Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – juli 2022

De zomer is begonnen
Dat kun je niet alleen zien, maar je merkt het ook aan alles om je heen. De avonden zijn warm, de bloemen bloeien op z’n mooist en de mensen hebben doorgaans een goed humeur. Een klein nadeel voor ons ouderen is, dat veel mensen in onze naaste omgeving voor een korte of langere periode van een welverdiende vakantie gaan genieten en dat we dan meer op onszelf zijn aangewezen.
Om deze periode wat te veraangenamen moeten we proberen wat extra aandacht te besteden aan mensen in onze omgeving, die daar behoefte aan hebben. Het geeft je niet alleen een goed gevoel, maar je brengt op die manier ook wat zomerwarmte in het hart van een ander.
Charles van de Langerijt (voorzitter)

Eigen bijdrage verpleeghuis. Hoe zit dat?
Regelmatig krijg ik vragen omtrent de eigen bijdrage bij opname in het verpleeghuis. Een eenduidig antwoord op deze vraag is niet te geven omdat de eigen bijdrage afhankelijk is van de persoonlijke situatie van de client. De kosten van het verpleeghuis worden betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). De client betaalt een eigen bijdrage naar draagkracht. Er zijn twee soorten bijdragen: dit zijn de lage en de hoge. In beide gevallen hangt de hoogte af van inkomen en vermogen (gegevens van de Belastingdienst van twee jaar terug), leeftijd en gezinssamenstelling.

Lage eigen bijdrage
Iemand die wordt opgenomen in het verpleeghuis betaalt de 1e vier maanden altijd de lage eigen bijdrage. Nadien de hoge, uitgezonderd wanneer de partner (nog) thuis woont. De lage eigen bijdrage (2022) bedraagt maximaal € 913,00/ maand.

Hoge eigen bijdrage
Bij opname wordt na vier maanden de hoge eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoge eigen bijdrage (2022) bedraagt maximaal € 2.506,00/ maand. (een verpleeghuisverblijf kost gemiddeld € 100.000,00 op jaarbasis). De eigen bijdrage wordt maandelijks gefactureerd door het CAK, deze is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Spaargeld (vermogen) telt mee in de berekening van de eigen bijdrage. Hierbij wordt € 30.846,00 per persoon vrijgesteld. Het bedrag daarboven (grondslag sparen en beleggen) wordt voor 4% meegeteld boven op het inkomen. Wanneer in geval van gehuwd of geregistreerd samenwonend één van beide wordt opgenomen in het verpleeghuis, dan biedt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de mogelijkheid het gehuwde/ samenwonende-AOW om te zetten in 2 alleenstaanden-AOW’s. Per persoon ontvang je dan maandelijks een hoger AOW-bedrag. Let op: dit kan (negatieve) gevolgen hebben voor de eigen bijdrage (de Wlz-adviseur van KBO-Brabant kan hier persoonlijk adviseren).
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Onze wekelijkse activiteiten !!
Ook in de zomermaanden, juli en augustus gaan de meeste wekelijkse activiteiten gewoon door. Dat geldt natuurlijk ook voor de inloop op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ‘t Slot. Er wordt echter in deze maanden niet gekiend en is er ook geen workshop gepland. Ook vindt er, gedurende deze twee maanden juli en augustus, geen Repair Café Eindhoven plaats in ’t Slot.
Alle hier genoemde activiteiten gaan in september weer op de zelfde dagen als voorheen van start.


5 daagse busreis naar Harz in Duitsland ( 11 – 15 sept.)
Er zijn nog plaatsen vrij voor deze reis. Hebt u belangstelling of wilt u nadere informatie, neem hiervoor dan nog even snel contact op met ons secretariaat. De mensen die zich al hebben opgegeven, ontvangen binnenkort de nodige informatie over deze reis. Laatste mogelijkheid om in te schrijven is 30 juli !!

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@gmail.com

Lief en Leed / Bezorging ONS en bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl

Dit zijn onze ‘JAAR – ACTIVITEITEN’ voor 2022:
3 sept. : Barbecue (Zalencentrum) 2 dec. : Sinterklaasmiddag (in ’t Slot)
16 december: Kerst Inn (Zalencentrum Sint Joris in Zeelst)

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.