Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – juni 2020

Langzaam worden de maatregelen rondom het coronavirus versoepeld
en gaan we een nieuwe periode in die als het ‘nieuwe normaal’ wordt betiteld. Dat is natuurlijk weer even wennen want het ‘oude normaal’ was ons met de paplepel ingegeven. Gelukkig mogen we wel weer bij elkaar op bezoek, mits we ons aan bepaalde afspraken houden zoals een veilige afstand, geen lichamelijk contact en regelmatig handen wassen. Voor velen van ons betekend dat we langzaam uit het isolement komen waarin we noodgedwongen gevangen zaten. Nu maar hopen dat er snel een vaccin wordt gevonden en dat we dan de oude draad weer op kunnen pakken. Tot die tijd zullen we moeten genieten van de dingen die wel kunnen en ik hoop dan ook van harte dat we dat met z’n allen de kans krijgen om dat te kunnen doen!
Charles van de Langerijt, voorzitter.


De ouderenadviseur schrijft…
Vertraging facturering CAK 2020
In deze rubriek heb ik, in januari jl. geschreven over de veranderingen Wmo 2020.
“De Wmo krijgt per 1 januari 2020 definitief een abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld hulp in de huishouding. Vanaf 2020 betaalt u per maand voor de zorg die u ontvangt. De eigen bijdragen maximaal €19,00/maand wordt geint door de uitvoeringsorganisatie CAK”. Thans, begin juni 2020, hebben veel gebruikers van een Wmovoorziening, nog geen facturatie over de eerste maanden van 2020 ontvangen. Hierover krijg ik veel vragen. Navraag bij het CAK blijkt, dat de overgang naar het nieuwe systeem per 1 jan. 2020 (de nieuwe facturatie/betaalwijze) vertraging heeft opgelopen. Volgens het CAK is de facturatie van 2019 grotendeels uitgevoerd en afgehandeld. Facturen met betrekking op Wmo-voorzieningen geleverd vanaf 1 januari 2020 zijn pas mondjesmaat of niet verzonden. Houd er dus rekening mee dat de maandelijkse facturen vanaf 1 januari jl. nog volgen. Mocht het problemen opleveren als de rekeningen zich opstapelen, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van een betalingsregeling.

Hiervoor kunt u, nadat u de factuur ontvangen hebt, contact opnemen met het CAK. Het CAK is bereikbaar zowel per telefoon: 0800 – 1925 als per internet: www.mijncak.nl (middels DigiD). Meevaller is dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten de eigen bijdrage Wmo voor de maanden april en mei 2020, wanneer u alleen gebruik maakt van hulp in de huishouding, niet te innen. Dit in verband met de Coronacrisis.
Ton Smeets, Ouderenadviseur

Noteer dit, onder voorbehoud, maar alvast in uw agenda:
Sept/okt : Uitgestelde dagtocht. (meer info volgt nog)
 05 september *) : Gezamenlijk barbecue festijn.
 03 oktober *) : Vrijwilligersbijeenkomst.
 18 december : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats in ’t Witven.
*) deze activiteit vindt plaats in het Zalencentrum naast de Lambertuskerk, Hoogstraat.

We gaan toch kienen deze zomer !!
Veel thuiswonende senioren missen nog meer dan gewoonlijk het samenzijn met familie, vrienden en kennissen, vanwege de corona situatie. Alle gezamenlijke activiteiten in de wijken zijn weggevallen. TV kijken is een van de weinige overgebleven vormen van dagbesteding. De KBO Kring
Eindhoven heeft een manier bedacht en uitgewerkt om onze leden toch nog gezellig contact en verbondenheid met elkaar te laten ervaren. Bijgevoegd in deze uitgave van het blad ONS treft u een schrijven aan waarin alles rondom dit gebeuren in beschreven staat en tevens is er een
kienkaart per persoon toegevoegd. Veel succes!


Het maandblad ONS verschijnt vanaf augustus een week eerder.
Tot op heden verscheen de ONS telkens in de eerste week van de maand. Met ingang van augustus a.s. verschijnt het blad ONS in de laatste week van de voorgaande maand. Dit betekent dat eind juli het ONS-augustus nummer wordt bezorgd. Vanwege de vakantieperiode verschijnt er, evenals vorig jaren, in de maand juli geen ONS. Met onze bezorgers is afgesproken dat ze voortaan hun te bezorgen exemplaren op woensdagochtend in het KWC aan de Hoogstraat kunnen komen ophalen.

KBO activiteiten en onze wekelijkse inloopmiddagen:
Maandag 8 juni heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de Activiteitenbegeleiders om eens te kijken of en wat er binnen de KBO weer langzaam opgestart zou kunnen gaan worden. Wij hebben gevraagd aan de activiteitenbegeleiders of zij hun mensen hierover willen informeren.

Repair Café Eindhoven
Maandelijks wordt er een Repair Café gehouden in ’t Slot, echter in juni, juli en augustus is het Repair Café afgelast. In onze nieuwsbrief van september vertellen we of en hoe we hiermee in het vervolg van 2020 doorgaan.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO

Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail:amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Bestuurslid: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl


Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *