Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – november 2022

Een goede raad: pas ook dit najaar goed op jezelf
Alle berichten duiden erop, dat er weer een Coronagolf op komst is. Dat betekent weer oppassen geblazen, want voor je het weet heeft het virus ons weer te pakken. Ik ben er me echter terdege van bewust dat we er ons niet voor 100% tegen kunnen beschermen, maar ook hier geldt dat een gewaarschuwd mens voor twee telt. Laat je daarom vaccineren en probeer toch wat afstand te houden van andere mensen. Het is een eerste aanzet die kan bijdragen tot een gezond najaar voor ons allemaal. We moeten een algehele lockdown dit keer proberen te voorkomen !!

Charles van de Langerijt (voorzitter)

Ziektekostenverzekering 2023
De Tweede kamer heeft in april jl. ingestemd met het wetsvoorstel van de minister van Volks-gezondheid (Ernst Kuipers) voor afschaffing van de collectiviteitskorting op de Zorgverzekering. Dit heeft gevolgen voor een grote groep Nederlanders die zich bij een collectief (via verenigingen, belangenorganisaties, gemeente of werkgever) hebben aangesloten. Ook KBO-Brabant kent een dergelijk collectief, waarvan veel leden gebruik maken.
Per januari 2023 zal de collectieve korting van 5% op de basisverzekering komen te vervallen. De korting op de aanvullende verzekering blijft toegestaan en zal worden gehandhaafd. De hoogte hiervan kan de verzekeraar zelf vaststellen. Het is niet duidelijk wat de afschaffing van de collectiviteitskorting gaat betekenen voor de hoogte van de zorgpremie. Het kabinet verwacht (rekenpremie/raming Prinsjesdag) een stijging van de premie voor de verplichte basisverzekering van € 11,00 per maand voor 2023. De kosten van de zorg zullen in 2023 stijgen door toename van de zorgvraag, een hoge inflatie en loonstijgingen. Deze rekenpremie van het kabinet is een indicatie voor de zorgverzekeraars om de zorgpremie te bepalen. De zorgverzekeraar is niet gehouden aan deze rekenpremie. Er verandert komend jaar niets aan het eigen risico. Het verplichte eigen risico blijft € 385,00.

Ter indicatie: traditiegetrouw is DSW de eerste zorgverzekeraar die haar premie voor volgend jaar bekend maakt. Ook dit jaar weer maakte DSW eind september deze bekend. De maandpremie stijgt hier met € 9,75, een verhoging van bijna 8% ten opzichte van de premie van 2022. Hiermee blijft DSW € 1,25 onder de raming van het kabinet. Wat andere zorgverzekeraars doen is nog afwachten. Uiterlijk 12 november a.s. ontvangen we van de zorgverzekeraar een aanbod (polis) met de tarieven voor het komende jaar (2023). Als verzekeringsnemer heb je tot 31 december 2022 de mogelijkheid het verzekerde pakket te wijzigen en/of de overstap te maken naar een andere zorgverzekeraar.

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Op de wekelijkse inloop op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ’t Slot bent u van harte welkom. De 1e woensdag van de maand wordt er in het KWC gekiend en op de 3e woensdag is er een workshop gepland. Deze keer gaan we een voerpotje voor mezen maken. Kosten € 2,00 per stuk !!
Onze jaarlijkse vrijwilligersavond op 29 oktober a.s. !!
Op 29 oktober houden wij onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Voor deze avond zijn onze gasten persoonlijk uitgenodigd. We wensen ze een plezierig samenzijn toe in het Zalencentrun Eindhoven.
Voordelig naar het Oorlogsmuseum Bevrijdende Vleugels in Best.
Er is een aparte pagina op de website van Bevrijdende Vleugels, speciaal voor onze vereniging: KBO Gestelse Ontginning. Ook is er een aparte ticketshop geopend, waarin onze leden tickets met voordeel kunnen kopen. Het voordeel start vanaf 1 november a.s. en wel via de volgende link: Ledenvoordeel KBO Museum Bevrijdende Vleugels | Bevrijdendevleugels.com
Repair Café Eindhoven
Wordt maandelijks gehouden in ’t Slot op de 3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur. U bent er van harte welkom met uw kapotte apparaten. Onze handige mensen staan voor u klaar !!
Speciale fietstocht
Op advies van de fietsclub en gelet op de weersomstandigheden moeten we deze tocht verplaatsen naar het voorjaar. We komen hier uiteraard na de winterstop in deze nieuwsbrief op terug !!

Op 29 okt. worden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij krijgen nog een uitnodiging.
02 dec. : Sinterklaasmiddag (in ’t Slot)
16 dec. : Kerst Inn (Zalencentrum Sint Joris Zeelst)

Nieuws vanuit het bestuur:
Soms ontvangen wij van onze leden leuke suggesties m.b.t. nieuwe activiteiten. Een prachtig initiatief. Het ontbreekt echter dikwijls aan onderbouwing. Dat is jammer, want alleen met loze kreten kunnen we niets. Onderbouw dus je aanvraag en we gaan er mee aan de slag.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@gmail.com

Lief en Leed / Bezorging ONS en bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *