Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief Augustus 2018

Zomertijd – vakantietijd

Een heerlijke tijd, maar niet iedereen denkt er zo over. Voor de ene mens is het een periode waar men naar uitkijkt en voor anderen kan het niet snel genoeg voorbij zijn. Dat zelfde geldt ook voor het weer. Voor de een is het prima, terwijl het voor een ander wel een graadje minder mag. Men zegt dan ook niet voor niets: zoveel hoofden zoveel zinnen. Iedereen beleeft deze periode op zijn of haar eigen manier. Wanneer je met mensen die, om welke reden dan ook, thuis moeten blijven hierover praat merk je al snel dat men bang is om zich wat eenzaam te voelen. De sociale contacten die er door het jaar zijn, staan in de vakantieperiode even op een laag pitje en dat mist men. Hier ligt een dankbare taak om in deze periode eens extra aandacht te geven aan die mensen in onze directe omgeving, die zich in deze vakantieperiode wat eenzaam voelen.
Ik wens ons allen, thuis of op vakantie, een mooi vervolg van deze zomerperiode toe!

Charles van de Langerijt (voorzitter)

Lief en leed:
We leven met elkaar mee. Geef daarom bijzondere gebeurtenissen van onze leden telefonisch of via mail door aan Jeanne Hollemans. Bereikbaar via tel: 06 819 345 78 of e-mail: jeanne_hollemans@hotmail.com

In Memoriam:
In de afgelopen maand bereikte ons het droevige bericht dat op 17 juli de heer
Piet van de Ven onverwacht, op 80 jarige leeftijd, was overleden. Onze gevoelens
van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Annie, hun kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen hen veel sterkte en kracht voor de komende tijd en hopen dat de
mooie herinneringen aan hem, het verdriet van het verlies wat mogen verzachten.

Hoe we kunnen omgaan met dementie:
We hebben voor onze vereniging een cursus Dementievriendelijk gepland en wel op maandag 8 of op donderdag 11 oktober in het KWC Hoogstraat. Op beide dagen van 13.30 tot 16.00 uur. Voor onze leden gratis. U dient zich wel tijdig aan te melden en dat doet u door uw naam, voornaam en e-mailadres met daarbij de middag die uw voorkeur heeft, door te geven aan ons secretariaat. U krijgt dan van ons een bevestiging van uw inschrijving en nog nadere informatie. Uiterste datum van inschrijving is 18 sept 2018

Onze wekelijkse inloopmiddagen:
Voor een gezellig samenzijn, met leuke gezelschap- en kaartspelletjes,
bent u van harte welkom in:
’t Slot Kastelenplein: iedere vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur.
KWC Hoogstraat 297: iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. (de 1e wo. v.d. maand is het kienen)

Noteer het alvast maar in uw agenda:
– De jaarlijkse bedankavond voor onze vrijwilligers vindt plaats op 6 oktober 2018.
– Hoe om te gaan met dementie? Cursus op 8 of 11 oktober in het KWC Hoogstraat.
– Vergeet u niet in te schrijven voor de Barbecue en feestavond. Zie hiervoor de bijlagen in dit blad. Wij rekenen op uw komst

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.