Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – maart 2023

De Lente is weer in aantocht….
Nog even, en we kunnen weer genieten van de Lente. Na de sombere wintertijd worden de dagen telkens wat langer en we hopen daarnaast dat ook de zon zich weer van haar beste kant laat zien. Dat alles bezorgt velen van ons een positief gevoel in deze toch al zo sombere wereld met al zijn problemen. Die problemen kunnen we helaas niet oplossen, maar wanneer we met onze positieve uitstraling onze medemens benaderen kunnen we een stukje lentegevoel overdragen. Alle kleine beetjes helpen, om het leven van de ander wat aangenamer te maken….

Charles van de Langerijt (voorzitter)

Buurtwonen, het alternatief voor het verzorging- en verpleeghuis?

Wonen met elkaar, zorgen voor elkaar. We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen omgeving. Zo lang mogelijk in je vertrouwde buurt blijven wonen, dat is wat de meeste mensen willen. Onderzoek toont aan dat mensen in hun eigen omgeving gelukkiger zijn en langer hun zelfstandigheid behouden, al is extra zorg soms nodig. Professionals in de zorg, mantelzorgers en ouderen zelf, moeten steeds meer samenwerken, om dit mogelijk te maken. Samenwerken door de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen te versterken en optimaal gebruik te maken van het sociale netwerk in de omgeving van mensen die ondersteuning nodig hebben. Dit is de visie welke Buurtwonen onderschrijft en voornemens is te kunnen realiseren.

Hét (mogelijk) alternatief voor het verpleeg-/ verzorgingshuis

Buurtwonen is een vorm van “ondersteunend” wonen in je eigen wijk. Een plek in de “buurt” waar mensen in hun vertrouwde omgeving en met eigen sociale contacten en netwerk kunnen blijven wonen in een kleinschalige setting (zie animatiefilmpje op LinkedIn). Wanneer een persoon vanwege handicap, beperking, ziekte en/of een beperkte mantelzorg niet meer thuis kan wonen, biedt het concept Buurtwonen mogelijk een passende oplossing. Wanneer mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen is de kans groter dat de levensloop zoveel mogelijk op een normale manier kan worden voortgezet. Dit in tegenstelling tot wanneer mensen naar een, uit de vertrouwde omgeving gelegen, voorziening zoals een verzorgings- verpleeghuis moeten verhuizen.

KBO-Brabant ondersteunt dit (toekomstig) wooninitiatief van Jos de Blok (oprichter van Thuiszorgorganisatie Buurtzorg) en samen verzorgen ze een informatieve bijeenkomst voor belangstellenden. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 maart a.s. (van 19.30 – 22.00 u.) in De Weeffabriek in Geldrop (Molenstraat 23, 5664 HV Geldrop). Deelname is kosteloos, graag vooraf aanmelden via KBO-Brabant: 073 – 644 40 66 of middels info@kbo-brabant.nl .

Ton Smeets, Ouderenadviseur/Clientondersteuner KBO-Eindhoven

 In februari hadden we een excursie ingepland. Echter door o.a. interne miscommunicatie en te weinig deelnemers, is dit fout gegaan, waarvoor excuses. Wie zijn bijdrage nog niet heeft terugontvangen, moet zich even melden via een mail aan: c.langerijt@planet.nl

 Op de wekelijkse inloop op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ’t Slot bent u van harte welkom. De 1e woensdag van de maand wordt er in het KWC gekiend en op de 3e woensdag is er een workshop gepland en dat is deze keer op 15 maart, aanvang 13.30. We gaan dan een lentestukje maken. De kosten bedragen: € 3,50. Voor materiaal wordt gezorgd. U dient wel zelf een schaaltje of bakje mee te brengen.

 Begin mei vindt de Jubileum verrassingstocht plaats. De kosten bedragen € 15,00 p.p. Dit is incl. de busreis, koffie met iets lekkers, entree, lunch en diner. Het inschrijfformulier hiervoor treft u aan in de ONS, die eind maart verschijnt.
20 april Jaarvergadering Zalencentrum
01 juli Zomerborrel Zalencentrum
02 sept. Barbecue ’t Slot

28 okt. Vrijwilligersavond Zalencentrum

01 dec. St. Nicolaasmiddag ‘t Slot

15 dec. Kerst Inn

Betaal tijdig uw contributie voor 2023:
U kunt het bedrag van € 25,00 p.p. overmaken onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer/ contributie 2023 t.n.v. KBO. Het rekeningnummer treft u hieronder aan bij belangrijke contacten. Gastleden € 12,50 p.p.
Hebt u voor 8 maart nog niet betaald, dan moeten wij u helaas uitschrijven

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@gmail.com

Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

bestuurslid: Petra Pluijm.

Lief en Leed / Bezorging ONS  Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl

ZET DEZE DATA VAST IN UW AGENDA
WIJ VIEREN DIT JAAR ONS 40 JARIG BESTAAN !!
Dat doen we al begin mei met de Jubileum-verrassingstocht !!

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *