Inschrijven
Nieuws

Nieuwsbrief – april 2022

Beste mensen,
Een komt niet alleen zegt men wel eens en in veel gevallen klopt het ook. De pandemie is nu goed en wel onder controle en konden we de draad weer voorzichtig oppakken. Dat waren de achterliggende gedachten van enkele weken geleden. Maar het kreeg allemaal een andere wending door de inval van het Russische leger in Oekraïne. De grootste stroom vluchtelingen, sinds de tweede Wereldoorlog, is op gang gekomen. Laat ons hopen dat door verstandig onderhandelen de zaak toch tot een, voor alle partijen, aanvaardbare oplossing kan worden gebracht. Een kaarsje of misschien wel een gebedje kan hierbij een uiting van ondersteuning zijn.
Charles van de Langerijt, voorzitter.

Informatie, advies en ondersteuning
Naarmate we ouder worden lijkt het leven steeds ingewikkelder te worden. Waar vindt de senior een passend antwoord voor zijn (vitaliteits)vragen? Waar kan de senior terecht voor onafhankelijke en objectieve ondersteuning bij vragen? Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg weet tot alle voorzieningen voor ouderen om langer thuis te blijven wonen en kunnen participeren (meedoen in de samenleving). Binnen de KBO in Eindhoven, zijn geschoolde en gecertificeerde vrijwilligers actief die u hierover kunnen informeren, adviseren en ondersteunen.
De Ouderenadviseur
De ouderenadviseu van de KBO kan meedenken en adviseren met vragen bij zaken over het ouder worden in het algemeen. Hierbij kunnen we te maken hebben/krijgen bijv. wanneer het bereiden van de warme maaltijd niet meer lukt en het huishoudelijk werk te zwaar wordt. Of bij vragen rondom vervoer, een rijbewijskeuring 75+ en sociale alarmering. Hoe kan ik hulp krijgen bij persoonlijke verzorging. Wat wanneer de zorg in de thuissituatie te zwaar wordt en de mantelzorger overbelast raakt? Op dit soort vragen kan de Ouderenadviseur meedenken, informeren en verwijzen. Daartoe heeft hij kennis van sociale regelgeving en lokale (zorg) voorzieningen en diensten. En dit is altijd kosteloos.
Hulp bij Financiën en Belastinginvullen (HuBa)
Heeft u hulp nodig bij financiën en belastingzaken? De belastingaangifte en toeslagaanvragen (o.a.: zorg-/huurtoeslag en gemeentelijke bijdrage) kunt u laten verzorgen door de belasting-invuller (HuBa) van de KBO. Deze services is toegankelijk voor senioren, die niet meer werkzaam zijn in het arbeidsproces. Voor het doen van de aangifte wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Thuisadministratie en Clientondersteuning
De KBO kan hiernaast ondersteuning bieden bij uw individuele administratie.
Dit wordt in een volgend artikel nader aan u toegelicht.
Ton Smeets, Ouderenadviseur KBO-Eindhoven

Onze wekelijkse activiteiten !!
Gelukkig kunnen de activiteiten vanaf nu weer normaal doorgang vinden. Dat geldt natuurlijk ook voor de inloop op woensdagmiddag in het KWC en op vrijdagmiddag in ‘t Slot. In het KWC is het elke eerste woensdag van de maand kienen en de workshop is deze maand op 20 april en we maken dan een lentestukje. De kosten bedragen € 2,50 en u dient zelf een bakje mee te brengen.

Een leuke activiteit op 25 maart: KUNST OF KLIKO ??
Toegang gratis. KUNST OF KLIKO? voor alle aanwezigen leerzaam én gezellig.
Een gezellige middag in het Zalencentrum aan de Hoogstraat naast de Lambertuskerk. Aanvang 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.00 uur. Aan de hand van voorwerpen die u zelf meebrengt, vetellen we u het hoe en wat van het voorwerp en de eventuele waarde ervan. Voor de een zal het herkenning zijn, voor de ander helemaal nieuw. Leuk en interactief wordt het zeker want iedereen brengt zelf voorwerpen mee en vertelt het verhaal dat er achter zit. Ben jij ook benieuwd of je een kleine schat bezit? Je mag zoveel meebrengen als je wilt, van alles wat je lief is !!

Bijgaande in deze uitgave van het maandblad ONS treft u een flyer aan voor deelname aan en busreis op 3 mei 2022. De moeite waard om hier eens serieus naar te kijken. Ook staat op de extra flyer de uitnodiging voor onze Jaarvergadering, welke gehouden wordt op 21 april a.s.

Belangrijke contacten voor u bij onze KBO:
Voorzitter: Charles v.d. Langerijt. Tel: 040 – 251 73 09 E-mail: c.langerijt@planet.nl
Secretariaat: Jan Sek Tel: 06 – 106 565 13 E-mail: j.sek@chello.nl
Pen.meester: Linda v.d. Berg. Tel: 06 – 559 167 11 E-mail: kbog.o.penningmeester@gmail.com

Ledenadm.: Frans Mertens Tel: 040 – 252 26 78 E-mail: frans.mertens@ziggo.nl

Bestuurslid: Petra Pluijm. Tel: 06 – 502 677 75 E-mail: p.pluijm@ziggo.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0488 7105 61 t.n.v. KBO

Kijk ook eens op onze website: www.kbogestelseontginning.nl
of op de site van ’t Slot: www.slotkastelenplein.nl
‘, ‘

Dit zijn onze ‘JAAR – ACTIVITEITEN’ voor 2022:
25 maart: KUNST of KLIKO? (Zalencentrum) 1 juli : Zomerborrel (Zalencentrum)
21 april: Jaarvergadering (in ’t Slot) 3 sept.: Barbecue (Zalencentrum)
3 mei : Dagreis met de bus. 2 dec. : Sinterklaasmiddag (in ’t Slot)
16 december: Kerst Inn (Zalencentrum Sint Joris in Zeelst)

', '
' ); ?>

0 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *