Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief december 2017

Herinnering!!
Denkt u erom dat de contributie (€25 p.p. – gastleden: € 12,50) vóór 31-12-2017 moet worden betaald. Anders wordt u uitgeschreven als lid. U kunt betalen door het verschuldigde bedrag te storten op rekening NL30ABNA0488710561 t.n.v. Katholieke Bond Ouderen.

Uitslag enquête
Helaas hebben we slechts enkele ingevulde formulieren terug gekregen. Dat is jammer! Gelukkig hebben wel een 5-tal leden gemeld dat zij mee willen helpen met het organiseren van activiteiten. Met hen gaan we binnenkort om de tafel zitten. Toch blijft als een donkere wolk aan de horizon het feit dat we veel te weinig bestuursleden hebben en met ingang van het nieuwe verenigingsjaar nog geen voorzitter!!!

Nieuwjaarsreceptie
Onze nieuwjaarsreceptie organiseren we dit jaar op 5 januari 2018 in ’t Slot. U ben van 16.00 tot 19.00 uur van harte welkom om in een gezellige sfeer elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Wij hopen velen van u dan te ontmoeten.

Kerststukjes maken
Zoals we in ons vorige bulletin al vermeldden, kunt u op 20 december met elkaar van 14.00 tot 16.00 uur kerststukjes maken op de Hoogstraat. U moet zelf een bakje of schaaltje meebrengen. Voor andere materialen wordt gezorgd. De eigen bijdrage bedraagt € 2,00.

Onze vaste activiteiten
– Kerkwijkcentrum (Hoogstraat)
+ Kienen: elke eerste woensdagmiddag van de maand ( 13.30 – 16.30 uur)
+ Vrije inloop: alle andere woensdagmiddagen op dezelfde tijd:
Gezelschapsspelletjes, handwerken, gezellig kletsen.
+ Koersbal: elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

– ‘t Slot
+ Vrije inloop: elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur:
Gezelschapsspelletjes, sjoelen, gezellig kletsen.
+ Koersbal: elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.
+ Biljarten en rikken: elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.
+ Handwerken: elke donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur.

U bent altijd welkom tijdens deze gezellige bijeenkomsten.

Het bestuur december 2017

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *