Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief September 2018

Het najaar is op komst
Je merkt dat rond deze tijd aan alles en zelfs de temperatuur heeft zich weer aangepast aan ons Nederlands klimaat. Voor heel veel mensen is dat een aangename verandering, want het was op sommige dagen wel heel erg warm. We sluiten de zomer langzaam af, maar gelukkig heeft de herfst ook zo zijn charme. Onze KBO draait weer op volle toeren en u bent van harte welkom om deel te nemen aan een of meerdere van onze activiteiten zoals: biljarten, handwerken, koersballen, kaarten, gezelschapsspelen, volksdansen en wandelen (dit laatste iedere vrijdag om 14.00 uur vanuit ’t Slot). Daarnaast houden we onze wekelijkse inloopmiddagen waarvan u de aankondiging onderaan in deze nieuwsbrief aantreft. Meer informatie over onze activiteiten via ons secretariaat.

Charles van de Langerijt (voorzitter)

Lief en leed:
We leven met elkaar mee. Geef daarom bijzondere gebeurtenissen van onze leden telefonisch of via mail door aan Jeanne Hollemans. Bereikbaar via tel: 06 819 345 78 of e-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com Zij zorgt er dan voor dat er aandacht aan wordt besteed!

Hoe houden we onze KBO administratie op orde?
Het is heel belangrijk dat wij op ons secretariaat over een goede administratie beschikken. Dat houdt o.a. in dat bij verandering van adres of e-mail adres dit ook direct wordt doorgegeven aan onze secretaris. Dit geldt ook wanneer er leden overlijden, want niets is zo pijnlijk dat er daarna toch nog een aan die persoon geadresseerde brief wordt verstuurd. We hopen dat u ons hierbij wilt helpen.

Zijn we iemand vergeten voor de feestavond op 22 september?
Als alles goed is bent u hiervoor benaderd of via de mail of middels een uitnodiging die door een van onze bezorgers is rondgebracht. Gelukkig blijft het mensenwerk en kan er door de drukte, die het met zich mee heeft gebracht, iemand vergeten zijn. Mocht dat zo zijn, dan excuseren wij ons daarvoor en vragen u vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken. Wij zorgen er dan op onze beurt voor, dat u alsnog de uitnodiging ontvangt en samen met ons dit feestje kunt vieren.

Reuma en vermoeidheid.
Op vrijdag 12 oktober wordt er in ’t Slot een lezing gehouden over bovenstaand onderwerp. De toegang is gratis en u bent welkom om 13.30 uur. Aanmelden bij Greet 06 8340 7850 voor 8 oktober.

Noteer het alvast maar in uw agenda:
– 22 september de feestelijke viering van ons 35 jarig bestaan. Vergeet uw entreebewijs niet. Gaat u met de bus mee dan moet u ook de buskaart niet vergeten !! – Cursus Dementievriendelijk op 8 en 11 oktober in het KWC Hoogstraat 297. – Onze jaarlijkse kerstbijeenkomst wordt gehouden op 14 december om 14.00 uur.

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in: ’t Slot Kastelenplein: iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur. KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. (de 1e wo. v.d. maand is het kienen)

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *