Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief November 2017

 

Contributie 2018

In de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2017 is besloten de contributie te verhogen tot € 25,00, omdat we door verlaging van provinciale subsidies meer moeten bijdragen voor de opleiding van cliëntondersteuners, belastinginvullers enz. Nu loopt het jaar weer ten einde. Daarom herinneren wij u eraan dat de contributie van € 25,00 voor 1 januari 2018 moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL30ABNA0488710561 t.n.v. Katholieke Bond Ouderen.

 

Bijlagen bij deze ONS

Bij deze ONS treft u veel bijlagen aan. Wij vragen u dit alles goed te lezen:

– Een vrijkaart voor de Liever Thuis Beurs, waar u allerlei ideeën op kunt doen over comfortabel en veilig thuis blijven wonen.

– Een enquête waarmee u ons kunt helpen om het grote tekort aan bestuursleden van onze afdeling op te lossen. Wij hopen dat u allen met bruikbare ideeën komt, want het voortbestaan van onze afdeling staat op het spel.

– Informatie en een inschrijvingsformulier voor de KerstIn of voor de Kerstattentie. Omdat het aantal leden van onze vereniging sterk gestegen is, moeten we voor de KerstIn helaas afscheid nemen van ’t Slot. We hopen dat het in het Witven net zo gezellig wordt.

– Een flyer over de activiteiten in het KerkWijkCentrum aan de Hoogstraat waar we voortaan elke woensdagmiddag activiteiten gaan organiseren. Met uw medewerking hopen we dat deze middagen een succes worden.

 

Overige activiteiten

Vrije inloopmiddagen:

* KerkWijkCentrum: zie bijgevoegde flyer. Op 20 december is er een speciale activiteit. U kunt dan kerststukjes maken. U moet zelf een bakje meebrengen en voor de andere materialen wordt gezorgd. Daarvoor vragen we een bijdrage van €2,00. Als u ook een kerststukje wilt  maken voor de kerk, dan is dat gratis.

* ’t Slot: De vrije inloop op vrijdag verloopt nog niet helemaal naar wens. Vooral in de morgen en voormiddag zijn er nauwelijks bezoekers geweest. Daarna was het wat drukker, maar dat was voornamelijk barbezoek. Er werden nauwelijks andere activiteiten ontplooid. Het bestuur vindt louter barbezoek niet tot de doelstellingen van de KBO behoren. In overleg is besloten de vrije inloop op vrijdag in ’t Slot in te korten van 14.00 tot 17.00 uur. Zo zetten we het experiment voort tot het einde van dit jaar. Aan onze leden om er een succes van te maken.

 

Het bestuur                                                november 2017

 

 

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *