Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – juli 2023

Samen komen we de zomer door…..
Veel ouderen voelen zich in deze periode alleen en vinden het moeilijk om die tijdelijke eenzaamheid te doorbreken. De vertrouwde mensen zijn met vakantie en daar zit je dan. Toch moeten we ons daar overheen zetten. Ik hoor u denken, ja dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar hoe doe je dat dan? De volgende tips kunnen u daarbij helpen. Als eerste: zorg voor houvast en plan activiteiten. Ten tweede: laat duidelijk merken dat je blij bent met een belletje of kaartje en ten derde: schakel hulp in wanneer je ergens in deze periode meerdere keren niet kunt zijn waar je anders wel komt.
Ik hoop dat het een beetje wil lukken en wens u dan ook een plezierige en mooie zomer toe…

Charles van de Langerijt (voorzitter)

Buurtwonen

Kwetsbare ouderen krijgen in Budel-Schoot en Lierop meer mogelijkheden om langer in eigen dorp of wijk te kunnen blijven wonen. In beide gemeenten (Cranendonck en Someren) zijn gevorderde plannen voor de bouw van zorgwoningen middels het concept Buurtwonen: “kleinschalig bouwen voor senioren in de wijk”. Op uitnodiging van KBO-Brabant hield Buurtwonen dit voorjaar presentaties in de provincie, waaronder in Geldrop. Met name de sociale invulling die Buurtwonen belooft, spreekt onze Ouderenbond aan. Het gaat vooral om aandacht, omdat ouderen eenzaam kunnen zijn, aldus Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant. Veel zorgvragen van ouderen draaien niet (alleen) om professionele zorg. Het zijn vaak vooral sociale vragen, het gaat om aandacht, ouderen zijn soms eenzaam en eenzaamheid is letterlijk ziekmakend.
Enkele maanden terug schreef ik in deze rubriek over Buurtwonen: “Buurtwonen een vorm van “ondersteunend” wonen in je eigen wijk. Een plek in de “buurt” waar mensen in hun vertrouwde omgeving en met eigen sociale contacten en netwerk kunnen blijven wonen in een kleinschalige setting. Wanneer iemand vanwege handicap, beperking, ziekte en/of een beperkte mantelzorg niet meer thuis kan wonen biedt het concept Buurtwonen mogelijk een passende oplossing. Wanneer mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen is de kans groter dat de levensloop zoveel mogelijk op een normale manier kan worden voortgezet. Dit in tegenstelling tot wanneer mensen naar een, uit de vertrouwde omgeving gelegen, voorziening zoals een verzorgings- verpleeghuis moeten verhuizen”.
Buurtwonen is een initiatief van de bekende zorgondernemer Jos de Blok. Hij veroverde de Nederlandse zorg met de Zorgorganisatie Buurtzorg. Buurtwonen wil kleinschalig bouwen voor ouderen in heel Nederland, projecten van maximaal 25 tot 30 seniorenwoningen in een wijk. Hopelijk volgen meer gemeenten en beleidsmakers deze ontwikkelingen in Budel en Lierop.

Ton Smeets, Ouderenadviseur/Clientondersteuner KBO-Eindhoven. (amc.smeets@outlook.com)

Extra aandacht voor de komende activiteiten:
Wekelijkse inloop op twee locaties in ons stadsdeel Gestel:
’t Slot:
iedere vrijdagmiddag bent u daar van harte welkom.
Het Kerkwijk Centrum (naast de Lambertuskerk): iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 uur een gezellig samenzijn In de maand augustus is er geen wekelijkse inloop en in september beginnen we weer met onze activiteiten op de woensdagmiddag..

Onze jaarlijkse Zomerborrel 2023
Op zaterdag 1 juli houden we weer onze zomerborrel. U bent die dag vanaf 14.00 uur van harte welkom in het Eindhovens Zalencentrum, gelegen naast de Lambertuskerk.

Onze jaarlijkse Barbecue op zaterdag 2 september
Gelet op de zomervakantie treft u in deze uitgave van ONS de uitnodiging voor de barbecue aan.
Vergeet daarom niet u hiervoor op te geven.

Repair Café Eindhoven
Wordt maandelijks gehouden in ’t Slot op de 3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur. U bent er van harte welkom met uw kapotte apparaten. Handige mensen staan daar voor u klaar.

Agenda voor het najaar:
Naast alle gebruikelijke activiteiten staan de volgende in het najaar op ons programma:
Vrijwilligers avond: Meer info in onze uitgave in september.
St. Nicolaasmiddag: Meer info in onze uitgave in oktober.
Bustocht naar de kerstmarkt: Meer info in onze uitgave in november

Onze Jaarlijkse Kerst Inn: Meer info in onze uitgave in november.

KBO is op zoek naar belastinginvullers.
Door natuurlijkverloop zijn er vacatures ontstaan. Hebt u interesse of wilt u zich aanmelden, dan
kunt u dit kenbaar maken bij onze voorzitter. U krijgt dan hiertoe op korte termijn een gedegen
opleiding, zodat u in 2024 volwaardig inzetbaar bent.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@lvdberg

Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadministratie: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

bestuurslid: Petra Pluijm.

Lief en Leed / Bezorging ONS  Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl

Bankrekening van de KBO: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *