Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – januari 2021

We zijn aan een nieuw jaar begonnen !!
Dat schept hoop op een beter sociaal leven. Mede ook namens het bestuur, wil ik u op de eerste plaats van harte een gelukkig en vooral gezond 2021 wensen. De verwachtingen zijn hooggespannen en zeker nu we weten dat de vaccinatie een kwestie van tijd is. Op dit moment zijn we nog wel in afwachting van de mededelingen van de overheid, die ons gaat vertellen hoe het er na 19 januari, met misschien nog eventuele maatregelen, uit zal gaan zien. Laat ons hopen dat het allemaal meevalt en dat we weer wat meer ruimte krijgen om ons sociale leven op te pakken. Het is voor ieder mens en zeker voor ons ouderen van cruciaal belang dat we met andere mensen samen kunnen zijn, want dat is de kern van ons menselijk bestaan. Blijf gezond en let op elkaar !!

Charles van de Langerijt, voorzitter.

Vervangende zorg of respijtzorg
Respijtzorg is een tijdelijke overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Ook wel vervangende mantelzorg genoemd. Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning.
Door af en toe “vrij” te zijn van mantelzorgtaken kan de mantelzorger zijn eigen leven wellicht beter in balans houden en de zorg voor zijn/haar naaste langer volhouden.
Waarom respijtzorg?
Mantelzorgers zorgen soms jarenlang 24 uur per dag voor hun naaste. Om dat vol te kunnenC houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te zijn en afstand te kunnen nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen.Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.
Vormen van respijtzorg
Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De ondersteuning kan zowel thuis als buitenshuis worden geboden. De ondersteuning kan worden uitgevoerd door een beroepskracht of een vrijwilliger, dit kan incidenteel of structureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen.
Financiering
Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen vanuit onder andere:
 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij steunpunt Mantelzorgverlicht Eindhoven (gemeente). Hierbij adviseer ik de mantelzorger zich te laten registreren bijhet steunpunt Mantelzorgverlicht.
 Wet langdurige zorg (Wlz); is kortdurend verblijf in een instelling, als vorm van respijtzorg, mogelijk voor mensen met een volledig zorgpakket of modulair (deel)zorgpakket aan huis. Mensen die verblijven in een zorginstelling kunnen géén beroep doen op respijtzorg via Wlz.
 Zorgverzekeraar (Zvw); de zorgverzekeraar vergoedt vervangende zorg veelal vanuit de aanvullende Ziektekostenverzekering.
 Persoonsgebonden budget (Pgb); vanuit de Wmo, Wlz of Zvw. Dit kan alleen wanneer er al sprake is van een Pgb. Raadpleeg hiervoor vooraf de voorwaarden van de Gemeente, het Zorgkantoor of de Verzekeraar.

Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven


Corona -> Het is de oorzaak van onze lege agenda:

Alles staat op dit moment op een laag pitje. Wanneer u vragen heeft over een bepaalde activiteit, kunt u het beste contact opnemen met de betreffende activiteitenbegeleider of met iemand van het bestuur. Dit om teleurstelling te voorkomen. In ’t Slot en bij het KWC vinden er op dit moment geen activiteiten plaats !!


Spaans voor beginners:
Zodra we van de overheid groen licht krijgen om een cursus op te starten, beginnen we met deze cursus. De mensen die zich aangemeld hebben, hebben hier al informatie over ontvangen. Hebt u interesse in deze cursus? Meld het dan even via de mail bij onze voorzitter: c.langerijt@planet.nl

Repair Café Eindhoven.
Aangezien ‘t Slot tot 18 januari gesloten is, wordt er geen Repair Café
gehouden in de maand januari. We vragen hiervoor uw begrip !!

VVV cadeaubon als kerstgave:
Veel leden vroegen ons naar de waarde van de VVV bon. Het bedrag van de bon bedraagt € 15,00.

Attentie met Kerstmis
Op 23 december werden we verrast met een aantal artikelen die we gratis aan de leden konden uitdelen. Heel mooi, maar dan moet er snel gehandeld worden. We hebben toen op de eerste plaats alle mensen met een e-mail hierover geïnformeerd. In de dagen daarna is er nog telefonisch contact geweest met de leden die op dat moment thuis waren. Dit om zoveel mogelijk mensen in korte tijd te informeren. Mochten we u ondanks dat gemist hebben, dan hopen we op uw begrip.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Bestuurslid: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl


Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *