Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – mei 2021

Het begin is er !!
Wanneer u dit leest zijn de eerste versoepelingen m.b.t. het coronabeleid een feit en hopen we dat er op korte termijn bepaalde activiteiten weer georganiseerd kunnen gaan worden. Het is iets waar we met z’n allen naar uit hebben gekeken en de gedachten daaraan alleen al, stemt ons vrolijk. De basisregels moeten we voorlopig wel nog in acht nemen, zoals regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand houden en het dragen van een mondkapje waar dat verplicht is. Pas daarom de komende tijd nog goed op jezelf en denk aan de basisregels. Weet dat dit het begin is om terug te keren naar het oude normaal, de tijd dat onze activiteiten ook nog normaal functioneerden…!!
Charles van de Langerijt, voorzitter.

Ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling is een relatief onbekend begrip, toch heeft, zoals uit onderzoek blijkt, één op de twintig ouderen ermee te maken. Ouderenmishandeling is een begrip met een zware lading. Het aantal meldingen stijgt jaarlijks. Bij mishandeling wordt al snel gedacht aan blauwe plekken, het is echter meer. Onder mishandeling wordt verstaan het systematisch handelen of nalaten daarvan door mensen die in een persoonlijke of professionele (zorg)relatie tot het slachtoffer staan en waarbij van de kant van de persoon in kwestie (slachtoffer) sprake is van afhankelijkheid. Een groep
waarbij dit kan voorkomen wordt vaak gevormd door hoogbejaarde, vaak alleenstaande, ouderen.
Vaak is de mishandeling een gevolg van overbelasting van de mantelzorger (ontspoorde zorg), een gevolg van onmacht van deze persoon die zeer nabij is. In mijn werk als Ouderenadviseur kom ik helaas ook ouderenmishandeling tegen. Daarom wil ik dit beladen onderwerp in deze rubriek delen.
Lichamelijke, psychische of emotionele mishandeling en verwaarlozing, financieel misbruik, privacyschending of seksueel misbruik zijn vormen van ouderen-mishandeling. Het is niet gemakkelijk om ouderenmishandeling te herkennen. In de meeste gevallen gebeurt ouderenmishandeling achter de voordeur, bij het slachtoffer thuis. Je ziet het dus niet gebeuren en je verwacht het dan ook niet.

Hulp bieden.
Wanneer je het vermoeden hebt dat er sprake is van ouderenmishandeling, het slachtoffer zal er uit schaamte doorgaans niets over loslaten, probeer dan het gesprek aan te gaan en probeer vooral te luisteren en niet te oordelen. Mensen zijn loyaal en ouderen zullen niet snel negatief doen over mensen waar zij van afhankelijk zijn. Ze kunnen ook bang zijn om in de steek gelaten te worden.
Daarom vragen ze niet zelf om hulp en wijzen ze aangeboden hulp soms zelfs af. Besteed rustig tijd aan het uitleggen waarom je denkt dat er meer hulp nodig is en doe niets buiten de betrokkene(n) om. Schakel in overleg met haar/hem de huisarts of de praktijkondersteuner in. Vind je dit moeilijk neem dan voor advies telefonisch (0800-2000) contact op met het meldpunt Ouderenmishandeling.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Corona -> al ruim een jaar lang de oorzaak van onze lege agenda !!
Alles staat op dit moment op een heel laag pitje. Wanneer u vragen mocht hebben over een bepaalde activiteit, kunt u het beste contact opnemen met de betreffende begeleider van die activiteit of met iemand van het bestuur. Dit om teleurstelling te voorkomen.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Nog geen activiteiten in ’t Slot en in het KWC
Op dit moment zijn er op deze locaties nog geen activiteiten mogelijk. We hopen uiteraard dat hier snel verandering in komt. Zodra dit het geval is, maken we dat bekend via de mail en vervolgens kunt u de informatie ook nog lezen op onze website.Even uw aandacht voor het volgende: Taakverdeling bestuur
Om de taken binnen het bestuur op een goede wijze te verdelen, hebben we In de vergadering van maandag 19 april besloten dat de ledenadministratie, die door onze secretaris Ton Smeets werd bijgehouden, met ingang van direct onder te brengen in de portefeuille van Frans Mertens. Zijn telefoonnummer en e-mailadres treft u onderaan deze pagina aan. Graag wil ik, namens ons allen, Ton bedanken voor de voortreffelijke manier waarop hij deze ledenadministratie heeft bijgehouden.


Zodra ons, van hogerhand de mogelijkheid wordt geboden om de uitgestelde Jaarvergadering alsnog te houden, dan krijgt u tijdig een uitnodiging hiervoor. Gelet op het feit dat er nu al bekend is dat er vacature(s) in het bestuur gaan ontstaan, doen wij een beroep op onze leden. Voelt u zich geroepen om invulling te geven aan een bestuursfunctie? Neem dan, voor verdere informatie over de functie, contact op met onze voorzitter. U bent van harte welkom…!!

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *