Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – mei 2023

Wordt het nu echt lente?
We kijken er al zo lang naar uit maar dit jaar lijkt het tevergeefs. Maart roert zijn staart en april doet wat het wil, dat zijn de gezegdes die deze keer hun naam eer aan doen. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de zon zich wat meer laat zien. Dat maakt niet alleen de kijk op de wereld wat aangenamer maar ook het leven op zich. Mensen gaan wat meer naar buiten en de mogelijkheid om een ander te ontmoeten ligt dan voor de hand. Sociale contacten kunnen je leven verrijken. Ik wens ons allen dan ook een mooi en vooral sociaal voorjaar toe…

Charles van de Langerijt (voorzitter)

Onderhoud Hulpmiddelen
Gebruik je een hulpmiddel, zoals scootmobiel, driewielfiets, traplift of anders, dan is onderhoud belangrijk. Wanneer er defecten optreden is een snelle reparatie noodzakelijk omdat je afhankelijk bent van het hulpmiddel. Onlangs werd ik gevraagd te bemiddelen bij een casus waarbij de cliënt/ burger werd afgescheept. Met tussenkomst en ondersteuning van de Ouderenadviseur heeft de cliënt hier haar recht behaald. Onderstaand hoe het onderhoud en reparatie is geregeld.
Hulpmiddel via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Een scootmobiel en traplift zijn hulpmiddelen welke op indicatie verstrekt (kunnen) worden middels de Wmo (gemeente). Bij toekenning zijn er vervolgens een tweetal mogelijkheden;

  • het hulpmiddel wordt verstrekt op basis van Zorg in Natura (Zin)
  • het hulpmiddel wordt verstrekt op basis van een Persoongebonden Budget (pgb)

verstrekking in natura (Zin)
Hierbij verzorgt de gemeente (via een gecontracteerde leverancier) de levering en evt. installatie.
In de schriftelijke toekenning (Besluit) door de gemeente worden afspraken rondom onderhoud en reparatie vastgelegd. Het onderhoud en reparatie is door de gemeente doorgaans contractueel afgesloten. Dit betekent dan ook dat deze voor rekening van de gemeente komen.

verstrekking middels Pgb
Hierbij doe je de aankoop van het hulpmiddel zelf en ontvang middels declaratie nadien een door de gemeente vastgesteld budget/geldbedrag. Hierbij betaal je het onderhoud en reparatie zelf. In het Pgb is hiervoor een bedrag opgenomen.
In beide gevallen betaal je een eigen bijdrage op basis van het Abonnementstarief. Het Abonnementstarief 2023 bedaagd € 19,00/maand en wordt geïnd door het CAK.

Hulpmiddel via de Zorgverzekeraar
Een ziekenhuisbed, postoel, rolstoel zijn hulpmiddelen die (tijdelijk*) verstrekt kunnen worden uit de basis Ziektekostenverzekering. Reparaties worden betaald door de Zorgverzekeraar.
*) deze hulpmiddelen worden kosteloos verstrekt voor een periode van 13 weken, met een evt. verlening van nogmaals 13 weken. Zijn de hulpmiddelen na de periode van een half jaar nog nodig dan worden deze gezien als chronisch/blijvend en dien je zelf zorg te dragen voor aanschaf.
Hulpmiddelen die jezelf aanschaft
Een rollator moet jezelf kopen, maar ook andere hulpmiddelen zoals een ziekenhuisbed dat je blijvend nodig hebt. Bij een hulpmiddel dat jezelf aanschaft, zijn de kosten voor onderhoud en reparatie voor eigen beurs. Om niet met onverwachte kosten te maken te krijgen bestaan hier mogelijkheden voor een onderhoudscontract.

Ton Smeets, Ouderenadviseur/Clientondersteuner KBO-Eindhoven.

Extra aandacht voor enkele activiteiten:
Onze wekelijkse fietstocht
Het fietsen is weer begonnen. Wil jij graag meefietsen? Dat kan, we verzamelen iedere dinsdag op de parkeerplaats van de Keverberg om daar dan om 13.30 uur te vertrekken. We fietsen telkens zo’n 30 kilometer en onderweg hebben we een pauze. Je bent van harte welkom om met ons mee te fietsen !!

Wekelijkse inloop op twee locaties in ons stadsdeel Gestel:
’t Slot: iedere vrijdagmiddag bent u daar van harte welkom.
Het Kerkwijk Centrum (naast de Lambertuskerk): iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 uur een gezellig samenzijn met op de 1e woensdag van de maand een kien-middag en de 3e woensdag een leuke workshop. Deze maand is dat op 17 mei. We gaan dan een sierpotje maken. Kosten € 1,50 per potje.

De verrassingstocht op dinsdag 2 mei
Er kunnen geen mensen meer worden ingeschreven voor deze tocht. Zorg dat u tijdig op de door u aangegeven opstapplaats bent. De bussen vertrekken bij ’t Slot om 8.20 uur en bij Jean Sibelius om 8.30 uur.

Repair Café Eindhoven
Wordt maandelijks gehouden in ’t Slot op de 3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur. U bent er van harte welkom met uw kapotte apparaten. Handige mensen staan daar voor u klaar.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@gmail.com

Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadministratie: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

bestuurslid: Petra Pluijm.

Lief en Leed / Bezorging ONS  Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl

Bankrekening van de KBO: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *