Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – oktober 2022


Laten we hopen dat we een zachte winter krijgen….
De komende tijd worden de dagen korter en gaat de temperatuur langzaam naar beneden. We zijn dan al weer snel geneigd om de thermostaat een paar graadjes hoger te zetten, want we willen geen kou lijden ls we stil zitten. Er zit deze keer echter een nadeel aan vast en wel, dat we een hoge prijs voor extra energieverbruik moeten betalen. We moeten er dus bewust mee omgaan en net als vroeger deuren sluiten en zeker geen onnodig licht ergens laten branden. Een zachte winter kan ons helpen om zonder financiële kleerscheuren er doorheen te komen en dat hopen we.

Charles van de Langerijt (voorzitter)

Mantelzorg
Landelijke Dag van de Mantelzorg
Mantelzorgers vinden het vaak vanzelfsprekend dat ze voor een ander zorgen, maar dat is het niet. Het is bijzonder en verdient waardering. Op donderdag 10 november as. tijdens de landelijke Dag van de mantelzorg staat heel Nederland hier bij stil. Mantelzorgers verdienen een extra schouder-klopje. Dat mag natuurlijk altijd, maar zeker op de Dag van de Mantelzorg.
Landelijk, ook binnen onze gemeente, wil het “Steunpunt Mantelzorg” de mantelzorger bedanken voor zijn/haar inzet, betrokkenheid, praktische hulp, tijd en energie die je geeft aan die ander.
Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven organiseert, in het kader van de Dag van de Mantelzorg, in de maand november, een aantal activiteiten verspreid over de stad. Geregistreerde mantelzorgers zijn hierover geïnformeerd.
Primair helpt het Steunpunt je, als mantelzorger, je weg te vinden in de “zorg”. En biedt praktische ondersteuning die ervoor kan zorgen dat je als mantelzorger niet overbelast raakt.

Mantelzorgcompliment 2022
In 2021 heeft het Steunpunt, namens de gemeente, veel mantelzorgers kunnen bedanken met het Mantelzorgcompliment. Eind vorig jaar ontvingen (geregistreerde) mantelzorgers het compliment, in de vorm van een geldbedrag van € 200,00, als waardering voor de geboden langdurige inzet. Het compliment moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Dit kan tot uiterlijk 1 november as.
De gemeente Eindhoven heeft toegezegd om het Mantelzorgcompliment in de huidige vorm, voor de komende vier jaar te handhaven.
Voor vragen, zowel rondom Mantelzorg, de Mantelzorg Dag als het Mantelzorg-compliment, kun je terecht bij het Steunpunt via; www.mantelzorgverlicht.nl of telefonisch: 088 – 0031288.

Ton Smeets, Ouderenadviseur

Ook in dit najaar gaan onze wekelijkse activiteiten weer gewoon door of worden weer opgestart. Dat geldt o.a. voor de Winterkoersbal vanaf 4 okt. in ’t Slot en natuurlijk ook voor de inloop op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ‘t Slot. Op de 1e woensdag van de maand wordt er in het KWC gekiend en op de 3e woensdag is er een workshop gepland. Deze keer gaan we een herfststukje maken. Kosten € 3,00 per stuk. Breng wel zelf een bordje of een schaaltje mee !!

Jaarlijkse barbecue was ook deze keer weer een succes !!
Het was weer een hele gezellige middag en de opkomst was weer overweldigend. Een woord van dank aan onze vrijwilligers die zich voor ons hebben uitgesloofd. Hartelijk dank voor jullie inzet !!

Voordelig naar het Oorlogsmuseum Bevrijdende Vleugels in Best.
Er komt binnenkort een aparte pagina op de website van Bevrijdende Vleugels, speciaal voor onze vereniging: KBO Gestelse Ontginning. Daarnaast wordt er ook een aparte ticketshop geopend, waarin onze leden tickets met voordeel kunnen kopen. Het voordeel start vanaf 1 november. In de volgende nieuwsbrief krijgt u hier nog nadere informatie over.
Repair Café Eindhoven
Wordt maandelijks gehouden in ’t Slot op de 3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur. U bent er van harte welkom met uw kapotte apparaten. Onze handige mensen staan voor u klaar !!
Speciale fietstocht
Eind oktober wordt er een speciale fietstocht gehouden. Meer info in de volgende nieuwsbrief !!

Nieuws vanuit het bestuur
Tijdens onze laatste bestuursvergadering is aan Jan Vlemmix gevraagd, of hij de functie van vice-voorzitter op zich wilde nemen. Hij heeft daar positief op geantwoord en de vergadering heeft dat bekrachtigd. We wensen Jan veel succes met deze benoeming !!

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@gmail.com

Lief en Leed / Bezorging ONS en bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl

Op 29 okt. worden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij krijgen nog een uitnodiging.
02 dec. : Sinterklaasmiddag (in ’t Slot)
16 dec. : Kerst Inn (Zalencentrum Sint Joris Zeelst)

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *