Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – mei 2022

Beste mensen
Na twee heerlijke zonnige paasdagen is de lente definitief begonnen. Volgens mij waren we daar
ook echt aan toe. Nu maar hopen dat dit mooie weer nog een tijdje aanhoudt. De bomen en de
struiken lopen uit en de bloesem, samen met de voorjaarsbloemen geven extra kleur aan het
geheel. Wat is de natuur toch een wonderlijk gebeuren en daar moet je met volle teugen van
genieten. Ik wens iedereen dan ook een mooi voorjaar toe en hoop dat we net als de natuur onze
medemens kunnen raken door wat extra aandacht en medeleven waar nodig….
Charles van de Langerijt, voorzitter.

Energiekostentegemoetkoming Rijksoverheid
Eerder hebben we u middels deze rubriek geïnformeerd betreffende de (éénmalige) Energiekostentegemoetkoming van de gemeente Eindhoven. Het betreft hier een nettobedrag van 180
euro per huishouden. Hiernaast heeft het kabinet eveneens een Energiekostentegemoetkoming
goedgekeurd. Deze tegemoetkoming van de Rijksoverheid wordt uitgevoerd door de gemeente.
Met deze beide toeslagen helpen de gemeente en de Rijksoverheid minima de fors gestegen
energierekening (deels) te compenseren.
De energieprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. Het kabinet heeft besloten dat
huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm*) een éénmalige
energietoeslag van 800 euro ontvangen. Toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag worden hier niet als
inkomen aangemerkt.
Inwoners die bij de gemeente bekend zijn (bekend op basis van de ontvangen Meedoen-bijdrage
2022) en in aanmerking komen voor de energietoeslagen ontvangen hiervan nadere informatie van
de gemeente. Inwoners die op dit moment bij de gemeente niet bekend zijn (geen meedoen-bijdrage ontvangen), maar wel een laag inkomen hebben, ontvangen de toeslagen niet
automatisch. Deze kunnen worden aangevraagd.
Zo vraag je de Energiekostentoelagen aan
Via eindhoven.nl/meedoenbijdrage kun je, met je DigiD, de bijdragen online aanvragen. Voor een
aanvraagformulier per post bel dan, via 14040, naar het Klantencontactcentrum. De generalist van
WijEindhoven (040 – 238 89 98) kan ondersteunen bij het aanvragen.
Beide Energiekostentoelagen kun je tot het einde van het jaar aanvragen.
*) Inkomen tot 20% boven de bijstandsnorm voor AOW-ers bedraagt;

 • alleenstaand: € 1382,89/mnd.
 • samenwonend: € 1872,49/mnd.
  Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

  Onze wekelijkse activiteiten !!
  Gelukkig vinden al onze activiteiten weer normaal doorgang. Dat geldt natuurlijk ook voor de
  inloop op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ‘t Slot. In het KWC is het elke eerste
  woensdag van de maand kienen en de workshop is deze maand op 18 mei en we maken dan een
  schilderijtje. De kosten bedragen € 2,50 en u dient zelf hiervoor een foto of andere leuke afbeelding
  of krantenknipsel mee te brengen.

Dit zijn onze ‘JAAR – ACTIVITEITEN’ voor 2022:
3 mei : Dagreis met de bus. 1 juli : Zomerborrel (Zalencentrum)
3 sept. : Barbecue (Zalencentrum) 2 dec. : Sinterklaasmiddag (in ’t Slot)
16 december: Kerst Inn (Zalencentrum Sint Joris in Zeelst)

 De Jaarlijkse Senioren Expo in Veldhoven die verplaatst was naar mei 2022 is
definitief afgelast. Volgend jaar 2023, is er weer een nieuwe senioren beurs.
Repair Café Eindhoven
Elke 3e zaterdag van de maand bent u hiervoor in ’t Slot van harte welkom van
van 13.00 – 16.00 uur. (met uitzondering van de maanden juli en augustus)
Busreis van 3 mei
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. Wilt u nog mee?
Neem dan snel contact op met ons secretariaat. Het is de moeite waard !!

De WIN / WIN – Catalogus
Onlangs werd de Win/Win-catalogus gepubliceerd, waar lokale verenigingen van KBO-Brabant,
FASv en Koepel Gepensioneerden zich presenteren aan de doelgroep van studenten, docenten en
stage-coördinatoren. De lokale seniorenverenigingen, die zich in deze catalogus presenteren,
hebben aangegeven dat zij graag willen deelnemen aan dit project. Dit om uiteindelijk mbostudenten een goede praktijkervaring of stageplaats te kunnen bieden. U kunt de catalogus en
andere informatie over het project terugvinden via onderstaande link:
https://www.kbo-brabant.nl/win-win/
Meer informatie over dit project treft u aan op de extra nieuwsbrief die aan dit onderwerp gewijd
is. Mocht u belangstelling hebben neem dan even contact op met ons secretariaat.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

Lief en Leed / Bezorging ONS en bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl
‘, ‘

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *