Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – november 2020

We laten ons niet uit het veld slaan !!
Ruim driekwart jaar beheerst het coronavirus niet alleen het nieuws, maar ook ons dagelijks doenen laten en het wordt er vooralsnog niet beter op. Toch moeten we ons niet uit het veld laten slaan. Dat kan alleen maar wanneer we ons aan de voorgeschreven richtlijnen houden. Maar ja, we zijn ook maar mensen die soms eigenwijs zijn of er gewoon niet altijd rekening mee houden. Dus daarom: bewaar de onderlinge afstand van 1,5 meter, was veelvuldig je handen en vermijd direct contact met anderen. Wanneer we dat allemaal consequent doen, dan moeten we toch in staat zijn om het virus klein te krijgen. Ik hoop van harte dat het ons, met het zicht op de doorgaans zo mooie en gezellige maand december, gaat lukken. Pas dus niet alleen goed op jezelf, maar ook op elkaar!
Charles van de Langerijt, voorzitter.

Ouder worden in perspectief.
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Als senior/oudere kun je doen wat je wilt, je hoeft minder van de ander, maar ook van jezelf. Een goede gezondheid, een sociaal netwerk (familie, vrienden en kennissen) en met plezier actief blijven in en voor de samenleving voelen als een rijkdom. Velen zetten zich in als oppas voor kleinkinderen en/of vrijwilliger en geven op eigen wijze invulling aan het “omzien naar elkaar”. Gezondheid is vaak een reden om activiteiten aan te passen. Voor veel senioren geldt dat zij zolang ze kunnen hun ervaringen willen inzetten. Je hoeft gelukkig niet achter de geraniums te verpieteren, echter: wees taai als een geranium en kijk elke dag of je weer tot bloei kan komen oftewel maak gebruik van je eigen krachten. Met ondersteuning vanuit de professionele (ouderen)zorg (bijv. thuiszorg en dagbesteding op basis van indicatie) in combinatie met informele zorg (bijv. mantelzorg, burenhulp en/of inzet van vrijwilligers) lukt het het merendeel van de senioren doorgaans prima om, tot op hoge leeftijd, zelfstandig te blijven functioneren en wonen.
Beleidsmakers zien echter ook een schaduwzijde. Met de toenemende vergrijzing in combinatie met de arbeidsmarktkrapte is de zorg voor thuiswonenden ouderen een maatschappelijk thema geworden. Het zorgsysteem in Nederland piept en kraakt. De vanzelfsprekendheid dat in de toekomst alle zorgvragen van senioren door professionals beantwoord kunnen worden zal gaan verdwijnen. De zorg zal anders georganiseerd moeten worden. Steeds meer zal een beroep gedaan worden op eigen kracht en netwerk en vrijwillige inzet van medeburgers. Maar hoe?
In Gestel, in onze wijken, is in opdracht van en samenwerking met de gemeente, het project GOudT* gestart dat moet gaan leiden tot een andere en betere samenwerking tussen de zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessionals en het informele netwerk (mantelzorg, burenhulp, vrijwilligers ect.). Verder moeten behoeften van ouderen, in hun zorg en ondersteuning, meer centraal worden gesteld en laagdrempelig worden aangeboden. Laagdrempelig in de vorm van bijv. activiteiten dicht bij de burger.
Naast tal van maatschappelijke organisaties zoals: WijEindhoven, Archipel Zorggroep, Ontmoet & Groethuys, Zonnebloem en Steunpunt Mantelzorg werkt ook onze KBO-afdeling mee in dit project.
Het project GOudT wordt in 2021 en 2022 verder, in de Gestelse wijken, uitgerold. We houden u op de hoogte.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven
*) GOudT -> In Gestel doet iedereen mee en kunnen Ouderen zo lang mogelijk Thuis blijven wonen.

Corona -> Het is de oorzaak van onze lege agenda:
 Vrijwilligersavond is afgelast. De vergoeding welke gedoneerd wordt door de Gemeente Eindhoven, wordt nu in de maand december op uw rekening bijgeschreven.
 De Algemene Ledenvergadering is afgelast en wordt verschoven naar komend voorjaar.
Onze jaarlijkse Kerst-Inn is afgelast. In plaats hiervan verrassen wij u met een persoonlijke kerstgave, die u rond 20 december kunt verwachten !!

Spaans voor beginners:
De aanmeldingen komen maar erg moeizaam op gang en op dit moment zijn het er te weinig om nu met de nieuwe cursus te starten. De bedoeling is dat, bij genoeg deelname, we in januari 2021 gaan starten. Interesse? Geef u dan op via een mail aan onze voorzitter: c.langerijt@planet.nl !!

Repair Café Eindhoven.
Onder voorbehoud wordt de eerstvolgende Repair Café in ’t Slot gehouden op zaterdag 21 november, vanaf 13.00 tot 16.00 uur. Mocht dit eventueel door omstandigheden niet door kunnen gaan, dan vragen wij hiervoor uw begrip !!

Geldpinnen in het winkelcentrum Kastelenplein kan weer:
In het winkelcentrum Kastelenplein kan weer geld gepind worden. Sinds kort is er weer een geldautomaat geplaatst. Deze nieuwe automaat treft u aan op de plaats van de vorige automaat !!

Onze Activiteiten:
Staan op dit moment op een laag pitje. Wanneer u vragen heeft over een bepaalde activiteit, kunt u het beste contact opnemen met de betreffende activiteitenbegeleider of met iemand van het bestuur. Dit om teleurstelling te voorkomen. In het KWC zijn op dit moment geen activiteiten !!

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Bestuurslid: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl


Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *