Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – september 2020

We moeten wel in beweging blijven, maar hoe doen we dat?
Onlangs zag ik onderstaand plaatje in mijn mailbox voorbij komen en dacht toen gelijk: ‘we hebben het er zo dikwijls over, maar het komt er niet van’. Dat geldt voor velen van ons en ook voor mezelf.
Op papier lijkt het allemaal zo eenvoudig en ik heb me dan ook stellig voorgenomen, om hier deze maand eens mee te beginnen. Doet u ook mee? Dan maken we er samen een sportief najaar van!
Charles van de Langerijt, voorzitter.


De ouderenadviseur schrijft…
Wie biedt welke zorg?
In de (Ouderen)Zorg werken, voor de cliënt in kwestie, tal van instanties en hulpverleners samen met, en in het verlengde van, elkaar. Van huisarts tot casemanager Dementie en van Wmoconsulent tot specialist Ouderengeneeskunde. Ieder vanuit zijn eigen specialisme. Het aanbod in
zorg en ondersteuning is groot en divers. Wie doet wat en wie biedt welke zorg? In de komende Nieuwsbrieven laten we u kennismaken met (het werkterrein van) diverse hulpverleners.


Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg
De praktijkverpleegkundige Ouderenzorg ondersteunt kwetsbare ouderen en stemt een zorgtraject af met andere zorgverleners. Werkt vaak in het verlengde van de huisarts (ketenzorg).

Transferverpleegkundige
Verblijft u in het ziekenhuis en moet u verder herstellen? Dan regelt de transfer- verpleegkundige de juiste nazorg. Dat kan thuiszorg zijn, of tijdelijk verblijf in een zorginstelling of zorghotel. Regelt tevens hulpmiddelen en/of apparatuur die nodig zijn. Evenals machtiging van de zorgverzekeraar.

Casemanager Dementie
Bij een diagnose Alzheimer of een andere vorm van dementie is komt de casemanager Dementie (ook wel Zorg-Traject-Begeleider – ZTB – genaamd) in beeld. De casemanager begeleidt zowel de cliënt als zijn naasten (mantelzorg) gedurende de periode van diagnose tot opname in het
verpleeghuis. Begeleiding in de sfeer van uitleg, praktische adviezen, emotionele ondersteuning en het samen bewandelen van een individueel behandeltraject op maat.

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven


Noteer dit, onder voorbehoud, maar alvast in uw agenda:

 05 september *) : Gezamenlijk barbecue festijn. (volgeboekt)
 10 oktober *) : Vrijwilligersbijeenkomst. Uitnodiging volgt nog.
 18 december : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats in ’t Witven.
*) deze activiteit vindt plaats in het Zalencentrum naast de Lambertuskerk, Hoogstraat.

De uitgestelde voorjaarsbustocht gaat niet door:
Jammer genoeg, hebben we moeten besluiten dit uitstapje te cancelen. We hopen er op, dat we deze traditie in het komend jaar weer kunnen oppakken. Het door de deelnemers betaalde bedrag wordt op hun rekening teruggestort. De gratis reis (kerstloterij) blijft geldig voor komend jaar.

Repair Café Eindhoven.

Tot nadere berichtgeving wordt er gedurende de komende periode geen Repair Café in ’t Slotje gehouden. Dit om de gezondheid van hun medewerkers niet onnodig in gevaar te brengen.
Wij vragen hiervoor uw begrip !!

Meer informatie over activiteiten in de Corona-nieuwsbrief (zie extra Nieuwsbericht)

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO

Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Bestuurslid: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl


Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO’, ” ); ?>

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *