Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – Januari 2019

Een nieuw jaar ligt er voor ons …
Aan het begin van dit nieuwe jaar wil ik u allen een gelukkig en vooral gezond jaar toewensen. Samen met het bestuur en onze activiteitenbegeleiders willen we ook van 2019 weer een mooi jaar maken met vele ontspannen activiteiten en gezellige bijeenkomsten. Het afgelopen jaar stond in het teken van ons 35 jarig bestaan. Gedurende dat jaar hebben we een aantal leuke jubileumactiviteiten georganiseerd, telkens tegen sterk gereduceerde prijzen. Helaas behoort dat laatste dit jaar niet meer tot onze mogelijkheden, want voor ons jubileumjaar hadden we namelijk gespaard. We gaan uiteraard wel weer ons uiterste best doen om de kostprijs van gezamenlijke activiteiten ook dit jaar voor u weer zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Eerlijkheid gebied ons echter te zeggen, dat we er niet aan ontkomen dat de eigen bijdragen wel wat hoger zullen uitvallen dan die in het afgelopen jaar voor gelijksoortige activiteiten. Wij vragen daarvoor uw begrip. Daarnaast beginnen we nu opnieuw te sparen, want over 5 jaar vieren we ons 40 jarig jubileum.
Charles van de Langerijt (voorzitter)

De contributie voor 2019
Aan het begin van het jaar maken wij er u graag op attent dat er nog mensen zijn die hun contributie nog niet hebben overgemaakt. De contributie bedraagt € 25,00. U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. Katholieke Bond Ouderen onder vermelding van contributie 2019. Ook onze gastleden kunnen hun contributie van € 12,50 via deze rekening betalen. Niet vergeten. Alvast hartelijk dank!!

Belastingaangifte invullen en de hulp van de KBO daarbij!!
Het komt ieder jaar weer terug: het invullen van de belastingaangifte. Het is al sinds jaar en dag een prachtige ondersteuning die de KBO haar leden biedt, door ze te helpen met het invullen van de aangifte tegen een kleine vergoeding. Onze vrijwilligers die dat doen, zijn op kosten van de KBO geschoold en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkeling van ons belastingstelsel. De vergoeding die u hiervoor betaalt is gekoppeld aan uw verzamelinkomen en de berekening is dan als volgt:
Verzamelinkomen op KBO-locatie aan huis/verzorgingshuis
Tot € 25.000,–                                          € 5,–   € 10,–
Van € 25.000,– tot € 50.000,–            € 10,– € 12,–
Aanmelden voor ondersteuning bij belastingaangifte kan (nog) telefonisch via het secretariaat van de KBO Kring-Eindhoven. Telefoon: 040 – 2463834.

Het Jaarverslag 2018.
Met dank aan onze secretaris, Ton Smeets, kunt u dit verslag nu al lezen op onze website. Mocht u niet in het bezit zijn van een computer of het lukt u om welke reden dan ook niet om op onze site tekijken, neem dan in dat geval gerust even contact op met ons secretariaat dan zorgen wij ervoor dat u een exemplaar van het jaarverslag 2018 thuiskrijgt.

Noteer dit alvast maar in uw agenda:
– Donderdag 24 januari bijeenkomst activiteitenbegeleiders in het KWC
Aanvang 13.30 uur
– Algemene Jaarvergadering op 7 maart 2019 in “t Slot.
Aanvangstijd en agenda volgen nog.
– Onze jaarlijkse busreis wordt gehouden op 2 mei.
– De barbecue hebben we dit jaar gepland op 7 september.
– Onze jaarlijkse Kerst-Inn hebben we op 13 december gepland
– Over de laatste drie activiteiten wordt u tijdig geïnformeerd.

De Senioren Expo 2019
Deze Expo vindt plaats vanaf dinsdag 15 tot en met zondag 20 januari in Koningshof te Veldhoven.
De openingstijden zijn: van 10.00 tot 17.00 uur.
Het is de leukste beurs voor 50-plussers in Brabant en wordt georganiseerd in samenwerking met KBO Brabant. Er bevindt zich dan ook een KBO Ontmoetingsplein op de beursvloer. U kunt hier terecht met vragen over uiteenlopende zaken zoals cultuur, educatie, kadervorming, belang-behartiging en ouderen advisering. De entreeprijs bedraagt slechts € 10,00 per persoon. Leden van de KBO betalen slechts € 6,00 op vertoon van de KBO leden-pas.
Tijdens deze 17de editie van de Senioren Expo gaan we op zaterdag 19 en zondag 20 januari ”Back To The 70’s”

Wij zoeken nog op korte termijn:
Een activiteitenbegeleider voor onze fietsclub. Hebt u daar interesse in of wilt u wat meer informatie hierover hebben? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat en wie weet komt u ons team van begeleiders ondersteunen. We horen graag van u.

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein : iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.
(De 1e woensdag van de maand is het kienen)

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
• Lief en leed : Jeanne Hollemans. Tel: 06 819 345 78 of e-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com
• Voorzitter : Charles van de Langerijt. Tel: 040 – 2517309 of e-mail: c.langerijt@planet.nl
• Secretariaat : Ton Smeets. Tel: 040 – 2526789 of e-mail: amc.smeets@outlook.com
• Penningmeester : Linda v.d. Berg: Tel: 06 559 167 11 of e-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
Bankrekening: NL30ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *