Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – november 2018

De dagen worden korter !!

Na een mooie zomer, gevolgd door een heerlijke nazomer is dan toch de herfst ingetreden. De bladeren vallen en we zitten al snel in de maand november. Een maand waarin herdenken en denken aan de boventoon voert. Het begint al met het herdenken van onze dierbare overledenen. We doen dat met een bloemetje op het kerkhof of met een lichtje bij de foto en denken dan in dankbaarheid terug aan die tijd van toen. Dat denken aan, doen we ook als over enkele weken Sinterklaas in ons land komt en de oude vertrouwde liedjes ons weer in de oren klinken. Aan het eind van de maand begint de Advent en maken we ons langzaam op richting het kerstfeest. Het lijkt op het eerste gezicht een mooie maand, maar voor sommigen onder ons is het een maand met gemengde gevoelens. Herdenken en het denken aan geeft ook wel eens een benauwd gevoel. Laten we daarom proberen om aan hen, van wie we weten dat ze daar moeite mee hebben, wat meer aandacht dan normaal te schenken om zo, in deze soms donkere dagen, het leven wat te veraangenamen.

Charles van de Langerijt (voorzitter)

De contributie voor 2019
Aan het eind van het jaar maken wij er u graag op attent dat de contributie voor het komend jaar weer voor 1 januari 2019 dient te worden overgemaakt.
De contributie bedraagt € 25,00. U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. Katholieke Bond Ouderen onder vermelding van contributie 2019. Onze gastleden kunnen hun contributie van € 12,50 ook via deze rekening betalen. Alvast hartelijk dank !!

Spaans leren? We willen graag nog wat meer informatie hebben !!
Nog even wat aanvullende informatie. Om goed zicht te krijgen op uw wensen willen we graag weten naar welke voorkeur er qua tijdstip van de cursus wordt uitgegaan. Geef aan ons door via de mail of dat de avond is of de middag. Hierbij moet je dan uitgaan dat het op maandag gehouden gaat worden en dan 2x per maand. Het is de bedoeling dat we er in februari mee gaan beginnen.

Noteer dit alvast maar in uw agenda:

– Woensdag 5 december Sinterklaaskien. Hoort wie klopt daar kinderen……

– Kerstballen maken in KWC Gestel op woensdagmiddag 12 december. Voor materiaal wordt gezorgd. Kosten € 1,00 per kerstbal.

– Kerststukjes maken in KWC Gestel op donderdagmiddag 20 december. Je dient zelf een schaaltje of bakje mee te brengen. Voor materiaal wordt gezorgd.

Kosten bedragen hiervoor € 1,00 per stukje.

– Onze jaarlijkse kerstbijeenkomst wordt gehouden op 14 december om 16.00 uur. Meer informatie als bijlage in dit blad ONS. Vergeet niet om je aan te melden !!

 

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein: iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. (de 1e wo. v.d. maand is het kienen)

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:

  • Lief en leed      : Jeanne Hollemans. Tel: 06 819 345 78 of e-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com
  • Voorzitter      : Charles van de Langerijt. Tel: 040 – 2517309 of e-mail: c.langerijt@planet.nl
  • Secretariaat      : Ton Smeets. Tel: 040 – 2526789 of e-mail: amc.smeets@outlook.com
  • Penningmeester : Linda v.d. Berg: Tel: 06 559 167 11 of e-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl

Bankrekening: NL30ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *