Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – maart 2020

Heel langzaam komt het voorjaar naar ons toe:

Behalve voor de echte schaatsliefhebbers, was het voor vele een mooie en vooral zachte winter. Maar ondanks dat kijk je toch weer verlangend uit naar het voorjaar. Er is toch niets mooiers dan het uitlopen van het jonge groen aan bomen en struiken, met daarbij de voorjaarsbloemen die voorzichtig hun kopjes boven de grond steken. Samen geven ze de natuur, na een paar dagen zon, een feestelijke aanblik en aangezien wij ook onderdeel zijn van die natuur, delen we hierin mee. Ik wens ons allen een mooi voorjaar toe en hoop dat iedereen ervan kan en mag genieten!

Charles van de Langerijt, voorzitter.


Hebt u het nog niet gedaan?
Dan vragen wij toch nog even aandacht voor het betalen van uw jaarlijkse contributie. U kunt deze contributie overschrijven op onze rekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO. De leden betalen € 25,00 en onze gastleden, dat zijn de leden die al lid zijn van een andere KBO afdeling, dienen € 12,50 over te maken. Vergeet niet om naast uw lidmaatschapsnummer(s) ook te vermelden dat het de contributie 2020 betreft. Alvast hartelijk dank.


Linda van den Berg (penningmeester)


De ouderenadviseur schrijft …
Seniorenhuisvesting
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom senioren, op enig moment, willen verhuizen. Vaak gaat de voorkeur hierbij uit naar een kleinere gelijkvloerse en soms ook aangepaste woning. Al dan niet gekoppeld aan bepaalde voorzieningen en/of bepaalde vormen van zorg- en dienstverlening. Binnen de gemeente Eindhoven, ook in Gestel, zijn diverse van deze woon(zorg)complexen specifiek voor senioren. Deze woningen zijn primair bestemd voor senioren (55+) die vanwege beperkingen of gezondheidsredenen behoefte hebben aan een beschermde woonomgeving. Het betreft huisvesting / woningen zowel binnen de grens van de uurtoeslag (maximale kale huur: € 737,14), als in de hogere huurklasse.
Om in aanmerking te komen voor dit type huisvesting is inschrijving*) als woningzoekende bij www.wooniezie.nl een voorwaarde. De generalist van WijEindhoven kan de burger informeren betreffende vormen van seniorenhuisvesting en in samenspraak zoeken naar een voor u
“passende“ woonomgeving.


*) ook wanneer verhuizen op dit moment niet in beeld is, is het toch raadzaam zich als woningzoekende te laten registreren. Wachttijden zijn doorgaans lang.

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO.

Noteer dit alvast maar in uw agenda:

19 maart **) : Algemene Ledenvergadering KBO Gestelse Ontginning.
01 mei : Houden we onze jaarlijkse dagtocht. Inschrijven tot 15 maart
05 september **) : Gezamenlijk barbecue festijn.
03 oktober **) : Vrijwilligersbijeenkomst.
18 december : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats in ’t Witven

**) deze activiteit vindt plaats in het Zalencentrum naast de Lambertuskerk, Hoogstraat.


Deze activiteiten starten weer in april 2020
Op de eerste dinsdag van april gaan we weer fietsen. Opstapplaats is bij de Keverberg. Aanvang 13.30 uur. Op de eerste maandag van april gaan we weer Jeu de Boules spelen. We doen dat bij het Gagelboschplein. Aanvang is om 14.00 uur. Iedereen is bij beide activiteiten van harte welkom.

Wij zoeken nog een activiteitenbegeleider
Voor onze fietsactiviteit zijn wij nog op zoek naar een begeleider. Hebt u hier interesse in of wilt u er wat meer over weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons secretariaat. Onder aan deze pagina treft u het telefoonnummer en het e-mail adres van ons secretariaat aan. Doen, want het werk als vrijwilliger geeft voldoening!!

Repair Café Eindhoven
Maandelijks wordt er een Repair Café gehouden in ’t Slot aan het Kastelenplein. Voor deze maand is dat op zaterdag 21 maart. U bent dan
met uw reparaties weer van harte welkom vanaf 13.00 tot 16.00 uur.

KBO activiteiten en onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein: iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. ( 1e woensdag v.d. maand kienen)


Workshop: Elke 3e woensdag v.d. maand houden we een gezellige workshop tijdens de inloopmiddag in het KWC. Deze maand is dat op 18 maart. We gaan dan een lentestukje maken. De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per stukje. Voor alles wordt ook deze keer weer gezorgd.

Een leuke activiteit: Op vrijdag is er ook de mogelijkheid om in groepsverband een wandeling van een uur te maken. Start om 14.00 uur bij ’t Slot en na afloop trakteert de KBO u op een kopje koffie.


Belangrijke contacten voor u bij onze KBO


Lief en leed: Petra Pluijm Tel: 06 – 502 677 75
E-mail:

Voorzitter: Charles v.d. Langerijt Tel: 040 – 251 73 09
E-mail: c.langerijt@planet.nl

Secretariaat: Ton Smeets Tel: 040 – 252 67 89
E-mail:amc.smeets@outlook.com

Pen.meester: Linda v.d. Beg Tel: 06 – 559 167 11
E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Blad ‘ONS’: Petra Pluijm Tel: 06 – 502 677 75
E-mail:p.pluijm@ziggo.nl

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl

Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *