Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – mei 2019

KBO – Gestelse Ontginning             Nieuwsbrief – mei 2019

 

De meimaand

De meimaand heeft voor ieder van ons wel een eigen betekenis. Zo denkt de een aan de bevrijding van ons land, nu 74 jaar geleden. De ander weet het zeker: het voorjaar is begonnen en voor weer een ander is de meimaand de ultieme Mariamaand. Wanneer ik dit openingswoord aan het papier toevertrouw, denk ik onwillekeurig aan mijn moeder, want deze maand vieren we ook Moederdag. Nu we het er toch zo over hebben, wil ik langs deze weg de moeders onder ons in het zonnetje zetten. Want, met alle menselijke tekortkomingen en zonder hiervoor een opleiding met een diploma gevolgd te hebben, is het eindresultaat in de meeste gevallen bewonderenswaardig.

 

Charles van de Langerijt (voorzitter)

 

De ouderenadviseur schrijft … 

Vervoer van deur tot deur.

Zoals in de vorige nieuwsbrief beloofd, gaan we nu inhoudelijk op beide vervoersvoorzieningen in. Taxbus of te wel regiotaxi is een stads/regiovervoersvoorziening voor korte afstanden. Om gebruik te kunnen maken van vervoer middels de Taxbus is een Wmo-indicatie nodig. De aanvraag van deze indicatie loopt via de generalist van WijEindhoven en is bereikbaar via telefoonnr.: 040 – 23889 98. De Taxbus rijdt maximaal 5 zones vanaf het opstapadres (zones zijn gelijk aan de zones van het openbaar busvervoer). Per gereisde zone zijn de kosten, exclusief het opstaptarief (gelijk aan één zone): € 0,75. De reiskosten worden contant betaald in de taxi.

Valys is een bovenregionale vervoersvoorziening, voor afstanden verder dan +25 km vanaf het opstapadres. Het aantal te reizen km, het PKB, (Persoonlijk-KilometerBudget), is gemaximaliseerd tot 700 km/jaar. De kosten bedragen € 0,20/km. De reiskosten worden automatisch afgeschreven. Bij het reizen met Valys kan een begeleider kosteloos meereizen. Om gebruik te kunnen maken van Valys is een Taxbus-indicatie nodig. Bent u rolstoel gebonden of afhankelijk van een scootmobiel, ook dan kan worden gereisd middels Taxbus en Valys.

 

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO

 

Concept verslag van de Jaarvergadering 

Op onze website kunt u het verslag lezen van onze Algemene Ledenvergadering welke gehouden is op 21 maart 2019. Dit verslag is nu nog in concept en zal tijdens onze Algemene Ledenvergadering van het komend jaar ter goedkeuring aan u worden voorgelegd. Mocht u er behoefte aan hebben om er nu al op te reageren dan horen wij dat graag. U kunt uw reactie naar onze secretaris sturen.

 

De Lintjesregen 2019

Het had Zijne Majesteit behaagd om Jan Sek, bestuurslid van de KBO, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de bijbehorende versierselen uitgereikt op 26 april 2019.

Namens ons allen wensen wij hem hiermee van harte proficiat. Hij heeft het dik verdiend!

 

Noteer dit alvast maar in uw agenda:

 

De Spaanse les 

Op donderdag 16 mei wordt hiervoor een informatie middag georganiseerd in het KWC aan de Hoogstraat 297 (naast de Lambertuskerk). Deze informatie middag is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft om zich wat makkelijker verstaanbaar te kunnen maken in het Spaans. U kunt die middag kennismaken met de docente en zij zal ons de verschillende mogelijkheden aanreiken betreffende de lesinhoud, de duur en de eventuele aanschaf van lesmateriaal. Van harte welkom!

 

Cursus GeheugenKracht 

We zijn op een leeftijd gekomen dat we allemaal wel eens iets vergeten en soms denken we dan al aan het ergste. Op maandag 20 mei wordt er voor onze KBO een workshop geheugenkracht gegeven. Deze workshop geeft ons meer inzicht over ons geheugen en hoe we dat zo optimaal mogelijk kunnen houden. We houden deze workshop in het KWC aan de Hoogstraat. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis. Inschrijven via ons secretariaat. Uiterste datum: 12 mei a.s.

 

Repair Café Eindhoven

Iedere maand bent u op de 3e zaterdag van harte welkom in ’t Slot.

Deze maand is dat op zaterdag 18 mei van 13.00 – 16.00 uur.

 

Onze wekelijkse inloopmiddagen: 

Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:

’t Slot Kastelenplein : iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.

KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. ( 1e woensdag v.d. maand kienen)

Nieuwe activiteit : Elke 3e woensdag v.d. maand houden we tijdens de inloop ook een workshop in het KWC. Deze keer is dat glasverven. Neem wel zelf hiervoor een glazen

potje, glas of fles mee. Voor materiaal wordt gezorgd.

De kosten bedragen € 1,50 per te verven object.

15 mei : Workshop glasverven bij de inloop KWC Hoogstraat.

16 mei : Infomiddag Spaanse les. KWC Hoogstraat. Aanvang 14.00 uur.

20 mei : Cursus GeheugenKracht in het KWC Hoogstraat 14.00 – 16.00 uur.

07 sept. : Hebben we de jaarlijkse barbecue gepland.

13 dec. : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats

.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:

Lief en leed: Jeanne Hollemans. Tel: 06 – 819 345 78 E-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com

Voorzitter: Charles van de Langerijt. Tel: 040 – 2517309 E-mail: c.langerijt@planet.nl

Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 2526789 E-mail: amc.smeets@outlook.com

Penningmeester: Linda v.d. Berg. Tel: 06-559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Coördinator ‘ONS’: Frans Mertens. Tel: 040-2522678 / 06-826 782 00 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl

Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Repair Café Eindhoven

Iedere maand bent u op de 3e zaterdag van harte welkom in ’t Slot.

Deze maand is dat op zaterdag 18 mei van 13.00 – 16.00 uur.

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *