Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – juni 2019

De zomer is begonnen.

Dat kun je niet alleen zien, maar je merkt het ook aan alles om je heen. De avonden worden langer, de bloemen bloeien op z’n mooist en de mensen hebben doorgaans een goed humeur. Een klein nadeel voor ons ouderen is, dat veel mensen in onze naaste omgeving voor een korte of langere periode van een welverdiende vakantie gaan genieten en dat we dan meer op onszelf zijn aangewezen. Om deze periode wat te veraangenamen moeten we proberen wat extra aandacht te besteden aan mensen in onze omgeving, die daar behoefte aan hebben. Het geeft je niet alleen een goed gevoel, maar je brengt op die manier ook wat zomerwarmte in het hart van een ander.

Charles van de Langerijt (voorzitter)

De ouderenadviseur schrijft …

De Ouderenzorg is sinds 2015 vormgegeven middels een drietal wetten. Afhankelijk van de aard van de zorg kunnen we te maken hebben met:
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); deze wet zorgt ervoor dat mensen (langer) thuis kunnen wonen. De Wmo voorziet in (maatwerk) voorzieningen zoals huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, traplift, vervoersvoorzieningen, dagopvang en begeleiding. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.
 ZorgVerzekerings Wet (ZVW); persoonlijke verzorging en medische zorg aan huis wordt geboden vanuit deze wet. Hierbij moeten we denken aan: aan/uittrekken van steunkousen, hulp bij het douchen, uitzetten en toedienen van medicatie en wondverzorging. De Zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de uitvoering.
 Wet Langdurige Zorg (WLZ) zorgt voor mensen die intensieve zorg en 24-uurs toezicht nodig hebben. Veelal hebben we hier te maken met opname in een verpleeghuis. Het Rijk is verantwoordelijke voor de uitvoering.
In de volgende Nieuwsbrieven belichten we deze regelgeving, per wet, nader toe.

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO.

Cursus Spaans

Op donderdag 19 september gaat de cursus Spaans van start in het KWC aan de Hoogstraat 297 (naast de Lambertuskerk). De duur van deze cursus, telkens op donderdag met uitzondering van de vastgestelde schoolvakanties (herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie) bedraagt 26 lessen. Aanvang van de les is telkens om 14.00 uur. Het benodigde lesmateriaal bestaat uit twee boeken, die de cursist zelf moet aanschaffen en dat zijn: het Caminos Nieuw 1 tekstboek ISBN 978 90 5451 5807 en het Caminos Nieuw 1 werkboek ISBN987 90 5451 5821. Beiden zijn verkrijgbaar o.a. bij Bol.Com. Voor verdere informatie of deelname aan de cursus kunt u contact opnemen met onze voorzitter.

Noteer dit alvast maar in uw agenda:
Theaterbezoek
Voor onderstaande voorstellingen beschikt onze afdeling over een beperkt aantal kaartjes tegen een gereduceerd tarief;
 Zondag 17 november 2019 om 14.00 uur, Parktheater Eindhoven; presenteert de Eindhovense Revue de theatervoorstelling (toneel) Leef. Kaarten voor deze voorstelling, € 19,50 pp, kunnen worden besteld door overmaking van dit bedrag op de rekening van onze afdeling, onder vermelding van Parktheater – 17 nov. ’19.
 Woensdag 27 november 2019, om 20.15 uur, De Schalm Veldhoven; Jan Keizer & Anny Schilder, sluiten hun muzikale carrière af met de theatertoer The Grand Finale. Kaarten voor deze voorstelling, € 32,50 pp, kunnen worden besteld door overmaking van dit bedrag op de rekening van onze afdeling, onder vermelding van Schalm – 27 nov. ’19.
Vervoer is, voor beide voorstellingen, op eigen gelegenheid. Kaarten kunnen worden besteld tot uiterlijk 1 juli 2019.

Repair Café Eindhoven

Iedere maand bent u op de 3e zaterdag van harte welkom in ’t Slot. Deze maand is dat op zaterdag 15 juni van 13.00 – 16.00 uur. In juli en augustus
is er geen Repair Café en vanaf 21 september weer iedere maand.

 07 sept. : Hebben we de jaarlijkse barbecue in ’t Slot gepland.
 19 sept. : Start Spaanse les. KWC Hoogstraat 297. Aanvang 14.00 uur.
 05 okt. : Vrijwilligersbijeenkomst in ‘t Slot. Meer info volgt nog.
 13 dec. : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats.

Onze wekelijkse inloopmiddagen:

Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein : iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. ( 1e woensdag v.d. maand kienen)
Nieuwe activiteiten : Elke 3e woensdag v.d. maand houden we tijdens de inloop ook een workshop in het KWC. Op 19 juni is dat weven op bordjes. De kosten hiervan bedragen € 1,50.
Op 17 juli gaan we een zomers bloemstukje maken. Kosten € 2,00 per stukje.
U moet dan wel zelf een vaasje of bakje meebrengen.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
 Lief en leed: Jeanne Hollemans. Tel: 06 – 819 345 78 E-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com
 Voorzitter: Charles van de Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
 Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
 Penningmeester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com
 Coördinator ‘ONS’: Frans Mertens. Tel: 06 – 826 782 00 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
 Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

 

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.