Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief februari 2018

Contributie
Van onze penningmeester kregen wij de mededeling dat er nog steeds leden zijn die hun
contributie voor het jaar 2018 niet hebben betaald. Die had voor 1 januari overgemaakt
moeten zijn. Wilt u eens in uw administratie nagaan of u al betaald heeft? Zo niet, wilt u
het verschuldigde bedrag dan zo spoedig mogelijk overmaken op rekening
NL30ABNA0488710561 t.n.v. Katholieke Bond Ouderen (leden: € 25,00, gastleden: €12,50).

Wat is het verschil tussen leden en gastleden?
Voor sommige leden is niet helemaal duidelijk wat het verschil is tussen leden en gastleden.
Ouderen die lid zijn van een KBO-afdeling en daar €25,00 contributie betalen, kunnen
daarnaast gastlid worden van een andere KBO-afdeling. Daarvoor betalen zij €12,50 en dan
kunnen zij ook deelnemen aan activiteiten van die afdeling. Alles bij elkaar zijn ze dan
€37,50 kwijt.

Lief en Leed
De doelstelling van ons reglement Lief en Leed is onze afdeling te vertegenwoordigen bij
persoonlijke gebeurtenissen van onze leden (jubilea, ziekte en/of rouw). Voor het bestuur
is het echter moeilijk om op de hoogte te zijn van de omstandigheden van al onze leden.
Onze vraag is daarom: wilt u ons informeren als uzelf of leden uit uw omgeving te maken
hebben met een jubileum, ziekte of rouw? Wij kunnen dan op een gepaste manier van ons
medeleven laten blijken.

Onze activiteiten
– Kerkwijkcentrum (Hoogstraat)
+ Kienen: elke eerste woensdagmiddag van de maand ( 13.30 – 16.30 uur)
+ Vrije inloop: alle andere woensdagmiddagen op dezelfde tijd:
gezelschapsspelletjes, handwerken, gezellig kletsen.
+ Koersbal: elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
– ‘t Slot
+ Vrije inloop: elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur:
gezelschapsspelletjes, sjoelen, wandelen, gezellig kletsen.
+ Koersbal: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
+ Biljarten en rikken: elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.
+ Handwerken: elke donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur.

Tot slot nog een oproep van Jeanne en Ad die voor onze afdeling op een enthousiaste wijze het wandelen op vrijdagmiddag organiseren.

Samen wandelen op de vrijdagmiddag. Gaat u ook mee?
Iedere vrijdagmiddag gaan we met bewoners uit de buurt wandelen.
Verzamelen vanaf 13.45 bij `t Slot en vertrek om 14.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
We hebben een leuke start gemaakt met de wandelgroep. Leuke routes en gezellige mensen. De deelnemers geven aan dat ze het leuk vinden om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. We wandelen nu een uur. Als dat te ver voor je is geef dit dan even aan. Er is een mogelijkheid om de wandeling voor een extra groepje in te korten.
We sluiten de wandeling af in `t Slot waar we hartelijk worden ontvangen.
Super gezellig! Heb je zin om mee te gaan, schroom niet en sluit je bij ons aan.
Je bent van harte welkom.

Groetjes Jeanne en Ad
Wij kunnen uw deelname van harte aanbevelen. U weet hoe belangrijk bewegen voor ons ouderen is!

Het bestuur februari 2018

P.S. Hebt in de andere bijlage bij deze ONS al gelezen wat de eerste activiteit is van ons 35-jarig jubileum? Ons lijkt het een mooi aanbod en we hopen dat veel leden ervan kunnen profiteren.

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *