Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – december 2021

Laatste Nieuwsbrief van dit jaar…
Wegens omstandigheden ziet deze Nieuwsbrief er qua lay-out en inhoud anders uit dan u gewend bent.
Kerst-Inn
Voor heel Nederland/ wereldbevolking, maar om op afdelingsniveau te spreken, is na 2020 ook 2021 voor onze vereniging helaas een heel ander jaar geworden dan gebruikelijk. De Coronapandemie blijft ons in de greep houden…
Als bestuur hebben we enorm geworsteld met de vraag: het wel/niet laten doorgaan van de jaarlijkse Kerst-Inn. De Kerst-Inn kon voorgaande jaren rekenen op zo’n 250 deelnemende gasten. Het event van het jaar!
Overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM en de persconferentie van vrijdag 26 november jl. kan de Kerst-Inn, in aangepaste en afgeslankte vorm, plaatsvinden. De beheerder van de accommodatie waar we dit jaar Kerst willen vieren heeft toegezegd voor een groep van maximaal 175 gasten de richtlijnen te kunnen handhaven. Hierop hebben we als bestuur besloten de Kerst-Inn door te laten gaan. Naast de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur activiteiten aan te bieden in een Corona-proof setting, is en blijft het de eigen verantwoording van ieder individueel lid, bij deelname. De uitnodiging voor de Kerst-Inn vindt u bijgaand.
Wanneer de situatie, specifiek Kerst maar ook voor de komende weken, alsnog om wijzingen vraagt/noodzaakt berichten we de leden via de mail. De volgende ONS en Nieuwsbrief (op papier) verschijnt pas in de laatste week van januari 2022.
Namens het bestuur wensen we uw allen en uw dierbaren sfeervolle Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar.

Contributie 2022
Nog enkele weken en dan laat de kalender 2022 zien, een nieuw jaar. Dat betekent dat het weer tijd is voor het betalen van de contributie. Deze kan worden overgeschreven op onze rekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO.
De contributie 2022 is ongewijzigd; leden betalen € 25,00 en gastleden € 12,50 per persoon. Graag met vermelding van het/de lidmaatschapnummer(s), evenals dat het de contributie 2022 betreft.
Alvast hartelijk dank, Linda van den Berg, penningmeester.

Collectieve Zorgverzekering Gemeentepolis
Medio november jl. ontvingen we van de zorgverzekeraar een aanbod (polis) voor het komende jaar (2022). Als verzekeringsnemer heb je tot uiterlijk 31 december 2021 de mogelijkheid het verzeker-pakket te wijzigen of de overstap te maken naar een andere zorgverzekeraar.
De ziektekostenverzekering bestaat uit;

Basisverzekering;

de overheid bepaalt welke vergoedingen in de verplichte basisverzekering zitten.

Aanvullende verzekering;

omdat niet alle zorg is opgenomen in de basis–verzekering, is het belangrijk een goede aanvullende verzekering te hebben. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Minder betalen voor meer zorgverzekering?

Heb je een laag inkomen en weinig vermogen/spaargeld dan kom je mogelijk in aanmerking voor een (collectieve) zorgverzekering via de gemeente. Met de collectieve zorgverzekering via de gemeente bestaat het voordeel uit een premiebijdrage van de gemeente én een korting van de zorgverzekeraar.

Je komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering wanneer je als AOW-gerechtigde:

– een inkomen hebt van 130% van het sociaal minimum; maximaal € 1.481,97/mnd. (alleenstaand) of € 2.009,45/mnd. (gehuwd/samenwonend)

– een vermogen lager dan € 6.295,00 (alleenstaand) of € 12.590,00 (gehuwd/ samenwonend).

Aanmelden kan via www.gezondverzekerd.nl./eindhoven Als je moeite hebt met het online invullen van het aanvraagformulier, vraag dan aan iemand in je omgeving om te helpen. Kan dat niet, dan kun je kosteloos hulp krijgen van de generalist van WijEindhoven. Overstappen van zorgverzekering kan tot uiterlijk 31 december 2021.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *