Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – oktober 2019

KBO – Gestelse Ontginning
Belangenvereniging van senioren. Nieuwsbrief – oktober 2019

De herfst komt om de hoek kijken.
‘Voorbij is weer die mooie zomer’, de begintekst van een liedje dat we allemaal nog wel kennen. En die tekst klopt, want nog even wat na-zomeren zoals dat zo mooi heet en dan komen de truien en vesten weer uit de kast. Ook bij onze KBO hebben we de zomer weer mooi afgesloten en wel met geweldige barbecue in ’t Slot. Dank aan de organisatoren en hun medewerkers die ook hier weer een heel feest van wisten te maken. Ik wens ons allen een goed najaar toe.
Charles van de Langerijt (voorzitter)

Enkele tips om cybercrime te voorkomen.
Digitale veiligheid is helaas niet te garanderen. U kunt wel maatregelen nemen om de kans om slachtoffer van cybercriminaliteit te worden zo klein mogelijk te maken: 

Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates zodra ze beschikbaar zijn.

Maak gebruik van een virusscanner, firewall, scriptblockers (dat zijn apps die scripts tegenhouden die een virus kunnen bevatten).
Gebruik een sterk wachtwoord – bijvoorbeeld een lange wachtzin -. Deze is voor u gemakkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk te achterhalen. Meer info op www.veiliginternetten.nl

Klik niet zomaar op een link en geef nooit uw inloggegevens of wachtwoorden af.

Maak regelmatig een back-up van uw waardevolle bestanden (b.v. foto’s, video’s, documenten)

U koopt of kunt iets via internet krijgen, let dan goed op de prijs. Is deze te mooi om waar te zijn, dan is dat ook zo. Koop niets of klik dan niets aan. U wordt opgelicht en u bent uw centen kwijt.

Banken en de overheid benaderen u, indien nodig, altijd via de post en nooit via een mail.
Voor actuele informatie kunt u wekelijks kijken naar het programma ‘Opgelicht’ waar regelmatig vormen van Cybercrime worden besproken en hoe dan te handelen.

De ouderenadviseur schrijft …
Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Naast de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), uitvoering door de Gemeente, en de Zorg Verzekerings Wet (ZVW), uitvoering door de Ziektekostenverzekeraar, kennen we in de (ouderen) zorg de Wet Langdurige Zorg. De Wet Langdurige Zorg biedt zorg aan mensen die intensieve zorg en 24-uurs toezicht nodig hebben. Veelal hebben we dan te maken met opname in een verpleeghuis. Dan moeten we denken aan bijv. een psychogeriatrisch ziektebeeld, zoals Dementie en Alzheimer. Evenals aan een somatisch ziektebeeld, ernstige lichamelijke beperkingen ten gevolge van ziekte en/of ouderdom. Het Rijk is verantwoordelijke voor de uitvoering. De WLZ kent een
eigen bijdrageregeling. De eigen bijdrage, welke wordt uitgevoerd door het CAK, is afhankelijk van het inkomen en vermogen van betreffende client. Binnen de KBO-Eindhoven zijn enkele Clientondersteuners, met kennis van zaken, werkzaam die onafhankelijk en kosteloos kunnen ondersteunen en bijstaan wanneer u te maken heeft/krijgt met genoemde zorgwetten en regelgeving.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO

Noteer dit alvast maar in uw agenda:

16 oktober : Workshop bij de inloop op het KWC aan de Hoogstraat.
 18 november : Bijeenkomst activiteitenbegeleiders in het KWC.
 13 december : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats in ’t Witven.
 03 januari 2020 : Nieuwjaarsreceptie in ’t Slot. (Meer info volgt nog)
 02 februari : Info bijeenkomst nieuwe donorwetgeving. (Meer info volgt)

Repair Café Eindhoven
Maandelijks houden wij een Repair Café in ’t Slot aan het Kastelenplein. Voor deze maand is dat op zaterdag 19 oktober. U bent dan met uw reparaties van harte welkom vanaf 13.00 tot 16.00 uur.

Wisseling contactpersoon m.b.t. de verspreiding maandblad ‘ONS’

Vanwege gezondheidsredenen van Tonny, de partner van Frans Mertens, heeft hij zijn werkzaamheden m.b.t. de verspreiding van ONS aan andere vrijwilligers overgedragen. We wensen Tonny veel sterkte in deze onzekere periode. De contactpersoon is nu het bestuurslid Petra Pluijm. Haar verdere gegevens treft u aan in onderstaand kader: ‘Belangrijke contacten voor u bij onze KBO’.

Hij is er weer ……
De Gerarduskalender 2020. Een stukje nostalgie met elke dag een spreuk aan de voorkant en op de achterkant een mopje, raadseltje, gedicht of een informatief artikeltje. Het geeft u spirit en laat u glimlachend weer een start van een nieuwe dag maken. U kunt deze mooie kalender kopen op ons Kerkwijk Centrum aan de Hoogstraat. De  kosten bedragen € 7,40 per stuk. Leuk om aan iemand cadeau te geven en ook fijn om te krijgen. Je maakt er een mens gewoon blij mee!

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein: iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
Een leuke activiteit: Op vrijdag bestaat er ook de mogelijkheid om in groepsverband een wandeling van een uur te maken. Start om 14.00 uur bij ’t Slot en na afloop is daar nog een gezellig samenzijn.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. ( 1e woensdag v.d. maand kienen)
Nieuwe activiteit: Elke 3e woensdag v.d. maand houden we tijdens de inloop in het KWC ook een workshop. Deze maand is dat 16 oktober. Onder het motto: Zo helpen wij vogeltjes de koude winter door, maken we leuke dingen om ze dan te voeren. Kosten € 1,00 p.p.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
 Lief en leed: Jeanne Hollemans. Tel: 06 – 819 345 78 E-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com
 Voorzitter: Charles van de Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
 Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
 Penningmeester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com
 Coördinator ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
 Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *