Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – juni 2023

Het was een geweldige dag…..

Toen we op 2 mei met de bus op pad zijn gegaan. Het weer was ons welgezind en de stemming zat er al vroeg in. De brandende vraag was wel: “waar gaan we naar toe?” Maar ja, een verrassingsreis is pas echt een verrassing wanneer je geen antwoord op die vraag hebt. En een verrassing dat was het wel. Het ontbrak ons die dag aan niets en ook qua eten en drinken was alles tot in de puntjes geregeld. Compliment voor de organisatie en nu maar eens kijken of we nog meer verrassingen kunnen verwachten in dit jubileumjaar van onze KBO in Gestel. Laten we maar eens rustig afwachten…..

Charles van de Langerijt (voorzitter)

Opnieuw inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo

Het kabinet gaat de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen opnieuw invoeren. En neemt hiermee vanaf 2025 volledig afscheid van de huidige eigen bijdrage, het “Abonnementstarief”. Sinds de invoering in 2019 lopen de kosten bij gemeenten hoog op door de laagdrempelige voorzieningen op basis van de wet. et ingang van 2025 wordt voor Wmo-voorzieningen opnieuw een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd. Zowel voor huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding, woningaanpassingen en hulpmiddelen. Anders dan beoogd in het Coalitieakkoord, verdwijnt het Wmo-abonnementstarief, niet alleen voor de huishoudelijke hulp maar, voor álle Wmovoorzieningen.
Nu betaalt nagenoeg iedereen, ongeacht het inkomen, een vast bedrag van € 19 euro per maand*. Vanaf 2025 wordt die eigen bijdrage weer afhankelijk van het inkomen. Dat heeft het kabinet besloten en is onlangs openbaar gemaakt middels de voorjaarsnota.
*) Vanaf 2019 is die inkomensafhankelijke bijdrage vervangen door het Wmo-abonnementstarief. Iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, en of je nu gebruik maakt van één of meerdere Wmo (maatwerk)voorziening(en), betaalt hiervoor een vast bedrag per maand als eigen bijdrage. Het Wmo-abonnementstarief bedraagt € 19 euro/per maand en wordt geïnd door het CAK.
De invoering van het Wmo-abonnementstarief leidde tot een enorme toename van het aantal aanvragen van Wmo-voorzieningen, vooral huishoudelijke hulp. Veel burgers die deze hulp makkelijk zelf kunnen betalen, en vaak al hulp op eigen kosten hadden geregeld, kozen voor deze goedkope oplossing en melden zich bij het Wmo-loket van de gemeente. De gemeenten zagen de kosten de pan uitrijzen, wat ten koste gaat en ging van de mensen die de hulp echt nodig hebben, maar deze niet zelf kunnen betalen. In sommige gemeenten ontstonden lange wachtlijsten. De maatregel per 2025 levert het kabinet jaarlijks 100 miljoen euro op. Hoe en wat een en ander straks voor de burger gaat betekenen wordt (nog) uitgewerkt in een wetsvoorstel door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. We blijven deze ontwikkelingen volgen en u informeren.

Ton Smeets, Ouderenadviseur/Clientondersteuner KBO-Eindhoven.

Extra aandacht voor enkele activiteiten:

De Spaanse les

We zijn met deze activiteit gestopt. Oorzaak hiervan is dat er te weinig deelnemers zijn om dit op een
verantwoorde wijze, ook financieel gezien, deel uit te laten maken van ons activiteitenpakket. Een
woord van dank aan de docente en de deelnemers van deze activiteit is hier wel op z’n plaats.

Wekelijkse inloop op twee locaties in ons stadsdeel Gestel:

’t Slot: iedere vrijdagmiddag bent u daar van harte welkom.
Het Kerkwijk Centrum (naast de Lambertuskerk): iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 uur een
gezellig samenzijn met op de 1e woensdag van de maand kienen en op de 3e woensdag een leuke
workshop. Dit keer is dat op 21 juni. We maken dan een mobile van papier. Kosten € 1,50 per mobile.

Onze jaarlijkse Zomerborrel 2023

Op zaterdag 1 juli houden we weer onze zomerborrel. U bent die dag vanaf 14.00 uur van harte
welkom in het Eindhovens Zalencentrum, gelegen naast de Lambertuskerk.

Repair Café Eindhoven

Wordt maandelijks gehouden in ’t Slot op de 3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur. U

bent er van harte welkom met uw kapotte apparaten. Handige mensen staan daar voor u klaar.

KBO is op zoek naar belastinginvullers.
Door natuurlijk verloop zijn er vacatures ontstaan. Hebt u interesse of wilt u zich aanmelden, dan
kunt u dit kenbaar maken bij onze voorzitter. U krijgt dan hiertoe op korte termijn een gedegen
opleiding, zodat u in 2024 volwaardig inzetbaar bent.

Algemene Jaarvergadering
Naast de gebruikelijk vaste punten op de Jaarvergadering, waren er twee agendapunten welke
ondersteund dienden te worden met de instemming van de vergadering Het betrof de aanpassing
van de statuten door een notaris en daaraan gekoppeld de naamsverandering van KBO Gestelse
Ontginning in KBO Gestel. De toestemming hiervoor werd door de vergadering unaniem aan het
bestuur verleend. Het bestuur werd wel nog aangesproken met betrekking tot de gang van zaken
rond de Spaanse les. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen heeft het bestuur hiermee ingestemd.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@lvdberg

Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadministratie: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

bestuurslid: Petra Pluijm.

Lief en Leed / Bezorging ONS  Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl

Bankrekening van de KBO: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *