Inschrijven
Nieuws

WIN / WIN Persbericht – 4 april 2022


Catalogus Win/Win-project is gepubliceerd.
 Samenkomst en ontmoeting kunnen gelukkig weer – op een beheerste manier –
plaatsvinden. Midden in de coronapandemie was contact tussen jong en oud een tijdlang
niet vanzelfsprekend. Daarom stond het Win/Win-project een tijd lang op een zacht pitje.
Het jaar 2021 was als start voor het project niet ideaal, maar 2022 moet daarin verandering
brengen!
KBO-Brabant, FASv en Koepel Gepensioneerden
 Zij willen met het Win/Win-project mbostudenten de mogelijkheid bieden om relevante
werkervaring op te doen en dat specifiek binnen de doelgroep senioren. Aan de andere kant
kunnen seniorenverenigingen hulp en advies gebruiken bij het organiseren van hun
activiteiten. Een Win-Win situatie dus!
 In 2021 hebben de projectpartners de gelegenheid benut om het Win/Win-project te
herijken. Zo is het verlengd tot tenminste eind 2022 en zijn er nu meer mogelijkheden om
flexibel om te gaan met specifieke verzoeken van lokale seniorenverenigingen en
onderwijsinstellingen.
Eerste seniorenverenigingen zijn van start
 KBO Leende gaat als een van de eerste verenigingen van start. Mbo-studenten leggen
momenteel een huisbezoek af bij senioren om te horen hoe het met hen gaat en wat hun
wensen zijn. Vervolgens kan vereniging KBO Leende gericht de programmering van
activiteiten hierop aanpassen.
 Ook KBO Eindhoven is volop bezig met de voorbereidingen voor een fashion project in
september, met modekunstenaar Agnes van Dijk. Hierbij worden meerdere disciplines van
Summa College betrokken, zoals mode, creatief, dienstverlening, ICT en economie.
Keuze uit de catalogus
 Om de mogelijkheden voor stages, werkervaring en contact met de doelgroep beter voor het
voetlicht te brengen hebben de projectpartners een gezamenlijke catalogus ontwikkeld
waarin het aanbod voor studenten en docenten op toegankelijke manier wordt samengevat.
KBO – Gestelse Ontginning
Belangenvereniging van senioren. Extra Nieuwsbrief
Het vervolg van deze nieuwsbrief treft u aan op de achterkant
 Hierin presenteren de eerste 20 lokale seniorenverenigingen zich aan de doelgroep van
studenten, docenten en stage-coördinatoren.
 KBO-Brabant, FASV en Koepel Gepensioneerden verwachten dat het aantal lokale
verenigingen in de catalogus de komende maanden nog zal groeien. Iedere maand wordt hij
daarom dan ook geactualiseerd.
Voetnoot van de redactie
Het Win/Win-project is een project van seniorenverenigingen KBO-Brabant, FASv en Koepel
Gepensioneerden, mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van VWS.
Het doel is om stages, werkervaringstrajecten en samenwerking tussen jong en oud tot stand te
brengen. Digitalisering en het bestrijden van eenzaamheid lopen als een rode draad door het
project. Jong en oud leren van elkaar!
Kijk voor de catalogus op: https://www.kbo-brabant.nl/win-win/
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:
• Thomas van Kuijk, projectleider, e-mail: tvankuijk@kbo-brabant.nl
• Ellen Willemsen, projectleider, e-mail: ewillemsen@kbo-brabant.nl
Beiden zijn bereikbaar bij KBO-Brabant op telefoonnummer (073) 644 40 66.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

Lief en Leed / Bezorging ONS Bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl
‘, ‘

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *