Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – maart 2019

De lentemaand is nu echt begonnen
Het was in de laatste week van februari al te merken dat de lente in aantocht is. Nog nooit was de temperatuur in deze tijd van het jaar zo hoog geweest. Ik hoop dat het een voorbode is voor een mooie en ook qua temperatuur aangename zomer. Wanneer daar dan een mooi voorjaar aan vooraf gaat, geeft dat de mens een extra goed gevoel. Waar de wintertijd soms een blokkade is om mensen te ontmoeten, is juist de lente het tegenovergestelde. We hebben er soms echt behoefte aan om mensen te ontmoeten en daar is het voorjaar een uitstekend jaargetijde voor. Ik wens ons allen een mooie tijd toe, geniet vooral van elkaar en van de ontluikende natuur om ons heen!

Charles van de Langerijt (voorzitter)

De ouderenadviseur schrijft …

WMO-abonnementstarief

Regelmatig krijg ik vragen over de eigen bijdrage bij het gebruik van een WMO-voorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). WMO-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, woning- aanpassingen (zoals traplift of aanpassing badkamer), begeleiding en/of hulpmiddelen worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Overeenkomstig het besluit van de Ministerraad, van november 2018, betaalt iedereen die gebruik maakt van één of meerdere WMO-maatwerkvoorzieningen, per 1 januari 2019, een vaste eigen bijdrage van € 27,50 per 4 weken. Het zogenaamde abonnementstarief. Bij de berekening van de bijdrage wordt niet meer, zoals voorheen, gekeken naar inkomen en vermogen. Het besluit is thans van kracht voor 2019 en 2020. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). In de maand maart verzendt het CAK de 1e rekening over de periode 1 van 2019.

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO

Gaat u ook mee met onze dagreis?
Een schitterende dagactiviteit laat ons genieten van een veelzijdig programma. We vertrekken in de ochtend om 9.00 uur en gaan dan naar een Historische Modeshow in Krimpen a/d Lek waar we een leuke doe-het-zelf modeshow over 2000 jaar mode mee gaan maken. Er zijn prachtige creaties te bewonderen van o.a. Willem van Oranje, Anna van Buren en koningin Maxima. In de middag zijn we de gast in Ridderkerk bij een bonbonmakerij. Naast de nodige uitleg en een demonstratie kan er ook geproefd worden. We worden op de beide locaties ontvangen met koffie /thee en iets lekkers. Tussen de middag kunnen we genieten van een prima lunch en we sluiten de dag met een heerlijk driegangen menu af, om daarna zo rond de klok van 21.00 uur weer in Eindhoven te arriveren.
De prijs voor onze leden bedraagt € 49,50 p.p. Hierin zijn de busreis, maaltijden en op twee plaatsen de koffie en thee met gebak en de chocolaadjes inbegrepen. Niet leden betalen € 67,50.

Wees er snel bij, want inschrijven voor deze reis is nog mogelijk tot uiterlijk 15 maart 2019 !!

Noteer dit alvast maar in uw agenda:
Deze activiteiten gaan binnenkort weer van start:
Op maandag 1 april starten we weer met Jeu de Boules. U bent dan welkom van 14.00 tot 16.00 uur op de baan bij Gagelbosch (Zuiderpark).

Op 2 april start onze fietsclub weer om 13.30 uur vanaf de school de Springplank aan de Keverberg. Voor deze activiteit zijn we nog op zoek naar activiteitenbegeleider. Een van de voornaamste taken is het uitzetten van de fietsroutes. Hebt u er interesse in of wilt u meer informatie hebben? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat.

Cursus GeheugenKracht
Als aansluiting op de cursus dementievriendelijk, die we eind vorig jaar hebben aangeboden, hebben we in dit kader de cursus GeheugenKracht. Deze cursus is voornamelijk bedoeld voor mensen die zich weleens zorgen maken om hun geheugen. In de volgende nieuwsbrief besteden we er meer aandacht aan, maar u kunt zich nu al hiervoor opgeven bij ons secretariaat. De deelname is gratis.

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein : iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.
(echter op de 1e woensdag van de maand is het kienen)
21 maart. : Algemene Jaarvergadering in ‘t Slot. (uitnodiging in uw bezit)
23 maart. : Toepavondje in ’t Slot (zie bijgaande flyer)
1 april : Jeu de Boules (zie ook het berichtje in deze nieuwsbrief)
2 april : Fietsclub (zie ook hiervoor het berichtje in deze nieuwsbrief)
2 mei : Houden wij onze jaarlijkse busreis. (zie voorpagina nieuwsbrief)
20 mei : Cursus GeheugenKracht in het KWC Hoogstraat 14.00 – 16.00 uur.
7 september : Is de jaarlijkse barbecue gepland.
13 december. : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Lief en leed : Jeanne Hollemans. Tel: 06 – 819 345 78 E-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com
Voorzitter : Charles van de Langerijt. Tel: 040 – 2517309 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat : Ton Smeets. Tel: 040 – 2526789 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Penningmeester : Linda v.d. Berg. Tel: 06-559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com
Coördinator ‘ONS’ : Frans Mertens. Tel: 040-2522678 / 06-826 782 00 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
Secretariaat: Groeneveld 26 5653 PC in Eindhoven Eindhoven
Bankrekening: NL30Bankrekening t.n.v. KBO

 

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *