Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – december 2023

Beste mensen,
We zitten weer in de laatste maand van het jaar. De feestdagen zijn aanstaande en al snel zal ook de kerstboom de sfeer in onze huiskamers gaan bepalen. In deze ONS treft u naast de vertrouwde Nieuwsbrief een kerstwens aan van ons bestuur met aan de achterzijde informatie betreffende de aankomende activiteiten. Ook hebben we weer een nieuwe activiteit waarvoor wij uw aandacht vragen. Het is een activiteit die u verantwoord laat bewegen. Indien u daar belangstelling voor heeft kunt u dat via inschrijving kenbaar maken. Alleen bij voldoende belangstelling gaan we hiermee aan de slag. Aarzel dus niet en schrijf je in. Meer info bij Activiteiten (zie hieronder).

Charles van de Langerijt, voorzitter.

De pen is leeg
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: dit is de laatste aflevering van de rubriek “Ouderenadviseur” van mijn hand. Januari 2024 as. is het exact vijf jaar geleden dat ik in de Nieuwsbrief van KBO Gestelse Ontginning mijn eerste stukje mocht schrijven. Stukjes gerelateerd aan het ouder worden. Ruim vijftig artikelen, actuele (en minder actuele) zaken, die senioren informeren en/of aan het denken zetten, hebben de revue gepasseerd. Stukjes die regelmatig veel reacties (en extra werk) gaven. Nu is het klaar; “wanneer de inspiratie op is, is het kunstwerk af” heb ik ooit een kunstenaar horen zeggen. Niet dat de inspiratie op is, echter aan alles komt een eind…en wordt het na negen jaar tijd voor wat anders…
In totaal negen jaar ben ik, binnen de Seniorenvereniging KBO, op vrijwillige basis, op diverse fronten actief geweest. Voor onze eigen KBO-afdeling (Gestelse Ontginning), KBO Kring-Eindhoven en KBO-Brabant. Eind van het jaar leg ik mijn KBO-functies en activiteiten neer.
In de functies van Ouderenadviseur/Clientondersteuner/Thuisadministrateur en bestuurslid heb ik in deze jaren “tig” mensen ontmoet en gesproken, mogen ondersteunen en/of van advies kunnen voorzien. Dit leverde mooie, interessante gesprekken (niet altijd gemakkelijk) en contacten op. Dit alles heeft me “wijzer en rijker” gemaakt. Langs deze weg wil ik allen die ik heb mogen ontmoeten dankzeggen voor het genoten vertrouwen. Ik wens u allen sfeervolle feestdagen, en voor de toekomst alle goeds, in goede gezondheid toe.

Ton Smeets

Beste Ton,

mede namens het bestuur wil ik je van harte bedanken voor jouw geweldige inzet voor onze KBO. Heel veel van onze leden die door jou geholpen waren, spraken daar met de nodige lof over. Natuurlijk laten we dit besluit van jou niet ongemerkt voorbij gaan. We willen daar in onze jaarvergadering in 2024 extra aandacht aan besteden.

Charles van de Langerijt, voorzitter.

Nieuwe activiteit: Gezond bewegen is goed voor de mens !!
Bij voldoende deelname, bieden wij u de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2024 op dinsdagmorgen
deel te nemen aan een uurtje gezond bewegen. Dit gebeurt onder leiding van een professionele
kracht in ons KWC aan de Hoogstraat. De kosten bedragen bij voldoende deelname voor KBO leden
€ 2,50 per week. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 20 december bij onze secretaris

Op de wekelijkse inloop, op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ’t Slot, bent u
van harte welkom. De 1e woensdag van de maand wordt er in het KWC gekiend en op de 3e
woensdag is er een workshop en dat is deze keer op 20 december. We gaan dan kerststukjes
maken. Overal zorgen we voor. Wel graag een snoeischaar meebrengen. Kosten € 3,50 per stukje.
We willen de inloopmiddag in het KWC extra promoten. Op de vierde en vijfde woensdag gaan
we kaarten. Rikken en jokeren. Inkoopmiddag KWC begint telkens om 13.30 uur

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO: 

Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@gmail.com

Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadministratie: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

bestuurslid: Petra Pluijm.

Lief en Leed / Bezorging ONS  Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO of op de site van “t Slot : www.slotkastelenplein.nl

Betaal tijdig uw contributie voor 2024:
Het eind van het jaar komt weer in zicht en dat betekent dat de contributie voor het komend jaar
weer overgemaakt moet worden. U kunt het bedrag van € 25,00 p.p. overmaken onder
vermelding van uw lidmaatschaps-nummer/contributie 2024 op de rekening van de KBO, waarvan
u het rekeningnummer hierboven aantreft bij belangrijke contacten. Gastleden betalen € 12,50
per persoon. Graag overmaken voor 1 januari 2024. Namens onze penningmeester hartelijk dank
hiervoor!!
Met wie kan ik meerijden ??
Het is voor een aantal van onze leden onmogelijk om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Het
probleem is: Hoe kom ik daar. Langs deze weg willen we proberen hier een oplossing voor te
vinden en vragen dan ook of er mensen zijn, die bereid zijn om iemand mee te nemen naar de Kerst
Inn, Sinterklaasmiddag of onze Nieuwjaarsreceptie. Wanneer u hieraan mee wilt werken, geef dit
dan door aan onze secretaris. Wij kunnen dan kijken en afspreken wie er met u mee kan rijden.

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *