Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – september 2023

We maken weer een nieuwe start……
De zomer loopt langzaam naar het einde toe. De meeste mensen in onze naaste omgeving hebben genoten van hun welverdiende vakantie en zijn weer volop in de running. Dat laatste geldt ook voor onze KBO, want vanaf september draaien wij weer op volle toeren. In deze nieuwsbrief treft u de agenda aan voor de grotere evenementen die we voor het komende najaar gepland hebben.
Als extra, in verband met ons 40 jarig bestaan, is er een reisje georganiseerd naar de Oberhausen waar we de kerstmarkt bezoeken. Ik wens ons allen een mooi najaar toe met veel sociaal contact.

Charles van de Langerijt (voorzitter)

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026
Gemeenten hebben de taak om inwoners die niet (voldoende) zelfredzaam zijn, te ondersteunen. Zoals met huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen, mobiliteit, dagbesteding en begeleiding, Dit ligt vast in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Echter de Wmo staat onder druk… Dat de Wmo onder druk staat, heeft verschillende oorzaken. De vraag om Wmomaatwerkvoorzieningen, specifiek de vraag om huishoudelijke hulp, is enorm toegenomen en neemt nog steeds toe. Deze toename wordt veroorzaakt door onder andere: de vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen. En, niet in de laatste plaats, door de aanzuigende werking die het Abonnementstarief voor de Wmo heeft. Het kabinet heeft dan ook in de Voorjaarsnota opgenomen dit tarief af te schaffen. Nu betaal je een vast bedrag van 19 euro per maand voor alle Wmovoorzieningen samen. In plaats daarvan komt dan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage zoals voorheen. Hieraan liggen geen inhoudelijke redenen ten grondslag, maar slechts financiële.
Hiermee wordt een besparing van 100 miljoen euro op jaarbasis bereikt. Naar aanleiding van dit voornemen van de regering, waarover ik schreef in de Nieuwsbrief van juni jl. heb ik veel reacties en vragen ontvangen. Burgers die gebruik maken van een Wmo-voorziening zijn ongerust en vrezen dat de eigen bijdrage, welke vanaf 2026 (weer) van kracht wordt, niet kunnen betalen. Het Abonnementstarief Wmo is in 2019 ingevoerd om de stapeling van zorgkosten* te verminderen, het ongewenst mijden van zorg tegen te gaan en de eigen bijdrage-systematiek te vereenvoudigen. Het Abonnementstarief heeft inderdaad geleid tot een beperking in de stapeling van zorgkosten en een grotere voorspelbaarheid van de hoogte van de eigen bijdragen.
Intussen is het kabinet gevallen en demissionair…, of het voornemen voor afschaffing van het Abonnementstarief, zoals opgenomen in de Voorjaarsnota, van kracht blijft en de Wmo eigen bijdragen inkomensafhankelijk wordt per 1 januari 2026 is thans (nog) niet duidelijk. We blijven deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en u informeren.
*) stapeling van Zorgkosten: deze wil ik in een van de volgende Nieuwsbrieven nader toelichten.

Ton Smeets, Ouderenadviseur/Clientondersteuner KBO-Eindhoven

Op de wekelijkse inloop op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ’t Slot bent u van harte welkom. De 1e woensdag van de maand wordt er in het KWC gekiend en op de 3e woensdag is er een workshop gepland en dat is deze keer op 20 september. We gaan dan leuke cadeaudoosjes maken. De kosten bedragen 1 euro per doosje en voor materiaal wordt gezorgd.
* We willen de inloopmiddag in het KWC extra promoten. Dat doen we vanaf oktober op de tweede woensdag van de maand gaan we op jacht naar het slimste lid van onze KBO. De bekendmaking hiervan vindt plaats tijdens de Kerst INN op 15 december en op de vierde woensdagmiddag gaan we kaarten. We rikken en jokeren dan voor leuke prijzen.

ZET DEZE DATA VAST IN UW AGENDA

Wat betreft het reisje naar Oberhausen geldt dat dit alleen mogelijk is voor leden en gastleden. De
kosten bedragen: € 15,00 p.p. Dit bedrag is inclusief de busreis en het avondeten. Aan de dag kunt
u verder naar eigen behoeften invulling geven en de kosten daarvan zijn dan ook voor uzelf.
De inschrijfformulieren en verdere info treft u aan in de ONS, die eind oktober verschijnt.
02 sept. Barbecue ’t Slot 01 dec. St. Nicolaasmiddag ‘t Slot
28 okt. Vrijwilligersavond Zalencentrum 09 dec. Reisje naar Oberhausen
15 dec. houden we onze jaarlijkse Kerst Inn

Op jacht naar het slimste KBO lid:
Vanaf oktober gaan we in ons KWC op drie woensdagmiddagen op jacht naar
het slimste KBO lid. We doen dat telkens met een viertal vragenrondes met
verschillende onderwerpen zoals o.a. geschiedenis, actualiteiten en sport. Per
goed antwoord scoor je punten en deze worden dan van drie keer bij elkaar
opgeteld. Het lid met de meeste punten wint op 15 december de titel !!

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@lvdberg

Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadministratie: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

bestuurslid: Petra Pluijm.

Lief en Leed / Bezorging ONS  Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO


40 JARIG BESTAAN
KBO GESTELSE ONTGINNING

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *