Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – april 2023

Pasen 2023
Wanneer u dit leest is het bijna Pasen. De natuur, waar we in de winterperiode van dachten dat alles dood was, komt langzaam weer tot leven. De bomen lopen uit en de eerste voorjaarsbloemen staan al volop in bloei. Alles ziet er een stuk vrolijker uit. Ook voor de mensen onder ons met een gelovige achtergrond heeft Pasen de betekenis van nieuw leven. Het is iets om jezelf aan vast te houden in deze voor de wereld toch al zo moeilijke periode. Ik wens u allen, gelovig of niet gelovig, van harte een gelukkig en vreugdedevol paasfeest toe.
Charles van de Langerijt (voorzitter)


Digitaal Informatiepunt Gestel
Alleen nog digitaal
Steeds meer instanties, instellingen en bedrijven werken alleen nog maar digitaal. Senioren die weinig / niet bekend zijn met de computer en Internet raken zo steeds meer onthand en zijn dan gedwongen hulp van anderen in te schakelen. Hulp die nodig is bij het regelen van financiën en andere privacygevoelige zaken, zoals bijvoorbeeld internetbankieren, rijbewijs verlengen of het maken van een afspraak bij de gemeente. Dit staat haaks op de stelling van de overheid dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis zouden moeten kunnen blijven wonen.
Waar kun je terecht voor ondersteuning en hulp?
De Bibliotheek Eindhoven, Stichting Ontmoet & Groet en zorgorganisatie Archipel verzorgen samen Digitaal Informatiepunt Gestel, in de wijk(en) van onze Seniorenvereniging. Kom eens langs met je vraag en wellicht kun je verder geholpen worden en/of doorverwezen naar de juiste organisatie. Zo kan de digitale zelfredzaamheid van de hulpvrager worden vergroot.
Het Digitale Informatiepunt Gestel is op twee locaties:

Ontmoet & Groetpleyn, Gagelboschplein 1, elke op maandag van 10.00 – 12.00 uur.

Ontmoet & Groet, Jongemastate 71A, elke op vrijdag van 13.30 – 15.00 uur.

Ton Smeets, Ouderenadviseur/Clientondersteuner KBO-Eindhoven

ONZE JAARVERGADERING OP 20 APRIL
De Jaarvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 20 april in het Zalencentrum Eindhoven, naast de Lambertuskerk. Aanvang 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur. Extra agenda- punten voor deze vergadering kunt u tot uiterlijk 15 april indienen bij onze secretaris Jan Sek.
Goede ideeën en plannen zijn, mits er een bijbehorende onderbouwing wordt aangeleverd, van harte welkom. De agenda voor deze vergadering, ontvangt u voor aanvang van de vergadering.


De wekelijkse inloop vindt plaats op woensdagmiddag in het KWC aan de Hoogstraat, naast de Lambertuskerk. Aanvang 13.30 uur en op vrijdagmiddag in ’t Slot bent u vanaf 16,00 uur U bent daar van harte welkom om elkaar te ontmoeten voor een gezellig samenzijn.

De 1e woensdag van de maand wordt er in het KWC gekiend’

Op de 3e woensdag is er een workshop gepland en dat is deze keer op 19 april, aanvang 13.30. We gaan dan een schilderijtje maken. De kosten hiervoor bedragen: € 2,00 per schilderijtje en voor het materiaal wordt gezorgd.

ZET DEZE DATA MAAR VAST IN UW AGENDA:
20 april Jaarvergadering Zalencentrum
01 juli Zomerborrel Zalencentrum
02 sept. Barbecue ’t Slot

28 okt. Vrijwilligersavond Zalencentrum

01 dec. St. Nicolaasmiddag ‘t Slot

15 dec. Kerst Inn

Repair Café Eindhoven
Wordt maandelijks gehouden in ’t Slot op de 3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur.
U bent er van harte welkom met uw kapotte apparaten. Handige mensen staan daar voor u klaar.

Nieuws vanuit het bestuur:
Afgelopen week heeft het bestuur, op verzoek van het interim bestuur van de KBO Kring Eindhoven, een informatief gesprek met hen gehad. Naast het uitspreken van elkaars verwachtingen konden wij ook onze wensen kenbaar maken. De onderwerpen welke besproken werden varieerden van contributie tot een naamsverandering van KBO in de nabije toekomst waarbij het woord Katholiek zou komen te vervallen. Dit omdat het enerzijds geen toegevoegde waarde heeft en anderzijds het andersdenkende makkelijker de mogelijkheid bied om bij ons aan te sluiten. Ook een eventuele naamsverandering van onze eigen afdeling in de naam KBO GESTEL is aan de orde geweest. Het was een goede en constructieve bijeenkomst, waarbij ook het bestuur van de afdeling Michaël aanwezig was. Helaas had het bestuur van de afdeling H. Hart Ploegstraat zich afgemeld wegens andere verplichtingen. Wij houden u uiteraard over de eventuele veranderingen nu en in de toekomst op de hoogte.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Bestuurslid: Jan Vlemmix Tel: 040 – 252 74 91 E-mail: jenbvlemmix@gmail.com

Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

bestuurslid: Petra Pluijm.

Lief en Leed / Bezorging ONS  Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *