Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – juni 2022

Beste mensen
Het is volop lente, de zon schijnt en de mensen hebben daardoor een prima humeur. Veel mensen kijken al weer uit naar de zomervakantie, echter voor de ouderen onder ons is dat soms ook weer een moeilijke tijd. Bekende en familieleden zijn dan vaak enkele weken weg en men moet oppassen dat het gevoel van eenzaamheid niet toeslaat. Probeer het te voorkomen door meer aandacht aan elkaar te besteden en eens iets van je te laten horen aan die mensen waar het contact door de tijd heen wat verwaterd is. U zult zien dat er weer een wereld opengaat !!
Charles van de Langerijt, voorzitter.


Informatie, advies en ondersteuning (2)
Het mooie van ouder worden is wijzer worden… Maar ook dan blijven er regelmatig nog vragen over. Als KBO-lid kunt u met allerlei vragen bij ons terecht. Of het nu gaat over wat de KBO voor u kan betekenen op het sociale vlak rondom activiteiten. Of met inhoudelijke vragen over Wonen, Zorg Welzijn of Financiën. We helpen u graag verder. Binnen de KBO zijn, ook in Eindhoven, geschoolde en gecertificeerde vrijwilligers actief die u kunnen informeren, adviseren en ondersteunen. In de Nieuwsbrief van april jl. zijn de functies van Ouderenadviseur en HuBa (Belastinginvullen) toegelicht. Ditmaal informeren we u graag rondom Clientondersteuning en Thuisadministratie.

Clientondersteuning
De cliëntondersteuner helpt u met een aanvraag in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo voorziet in het langer zelfstandig wonen en functioneren in de eigen leefomgeving. Zo biedt de Wmo voorzieningen in de vorm van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen (bijv. traplift), vervoersvoorzieningen (Taxbus en Valys), individuele begeleiding en dagopvang. In dit traject kan de cliëntondersteuner u ondersteunen en bijstaan. De cliëntondersteuner is op de hoogte van wet- en regelgeving in de (ouderen)zorg en beschikt over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en weet de weg hiernaartoe. De cliëntondersteuner verleent zelf geen zorg, werkt kosteloos en onafhankelijk. Hij staat los van zorgorganisaties.

Thuisadministratie, Administratie op orde brengen
Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie en is hulp bij het ordenen van uw post wenselijk? Specifiek voor ouderen zonder netwerk (familie, kennissen). Dan kunt u hierbij (tijdelijk) ondersteuning vragen van de thuisadministrateur. De thuisadministrateur kan u zorgvuldig en discreet helpen met het op orde brengen en houden van uw administratie. De thuisadministrateur biedt de diensten kosteloos aan.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Onze wekelijkse activiteiten !!
Gelukkig vinden al onze activiteiten weer normaal doorgang. Dat geldt natuurlijk ook voor de inloop op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ‘t Slot. In het KWC is het elke eerste woensdag van de maand kienen en de workshop is deze maand op 15 juni en we gaan dan kaarten maken met stempels. Kosten bedragen € 1,25 per kaart en voor het materiaal wordt gezorgd.

Repair Café Eindhoven
Elke 3e zaterdag van de maand bent u hiervoor in ’t Slot van harte welkom van 13.00 – 16.00 uur. (met uitzondering van de maanden juli en augustus)

Dit zijn onze ‘JAAR – ACTIVITEITEN’ voor 2022:
3 september : Barbecue (Zalencentrum) 2 dec. : Sinterklaasmiddag (in ’t Slot)
16 december: Kerst Inn (Zalencentrum Sint Joris in Zeelst)

Vrijdag 1 juli: Zomerborrel (Zalencentrum naast de Lambertuskerk)
Wij luiden de vakantie ook dit jaar weer in met een heerlijke zomerborrel. Leuk om elkaar weer te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. U bent op die eerste vrijdag in de maand juli vanaf 16.00 uur dan ook van harte welkom in het Zalencentrum waar het openingsdrankje u wordt aangeboden door de KBO. U dient zich hiervoor wel vooraf nij ons aan te melden en dat kan telefonisch of via de mail bij een van onze bestuursleden. De uiterlijke aanmeldingsdatum is 27 juni.
Deze Zomerborrel is alleen bestemd voor onze eigen leden en onze gastleden.

Spaanse les voor beginners.
U kunt zich weer aanmelden voor de Spaanse les voor beginners. Deze lessen beginnen weer in september en worden gehouden op donderdagmiddag in het KWC. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar onze secretaris. Hebt u vroeger al eens Spaanse les gehad en u wilt het geheugen wat opfrissen dan kan dat door aansluiting bij de groep gevorderden. Mail om je aan te melden en/of informatie te ontvangen voor deze cursus ook even via ons secretariaat.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

Lief en Leed / Bezorging ONS en bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl
‘, ‘’, ” ); ?>

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *