Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – oktober 2021


Beste mensen
Op 16 september l.l. hebben we onze Jaarvergadering gehouden. In die vergadering hebben wij afscheid genomen van onze secretaris Ton Smeets. We zijn nog steeds op zoek naar een opvolger. Tot aan die tijd neemt Jan Sek de werkzaamheden die deze functie met zich meebrengt over. Het concept verslag van deze vergadering kunt u op onze website lezen. Dit verslag zal tijdens de volgende Jaarvergadering behandeld worden. Op de achterkant van deze Nieuwsbrief kunt u in de rubriek ‘Van de Bestuurstafel’ lezen hoe het bestuur heeft gereageerd op de vraag van onze leden m.b.t. het verplaatsen van activiteiten naar andere locaties. Hierbij heeft, naast het financiële, het uiteindelijke belang van de leden, zoals het huidige bestuur dat inschat, de doorslag gegeven.

Charles van de Langerijt, voorzitter.

Gratis je verkeerskennis opfrissen
We willen allemaal zo lang mogelijk onze boodschappen blijven doen. Makkelijk een bezoekje brengen aan vrienden en familie. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dan dat je zo lang mogelijk mobiel blijft? Iedereen die zich dat weleens af vraagt kan meedoen met de Opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland (VVN). In opdracht van de gemeente Eindhoven en in samenwerking met de lokale Seniorenverenigingen organiseert VVN, helemaal gratis, een opfriscursus verkeerskennis voor de
ervaren automobilist.

Waarom een opfriscursus nuttig is?
Natuurlijk fiets je al je hele leven en heb je waarschijnlijk al jaren je rijbewijs. Meer dan genoeg ervaring dus… Toch ben je, als je wat ouder wordt, een stuk kwetsbaarder in het verkeer dan een 20-jarige. Als er iets gebeurt, zijn de gevolgen vaak ernstiger. Maar je wilt wel blijven fietsen en autorijden. Daarbij kan deze opfriscursus helpen: je verkeerskennis wordt weer bijgespijkerd en je krijgt praktische adviezen. Instructeurs geven uitleg over oude en nieuwe verkeersregels, -borden en -situaties. Doe dus daarom mee met de gratis VVN Opfriscursus!


De cursus vindt plaats op:

  • De dinsdagen 16 en 23 november 2021, tijdstip 13.30-15.45 uur of
  • De dinsdagen 07 en 14 december 2021, tijdstip 09.30-11.45 uur.
    Let op: je wordt op beide dagen verwacht.
    Ben je ouder dan 55, een ervaren verkeersdeelnemer, inwoner van de gemeente Eindhoven? Dan kun je je aanmelden op onderstaande link of tijdens kantooruren bellen met 088-5248850.
    https://vvn.nl/opfriscursuseindhoven De deelname hieraan is gratis.

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Biljarten in ’t Slot op woensdagmiddag !!
Deze activiteit is ook weer gestart. Er is nog plaats voor enkele enthousiaste biljarters. Kom op woensdagmiddag gezellig naar ’t Slot om kennis te maken met onze biljartclub. Alle informatie over het hoe en wat kunt u daar alles aan de weet komen. Een gezellig samenzijn is het uitgangspunt van deze groep, onder leiding van activiteitenbegeleider Jan van Schagen. U bent welkom !!

Activiteiten in ’t Slot en in het KWC Gestel
De inloop op vrijdagmiddag in ’t Slot van 14.00 tot 18.00 uur
. Repair Café Gestel elke 3ezat. van de maand 13.00 tot 16.00 uur.
. De inloop op woensdag in ’t KWC van 13.30 tot 16.30 uur

. Kienen KWC 1e woensdag v.d. maand. Aanvang: 13.30 uur

Workshop 3e wo. v. okt. We makeneen Herfstkrans. Kosten € 2,50


Van de bestuurstafel:

Tijdens de Jaarvergadering werd er door leden aandacht gevraagd voor het feit dat er bepaalde activiteiten die voorheen plaatsvonden in het ’t Slot zijn verplaatst naar andere accommodaties. In het schrijven werd
gesteld, dat deze voor minder mobiele leden moeilijk/niet bereikbaar zijn. Het betreft o.a. de Barbecue, de Jaarvergadering en de Kerst Inn.
De voorzitter zegt toe dit punt vooraf te willen voorleggen en bespreken aan/met het bestuur om alvorens hierover een uitspraak te kunnen doen. Dit is inmiddels gebeurd en er is besloten dat de Barbecue in het Zalencentrum zal plaatsvinden. Wat de overige activiteiten betreft, zullen deze per keer bekeken en getoetst worden waar deze het beste, voor onze leden, gehouden kunnen worden.


AGENDA van onze aankomende grote ACTIVITEITEN

∙ 1 okt. Vrijwilligersavond (op persoonlijke uitnodiging) ∙

Kerst – Inn op 17 december ( nadere informatie volgt nog) ∙
Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2022 ( nadere informatie volgt nog)

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Vacature
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Tijdelijk secretaris: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl
‘, ‘

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *