Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – februari 2019

Alvast een voorschotje op het voorjaar

Als het goed is, zijn we deze week begonnen aan de laatste wintermaand en nog even dan lacht ons het voorjaar weer toe. Voor de meeste van ons is dat een prettig vooruitzicht, want wintermaanden kunnen ons soms wat somber stemmen. Voor u ligt weer de nieuwe uitgave van ons maandblad ONS. Ik wens u veel leesplezier en hoop dan ook van harte dat deze uitgave een bijdrage kan leveren aan dat prettig vooruitzicht van het aankomend voorjaar.

Charles van de Langerijt (voorzitter)

De ouderenadviseur is er met raad en daad voor alle senioren

Het is lang niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg weet in alle huidige voorzieningen voor ouderen om langer thuis te blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Hierbij kunnen we te maken hebben/krijgen met o.a.: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Langdurige Zorg (Wlz), evenals de generalist van WijEindhoven.
De ouderenadviseur van de KBO kan senioren hierbij ondersteunen en bijstaan.
De ouderenadviseur is een vrijwilliger (eveneens lid van de KBO) die op verzoek van de hulpvrager ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De taak van de ouderenadviseur ligt met nadruk op probleemverheldering, het meedenken, het informeren en het verwijzen. Daartoe heeft hij/zij kennis van sociale regelgeving en lokale (zorg)voorzieningen en diensten. Samen met de hulpvrager wordt bekeken wat precies de vraag is en waar de mogelijke oplossing gevonden kan worden, de weg wijzen, ondersteunen en helpen.

Voor onze afdeling werkt Ton Smeets als ouderenadviseur.

Ton is te bereiken via:
Telefoon: 040 – 252 6789 en/of
Email: amc.smeets@outlook.com

Gaat u ook mee op reis?

In deze uitgave van ONS treft u een kleurrijke bijlage aan betreffende een 5-daagse busreis Eifel & Moezel, die georganiseerd is door de KBO Eindhoven. Het is een geheel verzorgde reis op basis van All Inclusive met daarbij een compleet excursie programma. Meer informatie hierover leest u in de bijlage. Deze KBO-reis is gepland van 23 – 27 juni 2019.
U dient zich echter wel hiervoor in te schrijven. Dit kan met het inschrijfformulier dat u vindt op de achterkant van de bijlage, telefonisch 088-50 60 310 of via www.brabantexpres.nl/kbo-eindhoven
Inschrijven voor deze reis is mogelijk tot uiterlijk 28 februari 2019.

 

Noteer dit alvast maar in uw agenda:

Spaanse les

Het is de bedoeling dat er in mei een start wordt gemaakt met een pilot. De besprekingen hierover zijn in volle gang. Het opzetten van een nieuwe activiteit vergt nu eenmaal de nodige zorgvuldigheid. Daarvoor vragen wij uw begrip. De mensen die zich hebben aangemeld worden hierover in de maand maart nader geïnformeerd.

De contributie voor 2019

Er zijn nog steeds mensen die, ondanks ons herhaald verzoek, hun contributie nog niet hebben overgemaakt. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij u moeten uitschrijven als lid van de KBO. Vergeet het niet en maak € 25,00 over naar NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO .

Hartelijk dank!! . Hartelijk dank!! . Hartelijk dank!! . Hartelijk dank!! .

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Lief en leed : Jeanne Hollemans. Tel: 06 – 819 345 78 E-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com
Voorzitter    : Charles van de Langerijt. Tel: 040 – 2517309 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat : Ton Smeets Tel: 040 – 2526789 E-mail: amc.smeets@outlook.com

Penningmeester:Linda v.d. Berg. Tel: 06-559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com
Coördinator ‘ONS ONS’:Frans Mertens. Tel: 040-2522678 / 06-826 782 00 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
KBO G.O. Secretariaat : Groeneveld 26 5653 PC Eindhoven
NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v.

Repair Café Eindhoven
Iedere maand bent u op de 3e zaterdag van harte welkom in ’t Slot.
Deze maand is dat op zaterdag 16 februari van 13.00 – 16.00 uur.

Wij zoeken nog op korte termijn:
Een activiteitenbegeleider voor onze fietsclub. Een van de voornaamste taken is het uitzetten van de fietsroutes. Hebt u hier interesse in of wilt u meer informatie hebben? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat en wie weet komt u straks ons team van begeleiders ondersteunen.

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes, bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein : iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.
(echter op de 1e woensdag van de maand is het kienen)

• Algemene Jaarvergadering op 21 maart 2019 in ‘t Slot.
De uitnodiging en agenda treft u als bijlage in dit blad aan.
• Onze jaarlijkse busreis wordt gehouden op 2 mei. (zie bijlage)
• De barbecue hebben we dit jaar gepland op 7 september.
• Onze jaarlijkse Kerst-Inn staat op onze agenda voor 13 december.

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *