Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief Januari 2018

De beste wensen 

Op de eerste plaats wensen we alle leden van onze afdeling een gezond en gelukkig 2018. Als bestuur zullen wij in ieder geval ons best doen om daaraan een steentje bij te dragen. 

 

Wie moet de contributie nog betalen? 

Onze penningmeester heeft geconstateerd dat nog een behoorlijk aantal leden zijn contributie voor 2018 nog niet heeft betaald. Als dat voor u geldt, wilt u dan zo spoedig mogelijk €25,00 overmaken op rekening NL30ABNA0488710561 t.n.v. Katholieke Bond Ouderen. U voorkomt daarmee dat wij u moeten uitschrijven als lid van de KBO. 

 

Onze webbsite 

Wist u dat onze afdeling een eigen website heeft? U kunt die vinden op kbogestelseontginnig.nl. Al onze gegevens en nieuwsberichten kunt u daar vinden. Wel zoeken we nog iemand die het leuk vindt om voor het bestuur de website actueel te houden. Als u daar belangstelling voor heeft, neem dan contact op met onze penningmeester Linda van de Berg, tel: 06-55916711. 

 

Nieuwe activiteiten 

Op vrijdag starten we in aansluiting op onze vrije inloop in ’t Slot 2 nieuwe activiteiten: 

– Wandelen: Om 14.00 uur kunt u met ons gaan wandelen. We starten met een wandeling van ongeveer een half uur, zodat ook degenen met een wat mindere conditie aan kunnen sluiten. Als daar behoefte aan is, kunnen we ook een tweede groep samenstellen met wandelaars die wat langer willen lopen. Na afloop drinken we gezellig koffie of thee in ’t Slot. 

– Sjoelen: Om 15.00 uur starten we met sjoelen. Misschien wordt over een tijdje u tot de sjoelkampioen van onze afdeling gekroond. Dus: kom gezellig meedoen! 

Natuurlijk bent u ook welkom bij al onze andere activiteiten: 

– – Kerkwijkcentrum (Hoogstraat)  

+ Kienen: elke eerste woensdagmiddag van de maand ( 13.30 – 16.30 uur) 

+ Vrije inloop: alle andere woensdagmiddagen op dezelfde tijd: gezelschapsspelletjes, handwerken, gezellig kletsen. 

+ Koersbal: elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 

– ‘t Slot  

+ Vrije inloop: elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur: gezelschapsspelletjes, sjoelen, wandelen, gezellig kletsen. 

+ Koersbal: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. 

+ Biljarten en rikken: elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur. 

+ Handwerken: elke donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur. 

 

Uw KBO-pas 

De huidige KBO-passen zijn uitgegeven voor de jaren 2015 t/m 2017. Dit betekent dat alle leden dit jaar (naar verwachting maart/april as.) een nieuwe pas ontvangen. De huidige pas blijft geldig totdat de nieuwe worden uitgegeven. 

 

Reizen 

Hieronder kunt u lezen dat er heel wat reizen gepland zijn. Voor u dus keuze genoeg. 

 

Jubileum dagtocht 

In het kader van het 35-jarig bestaan van onze afdeling dit jaar, organiseren we in mei as. een mooie jubileumdagtocht tegen gereduceerde prijs (nadere informatie volgt volgende maand). 

 

Dagtocht Booymans van Beuningen 

Donderdag 1 maart as.: deze dagtocht wordt aangeboden door de Stichting Museum Plus Bus. Deze stichting, één van de goede doelen van de Bank Giro Loterij, heeft als doel de toegankelijkheid van het nationaal erfgoed in de Nederlandse musea te vergroten specifiek voor personen van 70 jaar en ouder. De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het organiseren van vervoer van en naar musea. Onze afdeling is hiervoor geselecteerd. We bezoeken museum Booymans van Beuningen te Rotterdam. Vervoer en entree krijgen we (kosteloos) aangeboden. In het museum ontvangen we een rondleiding. De gezamenlijk lunch gebruiken we in het restaurant van het museum. De kosten hiervoor bedragen € 15,00 per persoon en dat zijn de enige kosten die u hiervoor kwijt bent. Datum: donderdag 1 maart as. vertrek:  09.00 uur Wijkcentrum ’t Slot, terugkomst: tussen 17.00 en 17.30 uur. Belangstellenden maken uiterlijk 28 januari as. € 15,00 over op rek.nr.: NL30ABNA0488710561 t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen, onder vermelding dagtocht 1 maart 2018. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 45 personen. 

 

Overige Reizen 

Binnen de 14 Eindhovense KBO afdelingen, verenigt in KBO-Kring Eindhoven is november jl. een werkgroep “Reizen” in het leven geroepen. Reden hiervoor is het gegeven dat het voor een individuele afdeling vaak moeilijk is een bus reislustigen vol (50 – 60 personen) te krijgen. Dit geldt ook voor onze afdeling; in het verleden hebben we meerdere malen een geplande busreis, vanwege geringe belangstelling, moeten annuleren. De 14 Eindhovense afdelingen tellen in totaal ruim 3200 leden; wanneer reizen Eindhovens-breed worden georganiseerd zal de bus vol krijgen geen probleem zijn is de inschatting van de werkgroep.  

De werkgroep “Reizen” KBO-Eindhoven heeft voor dit jaar (2018) voorlopig de volgende reizen georganiseerd;  

– dagtocht naar Oudenbosch en St. Willebrord, 23 maart 2018 

– voorjaarsreis, 5 daagse drie Landenreis (België – Duitsland – Luxemburgreis), 12 t/m 16 juni 2018 en 

– najaarsreis, 5 daagse reis Frankrijk – Vogezen, 27 t/m 31 augustus 2018. 

Flyers en aanmeldformulieren van deze reizen treft u hierbij aan. 

 

Het bestuurjanuari 2018 

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *