Inschrijven
Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering KBO Gestelse Ontginning

Datum: donderdag 16 september 2021 Tijdstip: 13.30 uur
Locatie: Zalencentrum Eindhoven – Hoogstraat 297A
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in een Corona-proof omgeving, met een maximaal aantal aanwezigen. Vandaar dat aanmelding vooraf nodig is. Aanmelden kan via het secretariaat:
Email: amc.smeets@outlook.com Tel.: 040 – 2526789
De zaal is geopend vanaf 13.00 uur. Ontvangst met koffie met wat lekkers.

In de zaal liggen er inzage: – Notulen v.d. Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019

Financieel verslag 2019 en 2020.
Agenda
Ten gevolge van de Corona-pandemie heeft de Algemene Ledenvergadering 2020 geen doorgang
kunnen vinden. Deze ledenvergadering behandelt derhalve de verenigingsjaren 2019 en 2020.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. In memoriam overleden leden 2019 en 2020
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019 (deze notulen kunt u inzien op de
  website: www.kbogestelseontginning.nl)
 4. Algemeen Jaarverslag 2019 en 2020 (beide Jaarverslagen kunt u inzien op de website:
  www.kbogestelseontginning.nl)
 5. Financieel verslag 2019 en 2020
 6. Verslag kascontrolecommissie 2019 en 2020
 7. Samenstelling kascontrolecommissie 2021
 8. Bestuursverkiezing
 • Jan Sek; statutair aftredend (na 2e periode), herkiesbaar
 • Ton Smeets statutair aftredend (na 2e periode), niet herkiesbaar*
 • Charles van de Langerijt; statutair aftredend (na 1e periode), herkiesbaar
 • Petra Pluijm; statutair aftredend (na 1e periode), herkiesbaar
 • Frans Mertens; statutair aftredend (na 1e periode), herkiesbaar.
  *) Kandidaten voor de vacante bestuursfunctie kunnen zich melden bij het secretariaat, uiterlijk 12
  september as.
 1. Mededelingen bestuur
  9.1. Vrijwilligersbeleid
  9.2. Contributie komende jaren
  9.3. Activiteiten op meerdere locaties
  9.4. Wat er verder ter tafel komt.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting met aansluitend gezellig samenzijn met een drankje en hapje.
', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *