Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – november 2021

Beste mensen
De dagen worden korter en avonden langer. Zeker wanneer in het weekend van 30/31 oktober de klok verzet wordt van zomertijd naar wintertijd. De wintertijd geeft ons mensen altijd een dubbel gevoel. Er zijn mensen die zich verheugen op de winter want er breekt een tijd aan van gezelligheid, sfeer en sociale contacten, maar aan de andere kant zijn er ook mensen voor wie deze tijd een verschrikking is. Ze zijn veel alleen, zien geen mens en zijn daardoor op zichzelf teruggeworpen. Voor hen is het geen fijne tijd en ze zouden dan ook het liefst een winterslaap willen houden. Dit gegeven biedt ons de mogelijkheid om aan deze mensen in onze omgeving aandacht te besteden. Een praatje of als het kan een bezoekje geeft hen wat vreugde en ‘t maakt ons blij. Gewoon doen !!

Charles van de Langerijt, voorzitter.

Mantelzorgcompliment 2021
Veel mensen zijn het al jaren, maar hebben zich nooit gerealiseerd dat ze mantelzorger zijn. Eén op de drie Nederlanders zorgt voor kortere of langere tijd voor een ander en is daarmee mantelzorger. Steunpunt Mantelzorg Verlicht is er ter ondersteuning van mantelzorgers in Eindhoven. Eveneens mantelzorgers buiten Eindhoven die mantelzorg geven aan een inwoner van Eindhoven. Het Steunpunt helpt je je weg te vinden in de ‘zorg’ en biedt hiernaast praktische ondersteuning die ervoor kan zorgen dat je als mantelzorger niet overbelast raakt. Jaarlijks, ook dit jaar, biedt het Steunpunt het Mantelzorgcompliment aan, aan de (geresisteerde) mantelzorgers. Het Mantelzorgcompliment kun je aanvragen tot uiterlijk 1 november a.s. Vergeet het niet. Het Steunpunt Mantelzorg Verlicht is bereikbaar via www.mantelzorgverlicht.nl of telefonisch: 088 – 0031288.

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Beëindiging bestuursfunctie
In de Algemene Ledenvergadering van september jl. heb ik, na ruim 6½ jaar, afscheid genomen van het bestuur van onze vereniging (bij tijd en wijle een overvolle agenda…) Ik hoop dat er zich snel een geschikte kandidaat meldt voor de vrijgekomen bestuursfunctie, het is absoluut de moeite waard om lid te zijn van het bestuur van onze bloeiende vereniging.
Langs deze weg wil ik alle leden en medebestuursleden bedanken voor het genoten vertrouwen en de prettige samenwerking over en weer gedurende de periode van mijn bestuursfunctie. Ik blijft wel actief als vrijwillig Ouderenadviseur en Clientondersteuner KBO-Eindhoven.

Ton Smeets


Waar en wanneer zijn onze wekelijkse activiteiten !!
Dinsdag: koersbal aanvang 14.00 tot 16.30 uur.
Woensdag:
Biljarten aanvang 13.30 tot 17.00 uur.
Kaarten aanvang 13.00 tot 17.00 uur.
Donderdag: Breien aanvang 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag: Wandelen aanvang 14.00 tot ……….uur.
Inloop – activiteiten in ’t Slot

Iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur.
Repair Café Gestel: elke 3e zat. van de maand
van 13.00 tot 16.00 uur.

KWC Gestel:
Koersbal iedere woensdagmorgen.
Aanvang 10.00 tot 12.00 uur
Spaanse les iedere donderdagmiddag voor
beginners en gevorderden (inschrijven verplicht)

Inloop – activiteiten KWC Gestel:

Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur
Op de 1e wo. v.d. maand Kienen (13.30 uur.)
Op de 3e wo. v.d. maand Workshop (13.30 uur.)
We gaan deze keer een schilderij maken. Graag zelf meenemen een foto van jezelf of (klein) kind
of gewoon een foto uit een blad. Kosten € 2,00

Van de bestuurstafel:
Het bestuur is druk bezig een goede opvolger voor Ton Smeets te vinden. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met het bestuur. Alle kandidaten krijgen, na een gesprek met onze voorzitter, ook nog een
gesprek met de overige bestuursleden alvorens men benoemd wordt.
De contributie voor het komend jaar 2022
Het eind van het jaar komt weer in zicht en dat betekent dat de contributie voor het komend jaar weer overgemaakt moet worden. U kunt het bedrag van € 25,00 p.p. overmaken onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer/contributie 2022 op de rekening van de KBO, die u onderaan deze
pagina aantreft bij belangrijke contacten. Alvast hartelijk dank. Gastleden betalen € 12,50 p.p.
AGENDA van onze aankomende grote ACTIVITEITEN
 Kerst – Inn op 17 december ( nadere informatie in de volgende ONS)
 Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2022 ( nadere informatie volgt nog)

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Vacature
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Tijdelijk secretaris: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl
‘, ‘


', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *