Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – maart 2022

Beste mensen,
Eindelijk hebben de versoepelingen de weg vrijgemaakt om weer in onze oude doen te kunnen geraken. Dat wil niet zeggen dat er geen Coronavirus meer is, want dat is nog steeds aanwezig. We moeten daarom nog wel degelijk met elkaar en zeker met de wat kwetsbare mensen onder ons rekening houden. Gelukkig zijn we weer in de gelegenheid om, naast alle wekelijkse activiteiten, u net als voor de pandemie een jaarprogramma aan te bieden. U treft dit aan op de achterzijde van deze nieuwsbrief. Per maand krijgt u de nodige informatie over de eerst aankomende activiteit.
Deze vindt plaats op 25 maart a.s. met als motto: ‘KUNST of KLIKO’. Toegang gratis, consumpties eigen rekening. Meer info zie achterzijde. Voor de komende tijd: Pas goed op jezelf en blijf gezond…
Charles van de Langerijt, voorzitter.

Wmo-Abonnementstarief op de schop?
Er komt een “eerlijkere” eigen bijdrage’ voor de huishoudelijke hulp, want het huidige Wmoabonnementstarief gaat op de schop. Dit is één van de punten uit het regeerakkoord van het, in januari jl. aangetreden, kabinet Rutte IV van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Inwoners moeten bij de gemeente aankloppen als ze vanwege een handicap, ziekte, ouderdom en/of beperkingen hulp nodig hebben die valt onder de Wmo. Het gaat hier om ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding. woningaanpassingen, traplift, een rolstoel of vervoersvoorzieningen. Voorzieningen waardoor de burger zoveel mogelijk kan participeren (meedoen in de samenleving), zelfredzaam is en zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Wie gebruik maakt van één of meerdere Wmo (maatwerk)voorziening(en) betaalt hiervoor een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van € 19,00/maand. Het zogeheten Abonnementstarief
Huishoudelijke hulp weer inkomensafhankelijk?
Sinds de invoering van het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief (2019) is de vraag naar huishoudelijke ondersteuning sterk gestegen. Het nieuwe kabinet wil, zoals we in het regeerakkoord lezen, voor de huishoudelijke hulp streven naar een “eerlijkere” eigen bijdrage. Huishoudelijke hulp wordt gezien als een voorziening zonder “zorg”-karakter zo staat in het regeerakkoord. Hier kan (mogelijk) worden afgeweken van het Abonnementstarief en lijkt een einde te komen aan het (vaste) Abonnementstarief, bij huishoudelijke ondersteuning. Nog niet bekend hoe dit eruit gaat zien en waarin dit voor de gebruiker (financieel) gaat resulteren. We blijven deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en u informeren.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Hoe zit het nu met onze wekelijkse activiteiten !!
Gelukkig kunnen, voor zover de overheid het toestaat en de locatie erop voorbereid is, onze binnen-activiteiten vanaf nu weer doorgang vinden. Dat geldt natuurlijk ook voor de inloop op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ‘t Slot. Mocht u toch twijfels hebben m.b.t. het doorgaan van een activiteit? Neem dan even contact met uw activiteitenbegeleider op. Dit om een eventuele teleurstelling te voorkomen.

Dit zijn onze ‘JAARACTIVITEITEN’ voor 2022:
25 maart: KUNST of KLIKO? (Zalencentrum) 1 juli : Zomerborrel (Zalencentrum)
21 april : Jaarvergadering (in ’t Slot) 3 sept.: Barbecue (Zalencentrum)
In mei : Dagreis met de bus. 2 dec. : Sinterklaasmiddag (in ’t Slot)
16 december: Kerst Inn (Zalencentrum Sint Joris in Zeelst)

Een leuke activiteit op 25 maart: KUNST OF KLIKO ??
Een gezellige middag in het Zalencentrum aan de Hoogstraat naast de Lambertuskerk. Aanvang 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.00 uur. We vragen ons allemaal wel eens af: Is dat schilderijtje van oma nou écht zoveel waard of heeft het slechts emotionele waarde? Wanneer spreken we van antiek? Aan de hand van voorwerpen die u zelf meebrengt, vetellen we u het hoe en wat van het voorwerp en de eventuele waarde ervan. Voor de een zal het herkenning zijn, voor de ander helemaal nieuw. Leuk en interactief wordt het zeker want iedereen brengt zelf voorwerpen mee en vertelt zelf het verhaal achter deze kleinoden. Ben jij ook zo benieuwd of je een kleine schat bezit? Je mag zoveel meebrengen als je wilt, van sieraden tot boeken en verder alles wat je lief is !!
Toegang gratis. KUNST OF KLIKO? voor alle aanwezigen leerzaam én gezellig.

28 maart: Dan houden wij onze jaarlijkse bijeenkomst voor onze activiteitenbegeleiders
in het KWC. U ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
De Jaarlijkse Senioren Expo in Veldhoven is verplaatst naar mei. Deze wordt nu
van 10 mei t/m 15 mei 2022 gehouden. De kaarten die onze bezorgers van de
Ons hiervoor hebben gekregen, zijn ook voor deze nieuwe data geldig!

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Vacature
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Tijdelijk secretaris: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl
‘, ‘

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *