Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – februari 2021


We kunnen nog even niets !!
Het is niet anders: we zullen ons geduld nog even op de proef moeten stellen en rustig afwachten wanneer de versoepeling van de regels een feit gaat worden. Ook wij, van het bestuur, hadden het liever anders gezien en hadden graag wat meer ruimte gekregen om onze sociale activiteiten weer
op te pakken. De werkelijkheid is echter anders en gelet op die werkelijkheid, moeten we het toch nog even volhouden. Pas dan ook goed op jezelf en op de mensen die je dierbaar zijn. Houd je daarbij goed aan de regels, dan komen we er samen doorheen. Hopelijk zien we elkaar weer snel !!
Charles van de Langerijt, voorzitter.

Vergeet niet uw contributie voor het jaar 2021 te betalen.
Nog even aandacht voor het betalen van uw jaarlijkse contributie. U kunt deze contributie overmaken op onze rekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO. De leden betalen € 25,00 en onze gastleden, die al lid zijn van een andere KBO afdeling, dienen € 12,50 over te maken. Vergeet niet om naast uw lidmaatschapsnummer(s) ook nog te vermelden dat het de contributie 2021 betreft.
Alvast hartelijk dank, Linda van den Berg (penningmeester)

Verplichte keuring rijbewijs 75-jarigen

Van alle vervoermiddelen geeft de auto wellicht de meeste vrijheid. Gaan en staan waar u wilt, wat voor weer het ook is. Met het stijgen van de leeftijd neemt echter ook de kans op ongelukken toe. De rijbewijskeuring ouderen zorgt ervoor dat het autorijden een verantwoorde bezigheid blijft. De rijvaardigheid verschilt sterk van persoon tot persoon. Daarom is het logisch dat ouderen regelmatig een rijbewijskeuring moeten ondergaan. Vanaf de leeftijd van 75 jaar moet dat elke vijf jaar gebeuren. Na de 75 is een reguliere verlenging van het rijbewijs niet meer mogelijk. Dat kan alleen wanneer u zich ook medisch laat keuren. U krijgt hiervan automatisch bericht van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dat gebeurt vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs. Het is
verstandig om de keuring dan snel in gang te zetten. Het kan namelijk geruime tijd duren voordat het RDW uw aanvraag heeft beoordeeld.


Hoe bereid ik mij voor op de rijbewijskeuring ouderen?
Vraag een formulier voor een “eigen verklaring met geneeskundig verslag” op bij het gemeentehuis. U kunt ook een eigen verklaring invullen bij het CBR. Hiervoor inloggen via ‘Mijn CBR‘ met uw DigiD. De “eigen verklaring” omvat vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Maak vervolgens een afspraak met een keuringsarts. Kijk voor keuringsartsen op de volgende site: www.kbokringeindhoven (onder de knop Nieuws)


Waaruit bestaat de rijbewijskeuring ouderen?
De keuring is erop gericht na te gaan of u zelfstandig en veilig kunt autorijden. De arts doet enkele tests betreffende het fysiek en geestelijk functioneren. Daarnaast wordt bloeddruk gemeten en het gezichtsvermogen getest. Bij sommige aandoeningen (bijvoorbeeld bij hartproblemen, hersenen en zenuwstelsel of een progressieve oogaandoening) is meestal een aanvullende keuring nodig.
Bij twijfel kan het nodig zijn om een rijtest te doen.

Aanpassing regels verlopen rijbewijs ouderen vanwege Corona
Als uw rijbewijs inmiddels is verlopen tussen 1 februari 2020 en heden dan mag u na de verloopdatum nog 9 maanden met uw rijbewijs rijden. Ook kunt u in deze periode in andere landen van de Europese Unie rijden. Ook bent u in deze periode gewoon verzekerd. Als u mag blijven rijden met
een verlopen rijbewijs, krijgt u altijd persoonlijk bericht van het CBR.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven.

Corona -> de oorzaak van onze lege agenda !!

Alles staat op dit moment op een heel laag pitje. Wanneer u vragen mocht hebben over een bepaalde activiteit, kunt u het beste contact opnemen met de betreffende begeleider van die activiteit of met iemand van het bestuur. Dit om teleurstelling te voorkomen. In ’t Slot en ook bij het KWC vindt er, op dit moment, geen enkele activiteiten plaats !!

Spaans voor beginners:
Zodra we van de overheid groen licht krijgen om een cursus op te starten, beginnen we met deze cursus. De mensen die zich aangemeld hebben, hebben hier al informatie over ontvangen. Hebt u interesse in deze cursus? Meld het dan even via de mail bij onze voorzitter: c.langerijt@planet.nl

Repair Café Eindhoven.
Gelet op de maatregelen die voorlopig t/m 9 februari van kracht zijn, zullen we nadere berichtgeving hierover moeten afwachten en aan de hand daarvan wordt er gekeken of/wanneer we weer van start gaan. We vragen uw begrip.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Bestuurslid: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl


Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *