Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – december 2020

Is dit de laatste maandelijkse nieuwsbrief van dit jaar ……
Nee, gelukkig nog niet want in december ontvangt u er nog een en dat is dan wel echt de laatste. Het was wel een heel bijzonder jaar, waarin we, als KBO bestuur, geprobeerd hebben om, ondanks alles, toch wat persoonlijke aandacht aan u te besteden. Ik denk dat we daar met onze bescheiden middelen in geslaagd zijn. Zeker als ik even terugkijk naar het voorjaar, toen we al onze leden hebben kunnen verrassen met wat lekkers en dat we nu voor Kerstmis ook weer iets leuks voor u in petto hebben, geeft dat ons dan ook dat goede gevoel. Ik hoop voor u allen dat de vreugde die de december-maand doorgaans met zich mee brengt, ook u ten deel mag vallen om zo het leven in deze toch al zo moeilijke periode wat aangenamer te maken.


Charles van de Langerijt, voorzitter.


Vragen over inning eigen bijdrage Wmo
Wie gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening, zoals hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding, betaalt hiervoor maandelijks het Abonnementstarief van € 19,00. Er bereiken me veel vragen over de inning van deze bijdrage door het CAK. Die gaan onder meer over onduidelijkheid
over het innen van de eigen bijdrage Wmo over de maanden waarin geen zorg is ontvangen.

Waar gaat het over?
In de 1e Corona-periode, afgelopen voorjaar, kon Wmo hulp en ondersteuning, door Zorgaanbieders, niet altijd op de gebruikelijke manier worden gegeven. Het gaat om mensen die hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding krijgen. Hierdoor is de mantelzorger vaak extra belast. De ontvangen signalen en vragen betreffen onduidelijkheid over het innen van de eigen bijdragen Wmo over maanden waarin geen of deels zorg is ontvangen. Om de burger tegemoet te komen, en bureaucratische rompslomp te vermijden, heeft de minister van Volksgezondheid, in april jl., besloten dat Wmo-cliënten over april en mei geen eigen bijdrage hoeven te betalen.


Anderzijds hebben veel cliënten, in de Corona-periode, uit angst voor besmetting, de zorg op eigen verzoek, tijdelijk, stopgezet. Achteraf blijkt dat voor deze niet geleverde zorg toch de eigen bijdrage wordt geheven (de maanden april en mei uitgezonderd). Navraag bij gemeente en CAK maakt duidelijk dat het Wmo-abonnement (waarmee we hier te maken hebben) niet tijdelijk kan worden stopgezet. De gemeente betaalt de Zorgaanbieder door, ook voor de niet geleverde zorg. En via het CAK wordt, in opdracht van de gemeente, de eigen bijdrage over deze periode (ook al is er geen zorg geleverd) aan de cliënt gefactureerd. Een bijzondere situatie: geen levering van diensten en toch de rekening gepresenteerd krijgen. Deze kwestie heeft inmiddels de Nationale Ombudsman bereikt, we blijven deze nauwlettends volgen en informeren betreffende verdere ontwikkelingen. Ik wil u adviseren de facturatie van het CAK te voldoen. Mocht de minister op enig moment anders besluiten dan wordt dit gecrediteerd.

Ton Smeets, Ouderenadviseur en Cliëntondersteuner KBO-Eindhoven.


Spaans voor beginners:
De aanmeldingen komen maar erg moeizaam op gang en op dit moment zijn het er te weinig om nu met de nieuwe cursus te starten. De bedoeling is dat, bij genoeg deelname, we in januari 2021 gaan starten. Interesse? De kosten voor 26 lessen zijn € 13,00 totaal en u moet daarnaast nog een lesboek aanschaffen. Geef u nog even snel op via een mail bij onze voorzitter: c.langerijt@planet.nl

Het is weer tijd voor het betalen van uw contributie voor 2021.
Nog even… en we zijn weer een jaartje verder in de tijd. Dat brengt met zich mee, dat het dan ook weer tijd is voor het betalen van uw jaarlijkse contributie. U kunt deze contributie overschrijven op onze rekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO. De leden betalen € 25,00 en onze gastleden dienen € 12,50 over te maken. Vergeet niet om naast uw lidmaatschaps-nummer(s) ook erbij te vermelden dat het de contributie voor 2021 betreft.

Alvast hartelijk dank, Linda van den Berg (penningmeester)

Onze Activiteiten:
Staan op dit moment, door Corona, op een laag pitje. Wanneer u vragen heeft over een bepaalde activiteit, kunt u het beste contact opnemen met de activiteitenbegeleider of met iemand van het bestuur. Dit om teleurstelling te voorkomen. In het KWC zijn op dit moment geen activiteiten.

De kerstverrassing wordt bij u thuis bezorgd


Helaas moeten we de Kerst-Inn dit jaar aan ons voorbij laten gaan. Het is gelet op het Coronavirus onverantwoord om dit door te laten gaan. In de plaats hiervoor wordt u een kerstgave aangereikt. Dit gebeurt vanaf 16 december. Mocht u niet thuis zijn, dan treft u de gave aan in uw brievenbus.

De Gerarduskalender is er weer:
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer te koop op het Kerkwijkcentrum. Het is een kalender die voor u iedere dag een leuke wetenswaardigheid heeft en daarnaast boordevol leuke spreuken en mopjes staat. De kosten bedragen € 7,95. Ook een leuk cadeautje voor de komende feestdagen. Het Kerk Wijk Centrum is open op maandag, woensdag en vrijdag telkens van 10.00 tot 12.00 uur.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Ton Smeets. Tel: 040 – 252 67 89 E-mail: amc.smeets@outlook.com
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Bestuurslid: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl
Bestuurslid: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl

Blad ‘ONS’: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Petra Pluijm is ook de contactpersoon voor ‘Lief en Leed’ en de bezorging van het maandblad ‘ONS’.
Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl


Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.