Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – februari 2020


Hebben we de draad weer opgepakt? We zitten weer in maand twee van het nieuwe jaar. Wat het ons brengen gaat, dat weten we niet. Wat we wel weten is, dat we de draad weer op moeten pakken en voor zover als mogelijk is onszelf open moeten stellen voor het sociale gebeuren om ons heen. Ga eens naar de wekelijkse inloopmiddag van onze KBO in ’t Slot of in het Kerkwijk-centrum aan de Hoogstraat. Door andere mensen te ontmoeten krijg je dikwijls het gevoel, dat je zelf ook een ander mens wordt. Gewoon doen!!

Charles van de Langerijt, voorzitter.

Vergeet niet uw contributie voor 2020 te betalen.
Nog even aandacht voor het betalen van uw jaarlijkse contributie. U kunt deze contributie overschrijven op onze rekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO. De leden betalen € 25,00 en onze gastleden, die al lid zijn van een andere KBO afdeling, dienen € 12,50 over te maken. Vergeet niet om naast uw lidmaatschapsnummer(s) ook te vermelden dat het de contributie 2020 betreft.
Alvast hartelijk dank,

Linda van den Berg (penningmeester)

De ouderenadviseur schrijft …
Mantelzorgondersteuning
Wanneer je gedurende langere tijd de zorg draagt voor een naaste (partner, kind, ouder, familielid of vriend(in) ben je officieel mantelzorger. Het gaat om meer dan de gebruikelijke, alledaagse hulp die huisgenoten elkaar geven. In Zorgland is ter ondersteuning van mantelzorg veel geregeld.
Echter vaak is de mantelzorger hiervan niet goed op de hoogte. Als mantelzorger kun je belanden in een wereld van wetten en regels, dit voelt dan als een groot doolhof.
Op gemeentelijk niveau is mantelzorgondersteuning geregeld binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Wmo is er niet alleen voor mensen die hulpbehoevend en/of ziek zijn, maar kan ook hulp bieden aan mantelzorgers. Bijvoorbeeld wanneer je als mantelzorger even uit de
roulatie bent vanwege een ziekenhuisopname, dan kan de Wmo vervangende zorg (dit heet respijtzorg) bieden. Respijtzorg in de vorm van o.a.: dagopvang, logeeropvang en/of persoonlijke verzorging. Respijtzorg wordt tot een bepaald maximum, afhankelijk hoe je verzekerd bent, gedekt
vanuit veel aanvullende ziektekostenverzekeringen.
Om te bepalen welke hulp je als mantelzorger nodig hebt ga je in gesprek met de gemeente (keukentafelgesprek*). Hiervan kan iedere burger gebruik maken. Binnen onze gemeente betekent dit dat je in gesprek gaat met de generalist van WijEindhoven. Het gesprek met WijEindhoven resulteert in een advies aan de gemeente. Wanneer de gemeente dit advies overneemt wordt dit omgezet in een indicatie. De indicatie vertelt welke ondersteunende) zorg er nodig is en hoe deze geboden kan worden.
*) Wanneer je het lastig of spannend vindt om het keukentafelgesprek zelf te voeren, vraag dan hulp van een cliëntondersteuner. Het zijn geschoolde en gekwalificeerde personen, die kosteloos en onafhankelijk kunnen ondersteunen in het gesprek en het gehele proces er omheen. Ook binnen
onze KBO-afdeling zijn cliëntondersteuners werkzaam die geraadpleegd kunnen worden.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO

Noteer dit alvast maar in uw agenda:
Onze jaarlijkse dagtocht op vrijdag 1 mei 2020
Bijgesloten in deze uitgave van ONS treft u een extra infobulletin aan met alle informatie over onze jaarlijkse dagtocht. Deze is dit jaar gepland op vrijdag 1 mei. Hoe u zich hiervoor op kunt geven staat allemaal te lezen in het infobulletin. U dient dit wel tijdig te doen, want vol is vol !!

Onze Algemene ledenvergadering op 19 maart 2020
Op donderdag 19 maart houden wij onze Jaarlijkse Ledenvergadering. We doen dat dit jaar in het Zalencentrum, naast de Lambertuskerk aan de Hoogstraat. De aanvang is om 13.30 uur en de zaal is vanaf 13.00 uur open. In de ONS van maart treft u de agenda voor deze vergadering aan. Hebt u
nog punten voor deze vergadering gelieve deze dan voor 1 maart door te geven aan de secretaris.

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in: ’t Slot Kastelenplein: iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
Een leuke activiteit: Op vrijdag bestaat er ook de mogelijkheid om in groepsverband een wandeling van een uur te maken. Start om 14.00 uur bij ’t Slot en na afloop is daar nog een gezellig samenzijn.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. ( 1e woensdag v.d. maand kienen)
Workshop: Elke 3e woensdag v.d. maand houden we een gezellige workshop tijdens de inloop-middag. Deze maand is dat op 19 februari. We gaan potjes voor sfeerlichtjes schilderen. De kosten hiervoor bedragen € 1,00 per potje. Voor alles wordt deze keer gezorgd.
10 februari : Bijeenkomst bezorgers ONS. Aanvang 13.30 uur in het KWC.
19 maart *) : Algemene Ledenvergadering KBO Gestelse Ontginning.
01 mei : Houden we onze jaarlijkse dagtocht.
05 september *) : Gezamenlijk barbecue festijn.
03 oktober *) : Vrijwilligersbijeenkomst.
18 december : Vindt onze jaarlijkse Kerst-Inn plaats in ’t Witven.

*) deze activiteit vindt plaats in het Zalencentrum naast de Lambertuskerk, Hoogstraat.

Repair Café Eindhoven
Maandelijks houden wij een Repair Café in ’t Slot aan het Kastelenplein.
Voor deze maand is dat op zaterdag 15 februari. U bent dan met uw
reparaties weer van harte welkom vanaf 13.00 tot 16.00 uur.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO: Lief en leed: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75
E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
 Voorzitter: Charles v.d. Langerijt Tel: 040 – 251 73 09
E-mail: c.langerijt@planet.nl
 Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89
E-mail: amc.smeets@outlook.com
 Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11
E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com
 Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75
E-mail: p.pluijm@ziggo.nl

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *