Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – januari 2022

Beste mensen,
Mede door de lockdown is de Jaarwisseling binnen onze vereniging bijna ongemerkt voorbijgegaan. De Nieuwjaarsreceptie kon ook geen doorgang vinden. Graag wil ik daarom, mede namens het bestuur, in deze eerste nieuwsbrief van het jaar u allen een mooi, gelukkig en vooral gezond jaar toewensen en hopen erop dat het ons weer terugbrengt naar het oude normaal. Nu er weer wat versoepelingen zijn, zullen er diverse activiteiten weer opgestart worden. We moeten ons daarbij echter wel aan de regels houden. In onze volgende nieuwsbrief kunt u een voorlopige jaarplanning van onze gezamenlijke activiteiten tegemoet zien. Voor nu: Pas op jezelf en blijf vooral gezond….
Charles van de Langerijt, voorzitter.

Laat geen geld liggen…
Voor inwoners met een laag inkomen kent de gemeente Eindhoven de Meedoenbijdrage. Wanneer je een inkomen ontvangt niet hoger dan 20% boven de bijstandsnorm* dan kom je wellicht in aanmerking voor de Meedoenbijdrage van de gemeente Eindhoven. De Meedoenbijdrage is een geldbedrag dat je één keer per jaar ontvangt en vrij mag besteden Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat iedereen kan participeren/meedoen in de samenleving. De bijdrage bedraagt voor 2022, wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt, een bedrag van € 307,00 (netto).

Éénmalige Energiekosten-tegemoetkoming
Gekoppeld aan de Meedoenbijdrage biedt de gemeente Eindhoven in 2022, overeenkomstig een Raadsvoorstel (wanneer de gemeenteraad akkoord gaat) een éénmalige tegemoetkoming van € 180,00 (netto) om de explosief stijgende energiekosten (enigszins) te compenseren. Bovenop deze € 180,00 ontvangt de inwoner, die voor deze regeling in aanmerking komt, een energievoucher (tegoedbon) van € 70,00 voor de aanschaf van energiebesparende artikelen zoals spaarlampen. Deze regeling in Eindhoven komt bovenop de Energiekosten-tegemoetkoming van de Rijksoverheid.

Zo vraag je de Meedoenbijdrage en Energiekostentegemoetkoming aan Via eindhoven.nl/meedoenbijdrage kun je, met je DigiD, de bijdrage online aanvragen. Voor een aanvraagformulier per post bel dan, via 14040, naar het Klantencontactcentrum. Ook de generalist van WijEindhoven (040 – 238 89 98) kan ondersteunen bij de aanvragen. De Meedoenbijdrage 2022, inclusief de éénmalige Energiekostentegemoetkoming kun je tot het einde van het jaar aanvragen. Inwoners die eerder de Meedoenbijdrage ontvingen, krijgen deze tegemoet-koming automatisch.

*) Inkomen tot 20% boven de bijstandsnorm voor AOW-ers bedraagt;

alleenstaand: € 1382,89/mnd. – samenwonend: € 1872,49/mnd.

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven


Hoe zit het nu met onze wekelijkse activiteiten !!
Voor zover overheid het toestaat en de locatie erop voorbereid is kunnen ook de binnensporten doorgang vinden. Dat betekent dat de Yoga in ‘t Slot en het koersballen op woensdagochtend op het KWC weer van start zijn gegaan. De inloop op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdag in ‘t Slot zijn nog niet hervat. Mocht u ergens twijfels hebben m.b.t. het doorgaan van een activiteit? Neem dan even contact met uw activiteitenbegeleider op. Dit om teleurstelling te voorkomen.
LET OP… In deze voor iedereen moeilijk voorspelbare tijden kunnen de versoepelingen aangaande het Coronabeleid op elk moment worden teruggedraaid of worden aangepast aan de situatie van dat moment. Dit kan ook van invloed zijn op de geplande activiteiten binnen onze KBO. U dient daar, voor zover het in uw vermogen ligt, rekening mee te houden. Bij twijfel altijd even contact opnemen met uw activiteitenbegeleider.

Sociale Kaart Financiële Regelingen en Ondersteuning voor Ouderen.
De Kring en de Afdelingen van de KBO in Eindhoven bieden u in deze uitgave van ONS een Sociale Kaart Financiële Regelingen en Ondersteuning voor Ouderen aan.
Deze Sociale Kaart bevat een lijst van instellingen met telefoonnummers en mailadressen, die voor u van belang kunnen zijn in bepaalde omstandigheden, waarbij u advies of ondersteuning nodig hebt, zoals financiële zorgen en problemen, vragen rond de belastingen, voorzieningen op grond van de WMO, enzovoort. Bewaar deze Sociale Kaart goed; hij kan ook voor u van pas komen!

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Vacature
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Tijdelijk secretaris: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl
‘, ‘

De contributie voor het jaar 2022
Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent dat de contributie weer overgemaakt moet worden. U kunt het bedrag van € 25,00 p.p. overmaken onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer/contributie 2022 op de rekening van de KBO, die u hierboven op deze pagina aantreft bij belangrijke contacten. Gastleden betalen € 12,50 p.p. en kunnen dit op dezelfde rekening overmaken onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer en de vermelding gast-lid. Mochten er nog vragen zijn? Neem dan gerust even contact op met onze penningmeester. Alvast hartelijk dank.', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *