Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – oktober 2020

Moeten we ons schrap zetten voor een eventuele tweede golf?
Ik weet het, het is geen leuk openingsartikel maar we kunnen er niet omheen en we moeten alert blijven. Het virus is nog steeds onder ons en als we de komende maanden weer meer binnen dan buiten leven, kan het snel om zich heen slaan en dan zijn we verder van huis. Laten we ons daarom
houden aan de voorgeschreven richtlijnen zoals: het bewaren van de onderlinge afstand van 1,5 meter, onze handen veelvuldig wassen en het directe contact met anderen vermijden. Samen moeten we dan toch in staat zijn dat virus klein te kunnen krijgen om, zodra het kan, de oude draad
van ons sociale leven weer op te kunnen pakken.
Gelukkig is er ook nog goed nieuws te melden en dat betreft onze onlangs gehouden barbecue. Dat was wederom een groot succes. Eindelijk weer eens een activiteit die we konden houden en waarbij we, zij het op afstand, sociaal contact met elkaar hadden. Een woord van dank voor het team van
Ron dat deze geweldige middag mogelijk heeft gemaakt en voor ons in de weer is geweest. Ondertussen zij we nu begonnen aan het laatste kwartaal van 2020. Wat het ons gaat brengen is onzeker, maar ik hoop van harte dat we met z’n allen gezond mogen blijven en daarom pas goed op jezelf en op je omgeving!

Voorbeeld(opent in een nieuwe tab)

Charles van de Langerijt, voorzitter.


Verkeerskennis opfrissen
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, behoud je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft? Iedereen die zich dat weleens afvraagt, kan gratis meedoen met de Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland. De cursus wordt georganiseerd in opdracht van de gemeente Eindhoven, in samenwerking met de lokale seniorenverenigingen.

De cursus vindt plaats op vrijdag 13 en 20 november 2020, beide dagen van 09.15 – 11.30 uur in Eindhoven (je wordt beide dagen verwacht).Ben je ouder dan 55 jaar, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente Eindhoven dan is deze cursus wellicht aan te bevelen.
Belangstelling? Meld je dan uiterlijk één week voor aanvang van de cursus aan op onderstaande link: vvn.nl/opfriscursuseindhoven of bel tijdens kantooruren met 088-5248850.
Deelname is gratis (vol=vol). De cursus wordt georganiseerd volgens de huidige RIVM-richtlijnen. Indien de bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM-richtlijnen kan een onlineversie worden aangeboden.
Een week voor de cursus ontvang je een bevestiging met de locatiegegevens.

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Noteer dit, onder voorbehoud, maar alvast in uw agenda:
 10 oktober *) : Vrijwilligersavond op persoonlijke uitnodiging
 22 oktober *) : Algemene Ledenvergadering
 18 december : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats in ’t Witven. (o.v.b.)
*) deze activiteit vindt plaats in het Zalencentrum naast de Lambertuskerk, Hoogstraat.

Jaarvergadering 22 oktober:
Bijgaand ontvangt u de uitnodiging voor onze uitgestelde Algemene Ledenvergadering en waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze vergadering vindt plaats in het Zalencentrum naast de Lambertuskerk aan de Hoogstraat. Aanmelden van uw aanwezigheid is verplicht.


Spaans voor beginners:
De aanmeldingen komen maar erg langzaam op gang en op dit moment zijn het er te weinig om nu al met de nieuwe cursus te starten. De bedoeling is dat, bij genoeg deelname, we in januari 2021 gaan starten. In de nieuwsbrief van november komen we hier uitvoerig op terug.
Onze Activiteiten:
Langzaam worden er weer een aantal activiteiten van onze KBO hervat.
Het is alleen nog niet helemaal duidelijk welke er nu definitief al gestart zijn. Met zekerheid kunnen we zeggen dat de Inloop bij ’t Slot op vrijdagmiddag wel weer is opgestart en dat geldt ook voor het Breicafé. Het Volksdansen is op dit moment gestopt. De oorzaak hiervan is het feit dat de
danslerares van deze groep gestopt is. Voor alle overige activiteiten in ’t Slot, kun je als deelnemer het beste hiervoor even contact opnemen met de desbetreffende activiteitenbegeleider.

In het KWC aan de Hoogstraat is op dit moment alleen nog de cursus Spaans voor gevorderde van start gegaan. Voor de overige activiteiten moeten we helaas wachten op versoepeling van het Coronabeleid en het betreft dan met name van het aantal bezoekers qua vierkante meter. Bij het
Koersballen spelen nog een aantal andere problemen o.a. het telkens ontsmetten van de ballen.

Repair Café Eindhoven. Tot nadere berichtgeving wordt er gedurende de
komende periode geen Repair Café in ’t Slotje gehouden. Dit om de
gezondheid van hun medewerkers niet onnodig in gevaar te brengen.
Wij vragen hiervoor uw begrip !!

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Bestuurslid: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl


Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *