Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – september 2021

We nemen afscheid van…
16 september is onze Jaarvergadering gepland en de uitnodiging hiervoor is bijgesloten in dit blad. Wanneer u graag bij deze Jaarvergadering aanwezig wilt zijn, dient u zich aan te melden zoals in de uitnodiging staat aangegeven. Een van de belangrijkste punten op de agenda is de samenstelling van het bestuur. De meeste bestuursleden stellen zich herkiesbaar, maar onze secretaris Ton Smeets heeft aangegeven, gelet op zijn overige werkzaamheden voor de KBO, om te gaan stoppen. Hij heeft zich gedurende twee periodes van drie jaar met hart en ziel ingezet voor onze vereniging. Hij was accuraat in zijn werkzaamheden en daarnaast voor iedereen aanspreekbaar. Het secretariaat was het kloppend hart van onze vereniging en men deed daar nooit tevergeefs een beroep op. We zijn Ton daar heel dankbaar voor.

Tijdens de Jaarvergadering zullen we aan dit afscheid extra aandacht besteden. De grote vraag is nu: wie gaat hem daarin opvolgen. Er zijn al gesprekken over gevoerd, maar de juiste kandidaat heeft zich nog niet gemeld. Hebt u, die dit nu leest, interesse om hier invulling aan te geven, meld u zich dan aan en maak met mij een afspraak.
Charles van de Langerijt, voorzitter.

Heb ik recht op de Meedoenbijdrage?
Wanneer je een inkomen ontvangt niet hoger dan 20% boven de bijstandsnorm, dan kun je wellicht in aanmerking komen voor de ‘Meedoenbijdrage’ van de gemeente Eindhoven.

Je kunt de Meedoenbijdrage voor 2021 aanvragen voor jezelf en je partner, wanneer van toepassing.
De Meedoenbijdrage is een geldbedrag dat je één keer per jaar ontvangt en vrij mag besteden Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat iedereen kan participeren/meedoen in de samenleving. De bijdrage bedraagt, wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt, € 302,00 (netto).

Is de Meedoenbijdrage toegekend, dan kun je ook aanspraak maken op andere regelingen zoals: gratis reizen met de bus (binnen de gemeente) en abonnementskorting op de bibliotheek.
Via eindhoven.nl/meedoenbijdrage kun je, met DigiD, de bijdrage online aanvragen. Je kunt ook het Klantencontactcentrum bellen via 14 040 om een aanvraagformulier per post te ontvangen.

Verder kan de generalist van WijEindhoven ondersteunen bij de aanvragen. De meedoenbijdrage 2021 kun je t/m 31 december van dit jaar aanvragen.
Inkomen tot 20% van de bijstandsnorm voor AOW-ers bedraagt;

alleenstaand: € 1.367,98/mnd. (maximaal eigen vermogen: € 6.295,00)

samenwonend: € 1.854,88/mnd. (maximaal eigen vermogen: € 12.590,00).

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven


Langzaam terug naar het ‘oude normaal’
U hebt in de extra nieuwsbrief van de vorige maand kunnen lezen, hoe we er met onze activiteiten voor staan. De oproep voor nieuwe leden voor de koersbal op woensdagmorgen in het KWC, heeft zijn vruchten afgeworpen en men is met deze activiteit weer van start gegaan. De Zomerborrel die onlangs gehouden is, was een succes. We willen deze activiteit dan ook jaarlijks laten terugkeren.

Activiteiten in ’t Slot en in het KWC Gestel

De inloop op vrijdagmiddag in ’t Slot van 14.00 tot 18.00 uur

Repair Café Gestel elke 3e zat. van de maand 13.00 tot 16.00 uur.

De inloop op woensdag in ’t KWC van 13.30 tot 16.30 uur

Kienen KWC 1e woensdag v.d. maand. Aanvang: 13.30 uur

Workshop 3e woensdag v.d. maand. We maken dan een sfeerlicht.

Van de bestuurstafel:

Het komende verenigingsjaar willen we via deze rubriek berichtjes kenbaar maken die vanuit het bestuur komen. Op dit moment is het enige wat ons echt zorgen baart de invulling van de secretariaatsfunctie na het vertrek van Ton Smeets. Een goede invulling ervan zorgt ervoor dat een bestuur optimaal kan functioneren. We hopen dan ook snel, met hulp van u, iemand te vinden die invulling aan deze vacature wil en kan geven.


AGENDA van de aankomende ACTIVITEITEN

 04 sept. Barbecue (Inschrijving gesloten)
 16 sept. Jaarvergadering Zalen Centrum aan de Hoogstraat.
 1 okt. Vrijwilligersavond (op persoonlijke uitnodiging)
 Kerst – Inn op 17 december ( nadere informatie volgt nog)
 Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2022 ( nadere informatie volgt nog)

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl
‘, ‘

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.