Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief September

Bestuursperikelen

In onze vorige mededelingen hebben we geïnformeerd over de moeilijkheden waarmee wij als bestuur te kampen hebben door het wegvallen van 3 bestuursleden. Helaas hebben wij daarop nog geen reacties van onze leden ontvangen. Daarom hebben we besloten om op 19 oktober een Algemene Ledenvergadering te houden om met u de stand van zaken te bespreken. In de volgende ONS zult u hiervoor de uitnodiging aantreffen. Tot die tijd zal het huidige bestuur de lopende zaken zo goed mogelijk proberen te behartigen.

Reis naar Sauerland

Er bestaat enige onduidelijkheid of deze reis wel door zou gaan. Daarom vermelden we hier voor iedereen die zich al ingeschreven heeft, dat de reis zeker doorgaat. Ook kunt u zich hiervoor nog steeds aanmelden. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Komende activiteiten

Barbecue: Op 21 september organiseren we de jaarlijkse barbecue in het Kerkwijkcentrum aan de Hoogstraat. Aanvang 16.30 uur; einde: 20.00 uur. U krijgt verschillende vleessoorten, een ruime keuze uit salades en sausjes en 3 consumpties. De kosten bedragen: leden: € 10,00,

niet-leden: € 15,00.

U kunt zich aanmelden door voor 17 september het verschuldigde bedrag over te maken op: NL30ABNA0488710561 t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen.

Vrije inloop op vrijdagmiddag: Bij wijze van proef gaan we op vrijdagmiddag 13, 20 en 27 oktober een vrije inloop organiseren. De bedoeling is dat we elkaar kunnen ontmoeten in ’t Slot. U kunt altijd een van onze bestuursleden spreken, maar er is ook alle gelegenheid om te biljarten, te kaarten, te sjoelen , enz. De koffie en wat lekkers staan voor u klaar!! Als dit aan een behoefte voorziet, willen we dat zeker voortzetten.

Activiteiten in de Hoogstraat: Onze plannen om in de Hoogstraat voortaan op alle woensdagmiddagen activiteiten te organiseren kunnen helaas nog niet gerealiseerd worden. Daarom geldt tot het eind van dit jaar het volgende:

Kienen: elke eerste woensdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur. Dus: 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december.

Vrije inloop: elke 3de donderdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur. 21 September vervalt vanwege de barbecue.

Het bestuur september 2017

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *