Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – juni 2021

We hebben er lang op moeten wachten….!!
Maar het wachten wordt beloond. Vandaag, op de dag dat ik dit schrijf, heeft de regering groen licht gegeven voor enkele versoepelingen. Langzaam worden de maatregelingen die genomen zijn om het virus te bedwingen losgelaten en keren we zoetjes aan terug naar normaal. In afwachting van wat er na 9 juni weer gaat gebeuren, qua versoepeling, heeft het bestuur besloten om alle activiteitenbegeleiders bijeen te roepen voor een overleg hoe we nu verder gaan. De datum hiervan treft u aan in de agenda, aan de achterzijde van deze nieuwsbrief. Het is de hoogste tijd dat we weer op een normale manier sociaal met elkaar om kunnen gaan en dat we daarbij weer leuke dingen met elkaar kunnen doen. Ik hoop dan ook van harte dat we op korte termijn de draad van voor de pandemie kunnen oppakken, om zo weer volop inhoud te kunnen geven aan de doelstellingen die we als vereniging hoog in ons vaandel hebben staan. Ik wens ons allen, in alle opzichten, een mooie zomer toe en hoop u allen op een van onze volgende activiteiten te kunnen begroeten,
Charles van de Langerijt, voorzitter.

Testament en Levenstestament
Ik krijg dikwijls vragen over een testament. Ik vind dat erg moeilijk, omdat het opmaken van een testament heel persoonlijk is. Voor advies verwijs ik dan ook graag door naar een notaris, die in een persoonlijk gesprek vrijblijvend adviseert. Ik geef in dit artikel uitleg over twee soorten testament.
We kennen een tweetal testamenten; het (gewone) testament en het levenstestament. Hoewel de benaming op elkaar lijkt, zijn er grote verschillen tussen deze twee. Het testament wordt van kracht bij overlijden en regelt de afwikkeling van de nalatenschap. Met het levenstestament leg je vast wie namens jou, bij wilsonbekwaamheid, zaken voor je kan regelen, zonder tussenkomst van de kantonrechter.
Het gewone testament. Daarin regel je allerlei zaken voor als je bent overleden, de afwikkeling van de nalatenschap. Hoe en onder wie je erfenis wordt verdeeld en wie je erfenis afwikkelt. Er kunnen ook andere redenen zijn om een testament te maken. Bijvoorbeeld als je geldbedragen of een bepaalde bezitting wilt vermaken aan een specifieke begunstigde. In het testament kan ook een executeur worden benoemd. Als er een executeur is, kan de erfenis gemakkelijker worden afgewikkeld. Kies je daar niet voor dan regelt de wet wie je erfgenamen zijn.
Levenstestament; een levenstestament maak je om een vertrouwenspersoon aan te wijzen die namens jou beslissingen neemt als je dat zelf tijdelijk of definitief niet meer kunt (wilsonbekwaam). Je geeft deze persoon een volmacht. Als je door ziekte zelf je zaken niet meer kunt regelen, zoals het doen van administratie en financiën. Het kan een grote geruststelling zijn, wanneer je een (vertrouwens)persoon hebt aangewezen die dat voor je doet. Naast het, overeenkomstig je wilsbeschikking, nemen van zakelijke beslissingen, betreft het ook om nemen van beslissingen over
medische zaken en behandelingen. Vaak wordt gedacht dat een partner of kinderen al deze beslissingen namens je kunnen nemen in zo’n situatie. Dat is echter niet zo. Als er dan geen levenstestament is, dan moet er aan de kantonrechter worden gevraagd of hij iemand als bewindvoerder aanwijst die zaken regelt. Je moet er rekening mee houden dat het enige tijd kan duren voordat de rechter een bewindvoerder heeft aangewezen en dat je waarschijnlijk zelf geen zeggenschap meer hebt over hoe die bewindvoerder jouw belangen behartigt. Zowel het testament als het levenstestament worden door een notaris vastgelegd in een notariële akte. Gezien de tarieven/prijzen nogal uiteenlopen is het raadzaam je vooraf te oriënteren op de markt.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Onze agenda (onder voorbehoud en lettend op eventuele maatregelen)
 Bijeenkomst activiteitenbegeleiders op maandag 7 juni om 13.30 uur in het KWC
aan de Hoogstraat. Deze bijeenkomst is in corona-opstelling. Uitnodiging volgt…!!
 6 augustus: Zomerborrel in het Zalencentrum naast de Lambertuskerk.
 4 september: Onze jaarlijkse barbecue. (Zalencentrum naast de Lambertuskerk)
 17 december: Kerst-Inn. (Zalencentrum naast de Lambertuskerk)

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:Meer informatie met betrekking tot de laatste drie data treft u aan in een van onzevolgende nieuwsbrieven. Noteer de data nu alvast in uw agenda…!!

Nog geen KBO activiteiten in ’t Slot en in het KWC
Op dit moment zijn er op deze locaties nog geen activiteiten mogelijk. We hopen uiteraard dat hier snel verandering in komt. Zodra dit het geval is, maken we dat bekend via de mail en vervolgens kunt u de informatie ook nog lezen op onze website.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *