Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – maart 2021

We kunnen nog steeds niets !!
We hadden zo gehoopt dat er een versoepeling van de coronamaatregelen zou komen, maar dat viel vies tegen. De maatregelingen werden zelfs nog erger. We raken daardoor steeds verder in ons sociale isolement. Gezellig samenzijn is er al tijden niet meer bij, laat staan het deelnemen aan een
leuke activiteit van onze KBO. Toch hebben we nog iets leuks voor u, wanneer u van kienen houdt. Zie hiervoor de bijgaande informatie. Kunnen we met iets helpen of hebt u ergens vragen over, bel dan gerust met een lid van ons bestuur. We hopen, in een goede gezondheid, toch op beter tijden.
Charles van de Langerijt, voorzitter.

Gezond en gelukkig ouder worden in je eigen wijk
Er komen steeds meer ouderen in onze samenleving. Deze ouderen worden ook steeds ouder. Dit is geen nieuws. De dubbele vergrijzing is een actueel maatschappelijk vraagstuk geworden. Ondanks dat er grote verschillen zijn tussen ouderen, kijken we vaak op een stereotype en ook negatieve manier naar ouderen. Twee beelden van ouderen lijken nogal dominant: de vitale oudere en de kwetsbare oudere. De eerste kan goed voor zichzelf zorgen, trekt erop uit, past op de kleinkinderen en doet vrijwilligerswerk. De tweede is hulpbehoevend, dementerend en/of eenzaam. Voor deze
ouderen wordt hulp gezocht (en verwacht) in/van het directe netwerk van deze persoon (mantelzorg/ familie/buren) al dan niet in combinatie met professionele zorg. In de praktijk is de diversiteit van ouderen echter veel groter als je kijkt naar hun behoeften, mogelijkheden en wensen. “De oudere” bestaat niet, leefomstandigheden van ouderen kunnen behoorlijk verschillen.
Ouderen zijn onderdeel van de oplossing
Daarom is het zo belangrijk om in gesprek te gaan met oudere buurtgenoten, vrijwilligers en betrokken professionele hulp/zorgverleners (zoals de generalist van het sociaal wijkteam WijEindhoven). Om hun verhalen, kennis en ervaringen over het ouder worden in de wijk/straat te
horen en begrijpen. En dit te koppelen aan gemeentelijke visie en cijfers, opdat hierop passend (ouderen)beleid (huisvesting, veiligheid, voorzieningen en bereikbaarheid) gemaakt kan worden.
Om gelukkig en gezond ouder te kunnen worden in de wijk zijn veel aspecten van belang. Dit is precies de visie en uitdaging van het project GOudT*. Een sterke sociale basis en sociale cohesie, ook voor ouderen; in essentie gaat het om gezond en gelukkig ouder worden in je eigen wijk. Dat
willen we toch allemaal? Middels het project GOudT wordt, op initiatief van en met medewerking/regie van de gemeente Eindhoven, gewerkt aan het vormen en uitbreiden van netwerken/sociale contacten opdat (kwetsbare) ouderen in de Gestelse Ontginning langer verantwoord thuis kunnen
blijven wonen en kunnen blijven meedoen in de maatschappij (ook onze KBO-afdeling participeert in dit project). Medio januari jl. is in de wijken Genderbeemd, Hanevoet en Ooievaarsnest huis aanhuis de flyer van het project GOudT bezorgd.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Corona -> de oorzaak van onze lege agenda !!

Alles staat op dit moment op een heel laag pitje. Wanneer u vragen mocht hebben over een bepaalde activiteit, kunt u het beste contact opnemen met de betreffende begeleider van die activiteit of met iemand van het bestuur. Dit om teleurstelling te voorkomen. In ’t Slot en ook bij het KWC vinden er, op dit moment, nog geen activiteiten plaats !!
Spaans voor beginners:
Zodra we van de overheid groen licht krijgen om een cursus op te starten, beginnen we met deze cursus. De mensen die zich aangemeld hebben, hebben hier al info over ontvangen. Hebt u ook nog interesse in deze cursus? Meld het dan even via de mail bij onze voorzitter: c.langerijt@planet.nl

Op de nieuwe website van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl
Treft u ook informatie aan die onze KBO betreft. Naast een korte uitleg over het hoe en wat van onze vereniging, staan in de weekagenda ook alle activiteiten die door onze KBO in ’t Slot zoal georganiseerd worden.

Repair Café Eindhoven.
Gelet op de maatregelen die voorlopig t/m 2 maart van kracht zijn, zullen we nadere berichtgeving hierover moeten afwachten en aan de hand daarvan wordt er gekeken of/wanneer we weer van start gaan. We vragen uw begrip!

Zodra ons, van hoger hand de mogelijkheid wordt geboden om de
uitgestelde Jaarvergadering alsnog te houden, dan krijgt u tijdig een
uitnodiging hiervoor. Gelet op het feit dat er nu al bekend is dat er
vacature(s) in het bestuur gaan ontstaan, doen wij een beroep op
onze leden. Voelt u zich geroepen om invulling te geven aan een
bestuursfunctie? Neem dan, voor verdere informatie over de functie,
contact op met onze voorzitter. U bent van harte welkom !!

Repair Café Eindhoven.
Gelet op de maatregelen die voorlopig t/m 2 maart van kracht zijn, zullen we nadere berichtgeving hierover moeten afwachten en aan de hand daarvan wordt er gekeken of/wanneer we weer van start gaan. We vragen uw begrip!

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Bestuurslid: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl


Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.