Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – december 2022

Het eind van een bewogen jaar komt in zicht….
Het is een jaar geweest vol kommer en zorgen. Voor zowel wat er in de wereld is gebeurd als voor de financiële problemen waar velen van ons tegenaan lopen door het alsmaar duurder worden van onder andere de dagelijkse boodschappen, de energievoorziening en niet te vergeten de kosten voor de ziekenzorg. We vragen ons dan ook terecht af waar dat naar toe moet. Laten we hopen dat het nieuwe jaar ons enige uitkomst biedt. In bijgaande extra nieuwsbrief besteed ik nu al aandacht aan Kerstmis en de komende Jaarwisseling, want dit is de laatste ONS van dit jaar.

Charles van de Langerijt (voorzitter)

Duizend en één vraag

Aan het eind van het jaar mag ik graag de balans op maken.

Ook in het (bijna) verstreken jaar weten senioren, mantelzorgers en professionals de vrijwillige Ouderenadviseur goed te vinden. Bijna dagelijks ontvang ik vragen (mondeling, telefonisch en via (mail) voor advies en ondersteuning. Vragen van heel uiteenlopende aard: “rondom vervoer, rijbewijskeuring 75+, sociale alarmering en administratieve ondersteuning (heel actueel de laatste maanden: “energietoelagen”). Hoe kan ik (meer) hulp krijgen bij huishoudelijke ondersteuning en/of persoonlijke verzorging. Wat wanneer de zorg in de thuissituatie te zwaar wordt en de mantelzorger overbelast raakt ect…”.

Veel vragen kunnen telefonisch of per mail worden afgehandeld. Regelmatig is ook een huisbezoek, met een persoonlijk gesprek, nodig om de vraag helder te krijgen en samen met de hulpvrager te zoeken en werken naar een passende oplossing. Hierbij kijken we ook altijd naar de eigen kracht. Eigen kracht: mogelijkheden van de hulpvrager zelf en zijn sociaal netwerk (partner/mantelzorger, kinderen, buren ect.) zelf. Hoe moeilijk het kan zijn, soms moet je hulp willen en durven vragen binnen je netwerk, hierbij kan de vraag/probleem vaak simpel worden opgelost. Bij complexere vraagstukken kan de Ouderenadviseur adviseren, doorverwijzen en/of contacten leggen met professionals (zoals WijEindhoven, Wmo-Servicebureau -gemeente- en Zorg-organisaties) en hierbij ondersteunen. Soms is een lange adem nodig maar praktisch altijd komen we tot een adequate oplossing. Zelf verleent de Ouderenadviseur geen zorg, werkt kosteloos en onafhankelijk, en staat los van zorgorganisaties.

Terugkijkend kan (moet) ik, gezien de ruim 200 vragen die mij dit jaar tot nu toe hebben bereikt, concluderen dat de Ouderenadviseur meer dan voorziet in behoeften. Voor mij reden genoeg dit mooie vrijwilligerswerk voort te zetten in 2023.
Voor het nieuwe jaar wens ik alle lezers alvast een jaar in goede gezondheid toe.

Ton Smeets,
Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Op de wekelijkse inloop op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ’t Slot bent u van harte welkom. De 1e woensdag van de maand wordt er in het KWC gekiend en op de 3e woensdag is er een workshop gepland. Op 21 dec. gaan we kerststukjes maken. Kosten per stukje € 3,50. Het bakje of schaaltje moet je zelf meebrengen. Op 16 januari gaan we sfeerlichtjes maken. De kosten per lichtje bedragen € 2,00 en voor alles wordt deze keer gezorgd.

Kerst Inn op 16 dec a.s. Nieuwjaarsreceptie 6 jan 2023 !!
Meer informatie hierover treft u aan op een extra bijlage in deze uitgave van ONS. U moet zich hiervoor wel inschrijven. Dat geldt ook als u alleen maar het kerstpresentje wilt afhalen. Onze Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 6 januari 2023. Meer info zie achterzijde van de kerstwens.

Voordelig naar het Oorlogsmuseum Bevrijdende Vleugels in Best.
Er is een aparte pagina op de website van Bevrijdende Vleugels, speciaal voor onze vereniging: KBO Gestelse Ontginning. Ook is er een aparte ticketshop geopend, waarin KBO-leden voordelig tickets kunnen kopen.

Ledenvoordeel KBO Museum Bevrijdende Vleugels | Bevrijdendevleugels.com

Betaal tijdig uw contributie voor 2023:
Het eind van het jaar komt weer in zicht en dat betekent dat de contributie voor het komend jaar weer overgemaakt moet worden. U kunt het bedrag van € 25,00 p.p. overmaken onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer/contributie 2023 op de rekening van de KBO, waarvan u het rekeningnummer hieronder aantreft bij belangrijke contacten. Gastleden betalen € 12,50 p.p. Namens onze penningmeester hartelijk dank hiervoor!!

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@lvdberg

Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@lvdberg

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

bestuurslid: Petra Pluijm.

Lief en Leed / Bezorging ONS  Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *