Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – januari 2020

We zijn weer aan een heel nieuw jaar begonnen …
Aan het begin ervan wil ik u allen, ook namens het bestuur, een gelukkig en vooral heel gezond jaar toewensen. Samen met onze activiteitenbegeleiders willen we van 2020 ook weer een mooi jaar maken met vele ontspannende activiteiten en gezellige bijeenkomsten. Het is niet altijd gemakkelijk om het iedereen naar de zin te maken, maar we doen ons best. Natuurlijk kunt u ons daarbij een handje helpen, want hebt u een leuk idee voor een activiteit, laat het ons dan even weten. Wij staan graag open voor leuke initiatieven van onze leden. Samen kunnen we veel en mede door een goede samenwerking geven we hierdoor onze KBO een eigen gezicht naar buiten.
Charles van de Langerijt (voorzitter)

De contributie voor 2020
Aan het begin van het jaar maken wij er u graag op attent dat er nog mensen zijn die hun contributie nog niet hebben overgemaakt. De contributie bedraagt € 25,00. U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. Katholieke Bond Ouderen onder vermelding van contributie 2020. Ook onze gastleden kunnen hun contributie van € 12,50 via deze rekening betalen. Niet vergeten. Alvast hartelijk dank !!

De ouderenadviseur schrijft…
Veranderingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2020.

Er gaan een aantal zaken veranderen. De Wmo krijgt o.a. per 1 januari 2020 een abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Factuurtermijn

In 2019 werd er een rekening gestuurd over een periode van 28 dagen (4 weken). Deze factuur werd achteraf verstuurd. Vanaf 2020 betaalt u per maand voor de zorg die u ontvangt. Dit betekent dat u in dezelfde maand dat u zorg en voorzieningen ontvangt, daarvoor betaalt.

Eigen bijdrage
In 2019 betaalde u per 28 dagen (4 weken) maximaal €17,50 aan eigen bijdrage. Vanaf 2020 zult u per maand maximaal een eigen bijdrage van €19,00 gaan betalen aan het CAK, de uitvoeringsorganisatie die de eigen bijdrage int.

Overgang zorgt voor extra rekeningen in januari

Doordat het CAK overgaat op dit nieuwe systeem zult u aan het begin van 2020 meerdere facturen krijgen: de laatste facturen van 2019 én de eerste factuur van 2020. De laatste rekeningen van 2019 ontvangt u dus niet in 2019, maar in 2020. Houdt u er dus rekening mee dat u in januari 2020 ook moet betalen voor 2019. Mocht het voor u problemen opleveren als de rekeningen opstapelen in januari 2020, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u nadat u de factuur ontvangt contact* opnemen met het CAK.
*) het CAK is bereikbaar middels; – telefoon: 0800 – 1925
of – internet: www.mijncak.nl (middels DigiD)
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO

Noteer dit alvast maar in uw agenda:
Informatiebijeenkomst ‘de nieuwe Donorwet’
Vanaf 1 juli 2020 wordt de nieuwe Donorwet van kracht. Dan komt iedere Nederlander, vanaf 18 jaar, automatisch in het nieuwe Donorregister. In het Donorregister vult de burger in of hij/zij na het overlijden wel of geen organen en weefsel wil afstaan. Velen hebben nog nooit nagedacht over orgaan- / weefseldonatie. Om u te kunnen ondersteunen in deze keuze organiseren we een informatiebijenkomst aangaande de nieuwe Donorwet. Deze bijeenkomst is kosteloos, vooraf aanmelden, in verband met de organisatie, is wenselijk. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 januari via het secretariaat*.
Datum: maandag 3 februari 2020 Tijd: 13.30 – 15.30 uur (de zaal is open vanaf 13.00 uur)
Locatie: KerkWijkCentrum, Hoogstraat 297, 5654 NA Eindhoven.
*) bereikbaarheid secretariaat: e-mail: amc.smeets@outlook.com of telefoon: 040 – 252 6789

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein: iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
Een leuke activiteit: Op vrijdag bestaat er ook de mogelijkheid om in groepsverband een wandeling van een uur te maken. Start om 14.00 uur bij ’t Slot en na afloop is daar nog een gezellig samenzijn.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. ( 1e woensdag v.d. maand kienen)
Workshop: Elke 3e woensdag v.d. maand houden we een gezellige workshop tijdens de inloop-middag. Deze maand is dat 15 januari. We gaan een T-shirt batikken. De kosten hiervoor bedragen € 2,00 en je moet wel zelf nog een gewassen wit katoenen T-shirt meebrengen.
 20 januari : Bijeenkomst activiteiten begeleiders (uitnodiging volgt).
 03 februari : Info bijeenkomst nieuwe donorwetgeving.
Aanmelden via het secretariaat tot uiterlijk 26 januari.
 10 februari : Bijeenkomst bezorgers ONS (uitnodiging volgt).
 12 maart : Algemene Jaarvergadering KBO Gestelse Ontginning

Repair Café Eindhoven
Maandelijks houden wij een Repair Café in ’t Slot aan het Kastelenplein.
Voor deze maand is dat op zaterdag 18 januari. U bent dan met uw
reparaties van harte welkom vanaf 13.00 tot 16.00 uur.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
 Lief en leed: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
 Voorzitter: Charles van de Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
 Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
 Penningmeester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com
 Coördinator ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
 Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *