Inschrijven
Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering KBO Gestelse Ontginning


Datum: donderdag 21 april 2022 Aanvang: 14.00 uur Ontvangst met koffie/
Locatie: Gemeenschapshuis t Slot Zaal open: 13.30 uur thee en wat lekkers
Aanmelden voor de vergadering bij onze secretaris Jan Sek
Tel. 06 -106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. In memoriam overleden leden (periode 2021 – april 2022).
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 september 2021 (deze notulen kunt u inzien op de
  website: www.kbogestelseontginning.nl)
 4. Algemeen Jaarverslag 2020 (Het Jaarverslag kunt u inzien op de website:
  www.kbogestelseontginning.nl)
 5. Financieel verslag 2021.
 6. Verslag kascontrolecommissie 2021.
 7. Samenstelling kascontrolecommissie 2022.
 8. Bestuursverkiezing / Nieuwe secretaris
 • Er zijn geen aftredende bestuursleden
 • Nieuwe invulling secretariaat.
  8.1. Vrijwilligersbeleid
  8.2. Contributie komende jaren
  8.3. Activiteiten op meerdere locaties
  8.4. Wat er verder ter tafel komt.
  0.9. Rondvraag
 1. Sluiting met aansluitend gezellig samenzijn met een drankje en hapje.
  Indien u extra agendapunten wilt inbrengen voor deze vergadering, dan kan dat schriftelijk
  via onze secretaris Jan Sek. De agendapunten moeten uiterlijk op donderdag 14 april op het
  secretariaat zijn binnengekomen. Zo niet, dan worden ze ook niet behandeld
', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *